Nieuws

Schiet het aanbod van zorg tekort? Doe een melding bij Witte Vlekken.nl

dinsdag 26 november 2019    Dit artikel delen

Zorgverzekeraars hebben zorgplicht. Zij moéten de verzekerde in staat stellen om de zorg te ontvangen waar hij of zij recht op heeft. Geen zorg is geen optie. Zorgverzekeraars contracteren zorgaanbieders om die zorgplicht in te vullen en doen dat door te voorspellen hoeveel zorg er afgenomen zal worden en waar die zorg nodig is. Die voorspelling klopt lang niet altijd. Op dat moment ontstaan er ‘witte vlekken’ in het zorgaanbod. De beschikbaarheid en kwaliteit van het gecontracteerde zorgaanbod staat de afgelopen jaren steeds verder onder druk. Voorheen kon de verzekerde rekenen op de mogelijkheid om niet-gecontracteerde zorg af te nemen als alternatief, maar deze financieringsvorm wordt actief belemmerd door zorgverzekeraars. Zij hebben alle vertrouwen in hun gecontracteerde zorgaanbod. Wij hebben dat niet. De afgelopen jaren hebben we talloze spontane meldingen binnen gekregen van onvoldoende en niet passend gecontracteerd zorgaanbod. Naar aanleiding hiervan hebben we besloten om een formeel meldpunt te openen. We roepen onze leden op om samen met hun cliënten meldingen te doen over problemen in het zorgaanbod. 

Via www.wittevlekken.nl kom je op dit meldpunt terecht. 

Waarom zou ik een melding doen?

Niemand weet wat er zich achter de voordeur bij mensen thuis en binnen zorgorganisaties afspeelt. De persoonlijke drama’s die dikwijls gepaard gaan met onvoldoende zorgaanbod blijven daarmee onzichtbaar. Als iets onzichtbaar blijft hoef je er geen aandacht aan te geven en kan het net lijken alsof zorg goed ingekocht is. Met een melding geef je ons de mogelijkheid om te benoemen wat er speelt en welke gevolgen dit heeft. Hiermee bieden we waardevolle inzichten aan de samenleving en zorgverzekeraars. Die laatsten zijn verantwoordelijk voor de inkoop van zorg.

Doe een melding >>

Voor wie is het meldpunt bedoeld?

We merken dat zowel mensen die zorg nodig hebben als de mensen die graag zorg verlenen soms last hebben van de huidige inkoop door zorgverzekeraars. Deze beide groepen kunnen wat ons betreft een melding doen. Bij de vraag ‘Wat bent u‘ kun je invullen of je een zorgaanbieder of een verzekerde bent. Als je anoniem wilt melden kan dat, alhoewel we wel merken dat er soms aanvullende informatie nodig is om goed een beeld te vormen bij een melding. Het kan ook voorkomen dat we een terugkoppeling willen geven. Wij geven dus zelf de voorkeur aan een melding voorzien van een mailadres, maar stellen dat niet verplicht.

Doe een melding >>

Wat gebeurt er met mijn melding?

Alle meldingen worden verzameld in onze beveiligde online omgeving. Een aantal van de meldingen die we binnen krijgen gaan we op anonieme en niet herleidbare wijze publiceren op onze website. Hiermee maken we het onzichtbare zichtbaar. Op die manier geven we kwetsbare mensen die hun zorg niet krijgen een podium en bieden we zorgverleners die problemen constateren de ruimte om dit kenbaar te maken. Naar aanleiding van deze berichten vragen we verantwoordelijke partijen, zoals zorgverzekeraars, om een reactie.

Doe een melding >>

Waar heeft de verzekerde recht op?

Iedereen met een zorgverzekering heeft recht op de beschikbaarheid van betaalbare zorg, binnen een redelijke tijd en binnen een redelijke afstand. Het is niet het probleem van u als verzekerde als zorg niet beschikbaar is, maar het probleem van uw zorgverzekeraar. Die heeft een zogenaamde ‘zorgplicht‘. Schiet gecontracteerd aanbod tekort, dan heeft u het recht om een niet-gecontracteerde zorgaanbieder in te schakelen. Deze niet-gecontracteerde zorgaanbieder heeft in dit soort gevallen het recht om 100% van het marktconforme tarief vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar. Vraag uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Waarom SoloPartners?

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zelfstandige zorgverleners. Met ruim 12.500 leden merken wij dagelijks dat zij graag zorg willen leveren aan mensen die dat nodig hebben, maar dat zij hier vaak de ruimte niet voor krijgen. Dit geldt overigens niet alleen voor zelfstandigen, maar ook voor zorgverleners in een dienstverband. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de verhalen van zorgverleners en hun cliënten op te halen. Op die wijze tonen we aan dat het huidige systeem onvoldoende werkt en cliënten en zorgverleners elkaar lang niet altijd mogen vinden.

Dit artikel delen