Pilot webmodule

Bericht geplaatst 19 januari 2021 om 15:22

Vorige week is de pilot met de webmodule van start gegaan. Gedurende een periode van zes maanden krijgen opdrachtgevers de kans om gebruik te maken van deze online tool. De webmodule is het vervolg op de modelovereenkomsten en de wet DBA. Het gebruik van de webmodule is niet verplicht, maar de verwachting is wel dat zorgorganisaties een check op de ‘arbeidsrelatie’ zullen doen. Genoeg reden om voor jou op een rij te zetten wat jij hierover moet weten.

Wat is de webmodule?

De webmodule is een online vragenlijst met 38 vragen die zo’n 45 minuten in beslag neemt om in te vullen. Met behulp van deze vragenlijst krijgt de opdrachtgever (de zorgorganisatie) een idee van de ‘arbeidsrelatie’ die zij met een zzp’er heeft. Dit digitale instrument is dus vooral bedoeld voor opdrachtgevers. Zij krijgen met de webmodule een beter beeld van hoe zij naar de arbeidsrelatie kunnen kijken. Op dit moment is de webmodule alleen anoniem in te vullen. Er zijn tijdens de pilot geen rechten te ontlenen aan de webmodule.

Na het invullen van de webmodule krijgt de opdrachtgever een idee over de opdracht die jij gaat doen. Er zijn drie antwoorden mogelijk vanuit de webmodule.

 1. De antwoorden die de opdrachtgever in de webmodule heeft ingevuld, laten zien jij het werk buiten dienstbetrekking kunt uitvoeren;
 2. Op basis van de antwoorden lijkt het erop dat je de werkzaamheden binnen een dienstbetrekking uitvoert, ook al wil je dat liever niet;
 3. De opgegeven antwoorden geven geen duidelijk beeld en er kan geen oordeel worden gegeven over de arbeidsrelatie.

Langlopende discussie

De discussie over het verkapte dienstverband loopt al lang. Na de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en de wet DBA met de modelovereenkomsten is de webmodule de meest recente poging om duidelijkheid te geven over of jij wel of niet in dienst bent. Met behulp van de webmodule krijgen opdrachtgevers een beter beeld dan zij voorheen kregen bij de wet DBA. Dit heeft te maken met hoe de vragenlijst beoordeeld wordt door de computer. Het is namelijk bekend gemaakt hoe de antwoorden in de vragenlijst worden ‘gewogen’. Daarmee wordt steeds duidelijker wat wel en niet toegestaan is als zzp’er.

Hoe wordt er beoordeeld?

De wet is niet veranderd. De manier waarop er gekeken wordt naar de arbeidsrelatie is nog steeds hetzelfde. Wel is er met de webmodule antwoord gegeven op hoe de beoordeling van de arbeidsrelatie tot stand komt. Als je de vragen beantwoord in de webmodule, dan worden er ‘strafpunten’ toegekend voor bepaalde antwoorden. De puntverdeling vind je hier.

 1. Als de webmodule minder dan 45 punten scoort, dan werk je naar verwachting buiten dienstbetrekking;
 2. Bij meer dan 70 punten lijkt het erop dat de werkzaamheden binnen een dienstbetrekking worden uitgevoerd;
 3. Tussen de 45 en 70 punten is er geen duidelijk beeld en kan er geen oordeel worden gegeven.

Hoe blijf je buiten een dienstbetrekking?

Als we naar de vragenlijst kijken, dan wordt duidelijk waar je op moet letten bij het aannemen van een opdracht.

 • Baken concreet jouw werkzaamheden af. De webmodule bestraft een ‘inspanningsverplichting’ en beloont een ‘resultaatverplichting’. Probeer in de overeenkomst te concretiseren wat je uiteindelijk afgerond moet hebben aan het einde van een opdracht;
 • Investeer in jouw specialisatie. Als jij naast medewerkers in een dienstverband werkt die exact hetzelfde doen als jij, sta je zwakker dan dat jij ingehuurd wordt op jouw unieke expertise. Zorg ervoor dat je wat kennis betreft uniek bent ten opzichte van jouw collega’s in loondienst;
 • Voer jouw werkzaamheden uit op basis van de beroepsnorm en zorgwetgeving. Als je gezag vanuit jouw opdrachtgever wil voorkomen, dan is het van belang dat je geen ruimte laat voor interpretatie over wie het voor het zeggen heeft. Jij voert je vak uit op basis van landelijke beroepsnormen. De zorgwet- en regelgeving wordt niet bepaald door jouw opdrachtgever, maar door de wetgever. Investeer zoveel mogelijk in kennis en ervaring over deze onderwerpen;
 • Zorg ervoor dat je duidelijk aangeeft waar jouw verantwoordelijkheden liggen en waar je aansprakelijk voor bent. De webmodule laat zien dat het gunstig is als niet alleen jouw opdrachtgever, maar ook jijzelf aansprakelijk bent voor schade die ontstaat. Dat is in de praktijk ook zo, omdat je namelijk onder jouw eigen beroepsnorm handelt en je bij incidenten en calamiteiten ook verantwoordelijkheid draagt;
 • Maak de opdracht niet te lang en te intensief. In een krappe arbeidsmarkt is er veel behoefte aan zzp’ers in de zorg. Het is dan verleidelijk om flink wat uren per week te werken gedurende een langere tijd. Probeer de duur van de overeenkomst tot maximaal een jaar te beperken. Het is van belang om een opdracht tot zo’n twee tot drie dagen per week te beperken.

Investeer in jezelf

Deze pilot laat zien dat het belangrijk is dat je volwaardig ondernemer in de zorg bent. Investeer in jouw ondernemerschap en maak jezelf zo uniek mogelijk. Besef daarnaast dat dit slechts een pilot is van een kritisch ontvangen webmodule. Wat waar en niet waar is binnen de antwoorden van de webmodule is zo eenvoudig nog niet. Wel is het zo dat opdrachtgevers zich op basis van deze webmodule zorgen zouden kunnen maken over de aard van de arbeidsrelatie. Investeer daarom ook wat leeswerk in onze artikelen hierover, zodat je goed op de hoogte bent.

Wat vindt SoloPartners?

De webmodule probeert zorgprofessionals die zelfstandig willen zijn, te vangen in een dienstverband. Daarmee bouwt de webmodule voort op een oude gedachte, namelijk dat iedereen in een dienstverband zou moeten zitten. Dat is niet meer van deze tijd.

SoloPartners zou graag zien dat zzp’ers een eigen status krijgen, die uitgaat van volwaardig zelfstandig ondernemerschap. Daarin staan we niet alleen. Tezamen met ZZP NL, Zelfstandigen Bouw en ONL vormen wij de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). Ons manifest lees je hier. Met de Tweede kamerverkiezingen in het vooruitzicht, willen we dit jaar met elkaar bouwen aan een solidaire en zelfstandige positie voor zzp’ers. Ook in de zorg. Met een zelfstandige positie hoeven we ons niet meer te concentreren op het voorkomen van een dienstverband, maar het omarmen van ondernemerschap. Daar gaan we voor.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket