Rol van zzp’ers in het verlenen van passende zorg

Passende zorg

Bericht geplaatst 29 juni 2021 om 08:24

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schreven op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport het adviesrapport ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’. Het adviesrapport is een actieplan om het Nederlandse zorgstelsel toekomstbestendig te maken. We vertellen je er graag meer over in dit artikel.

Aanleiding adviesrapport

De zorg in Nederland is van hoge kwaliteit. Vanwege de vergrijzing, de complexer wordende zorgvraag en de arbeidsmarktproblematiek, staat het huidige zorgstelsel onder druk. Om kwaliteit van zorg te behouden en deze toegankelijk en betaalbaar te houden, moet het huidige zorgstelsel kritisch bekeken worden en moeten noodzakelijke wijzigingen onderzocht worden.

Het adviesrapport ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’ geeft inzicht in de randvoorwaarden die nodig zijn om gepast gebruik van zorg te stimuleren. Daarnaast laat het zien hoe gepast gebruik structureel onderdeel kan worden van het leveren van de zorg en op welke wijze partijen hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Het rapport neemt passende zorg als uitgangspunt.

Naar aanleiding van het adviesrapport werden een aantal webinars gegeven. Deze zijn (na registratie) te bekijken via deze link. In september komt hier een vervolg op.

Passende zorg

Passende zorg is zorg die samen met de cliënt ingevuld wordt. Het is uitsluitend zorg die daadwerkelijk het functioneren van burgers bevordert en positief bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Het houdt in dat de juiste zorg op de juiste plek wordt gegeven en richt zich op gezondheid in plaats van ziekte.

Passende zorg neemt de zorgvraag als uitgangspunt en regelt het aanbod en de bekostiging rondom deze zorgvraag.

Eerder dit jaar spraken wij met de NZa over de toegevoegde waarde van zzp’ers bij het verlenen van passende zorg. Wij zien namelijk dat zzp’ers altijd starten bij de behoefte van een cliënt. Zij gebruiken kwaliteiten als luisteren, creatief denken en flexibiliteit om tot de kern van de zorgvraag te komen. Vanuit hun expertise geven zij op de juiste plek invulling aan de zorg die voor de cliënt echt van betekenis is.

Passende zorg wordt volgens het adviesrapport gebaseerd op vier basisprincipes:

bron: adviesrapport ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’

Waardenkaart Zorg

Deze basisprincipes sluiten goed aan op de Waardenkaart Zorg. In 2017 heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laten onderzoeken wat cliënten belangrijk vinden bij het ontvangen van zorg. Dit resulteerde in een overzicht van waarden en in ideeën om vanuit deze waarden te communiceren: de Waardenkaart Zorg en het waardenmatrixboek.

In Nederland is zorg een terugkerend onderwerp van gesprek, iedereen vindt er wat van. Welke waarden liggen ten grondslag aan ieders overtuigingen?

Petra van Holst van ZN zegt op hun website: “Inmiddels zijn wij ervan overtuigd dat het nadenken over waarden zeer behulpzaam kan zijn, niet alleen voor onszelf, maar voor alle partijen in de zorg. Sterker nog: juist wanneer alle partijen in de zorg zich van die waarden bewust zijn, helpt dat het wederzijds begrip en naar mijn stellige overtuiging kan het ons ook echt dichter bij elkaar brengen.”

Zzp’er in de passende zorg

Nu de NZa en het ZIN kiezen voor passende zorg, is de uitspraak van ZN over het dichter bij elkaar brengen van alle partijen in de zorg bijzonder actueel. We zien het als een uitnodiging om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan over de unieke kwaliteiten van zzp’ers in de zorg en hun onmisbare bijdrage aan het verlenen van passende zorg.

Zzp’ers in de zorg bieden graag passende zorg. Sterker nog, hun reden om als zzp’er in de zorg actief te zijn, is vaak gebaseerd op het behouden van eigen regie. En deze eigen regie begint voor zzp’ers bij de cliënt. Wat heeft de cliënt nodig en wat zorgt ervoor dat de cliënt zo veel als mogelijk zelfredzaam wordt en blijft. Zij bieden passende zorg van nature en zullen hiermee ook in de toekomst een bepalende rol spelen in het zorgstelsel. Gezien de uitdagingen waar we voor staan en op basis waarvan het adviesrapport van het ZIN en de NZa is geschreven, essentieel voor het behoud ervan. Goed te lezen dat ZN vanuit deze cliëntwaarden graag álle zorgpartijen dichter bij elkaar brengt.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket