Niet-betaalde zorg

Bericht geplaatst 11 december 2020 om 13:55

Het ministerie van VWS wil de continuïteit van zorg voor budgethouders waarborgen. Daarom is de regeling doorbetaling niet-geleverde zorg opnieuw ingevoerd voor pgb-zorg vanuit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Wet langdurige zorg (Wlz). Voor pgb-zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt nog een regeling ontwikkeld. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 oktober 2020 en is geldig tot en met 31 december 2021.  

De regeling doorbetaling niet-geleverde zog sluit voor zover mogelijk aan bij zorg in natura en de zorg. In beginsel zal de zorg moeten blijven doorgaan. Doorbetaling vindt alleen plaats als de (volledige) zorg tijdelijk niet kan worden verleend omdat de cliënt of de zorgaanbieder is besmet met Covid-19 of in quarantaine verblijft. Ook voor het (gedeeltelijk) sluiten van een dagbesteding als gevolg van besmetting en het niet volledig kunnen verlenen van zorg vanwege RIVM-richtlijnen geldt deze regeling.

Hoewel de cliënt geen toestemming voor doorbetaling nodig heeft, wordt geadviseerd om tussen cliënt en gemeente afstemming te laten plaatsvinden wanneer het pgb wordt gefinancierd vanuit de Wmo of Jeugdwet.

Hoe kan de Cliënt gebruik maken de regeling niet-betaalde zorg?

Als de cliënt gebruik wil maken van deze regeling, moet deze bijhouden welke zorg als niet geleverde zorg is doorbetaald. Indien van toepassing dient de cliënt tevens een schriftelijke bevestiging van de besmetting te kunnen tonen.  Per Saldo (landelijke vereniging van mensen met een pgb) heeft bij het ministerie van VWS aangedrongen op aanpassingen van de regeling omdat deze in een aantal situaties geen uitkomst biedt.

Cliënten komen mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van de extra kosten die worden gemaakt vanwege (maatregelen rondom) Covid-19.  Dit kan bijvoorbeeld een vergoeding voor extra of vervangende zorg zijn. Hiervoor kunnen cliënten een EKC-aanvraag (Extra Kosten Corona) indienen bij het zorgkantoor of de gemeente. Deze meerkostenregeling pgb voor de Wlz, Jeugdwet en Wmo is geldig tot en met 31 december 2021.

Covid-19

Voor meer informatie over het coronavirus kijk op onze corona pagina. Hier vind je de laatste updates rondom het virus.

Bron:

Stand van zakenbrief COVID-19 – pagina 43 en 44

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket