solopartners

Bericht geplaatst 30 juli 2019 om 09:57

Zo’n twee jaar geleden heeft SoloPartners de rol van brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg op zich genomen. Vanaf dat moment hebben we het onze missie gemaakt om de positie van de zzp’er in de zorg te versterken. We zijn van mening dat zelfstandige zorgprofessionals een volwaardige en zelfstandige positie verdienen binnen de zorg. Zzp’ers in de zorg zijn volwaardige zorgaanbieders en verdienen een serieuze plek binnen de sector. Alleen dan kunnen we deze zorgverleners behouden voor de zorg. Waar staan we?

Even voorstellen?

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg en heeft inmiddels zo’n 12.000 leden. Wij maken ons in tegenstelling tot generieke zzp belangenorganisaties zoals ZZP NL, PZO of FNV Zelfstandigen, specifiek hard voor de zzp’er in de zorg. Dat doen wij omdat we gemerkt hebben dat de zzp’er in de zorg een bijzondere zzp’er is die unieke omstandigheden heeft en speciale aandacht verdient. Náást zorgverlener en zelfstandig ondernemer, is de zzp’er in de zorg ook formeel een ‘zorgaanbieder’, net zoals een ziekenhuis of verpleeghuis dat is. Daar hoort specifieke wet- en regelgeving bij enerzijds, maar daar hoort dan wel tegenover te staan dat zzp’ers ook op een nette wijze gecontracteerd worden door zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.

We zijn van mening dat zzp’ers in de zorg;

 • Een volwaardige en zelfstandige positie dienen te krijgen binnen de zorgsector;
 • Ruim baan moeten krijgen voor het zelfstandig ondernemerschap;
 • Duidelijkheid mogen verwachten op welk moment zij voldoet aan de wet;

Waarom is een brancheorganisatie van belang?

De zzp’er in de zorg is ontstaan in de jaren ’90 en groeit enorm in volume, maar wordt vandaag, 30 jaar later, op allerlei wijzen belemmerd in haar zelfstandig ondernemerschap. De zzp’er in de zorg wordt (nog) niet als een volwaardige zorgaanbieder behandeld door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. De zzp’er in de zorg wordt niet betrokken in besluitvorming over zzp’ers in de zorg en wordt niet als een volwaardige ondernemer gezien door de Belastingdienst. De kwaliteit en attitude van de zzp’er in de zorg wordt met regelmaat bekritiseerd. Te duur, te weinig flexibel en ze zouden het collega’s in een dienstverband lastig maken. Terwijl we het over dezelfde professionals hebben die wel welkom zijn als ze solliciteren voor een dienstverband. Onbegrijpelijk vinden we dat. Onbekend maakt ook hier overduidelijk onbemind. Aan ons als brancheorganisatie om hier verandering in te brengen.

Hoe vervullen we onze rol?

Op verschillende manieren bouwen we aan onze positie en dienstverlening, zodat onze leden beter in positie komen.

Via het contact met onze leden. Zij weten immers wat er speelt.

Inmiddels hebben we meerdere medewerkers op kantoor werken die telefonisch bereikbaar zijn voor onze leden. Daarnaast krijgen we tientallen mailtjes per week binnen, die we graag beantwoorden. Op social media is met name onze Facebook pagina het belangrijkste communicatiekanaal. LinkedIn is een goede tweede en Twitter is de minst ontwikkelde van de drie. We zouden ook iets met Instagram moeten volgens een aantal leden, maar daar zijn we nog niet mee gestart.

Met de groei van onze leden, groeit ook het aantal telefoontjes en berichtjes. We krijgen via onze leden een sterk beeld van wat er speelt in de zorgsector en – vooral – wat er in de praktijk allemaal niet goed loopt. Dit maakt soms bijzonder veel indruk en laat soms schrijnende gevallen zien. De zzp’er in de zorg blijkt een professional te zijn die dwars door alle onderdelen van de zorg heenloopt en nogal wat ziet binnen en buiten zorgorganisaties.

Waar zorgorganisaties nog wel eens te maken hebben met belangen om deze informatie niet te delen, hebben onze leden geen belang om dit voor zichzelf te houden en worden we als gevolg daarvan geladen met de praktijk van vandaag de dag. Die praktijk nemen we mee in ons verhaal naar de partijen die hier iets mee zouden moeten doen. Cliënten / patiëntenvertegenwoordigers, beleidsmakers en inkopende partijen zoals zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten zijn voorbeelden hiervan.

Naast deze individuele signalen, starten we ook met een zogenaamd ‘Rondetafel’ gesprek met onze leden. Eens in het kwartaal willen we met onze leden in gesprek over wat we zien met elkaar en wat we hiermee zouden moeten doen. Het eerste overleg staat gepland in september. Tenslotte laten we ook graag leden aan het woord en bieden we hen een plek op de website, bijvoorbeeld met behulp van een interview, zodat ook bekend wordt hoe ondernemend onze leden zijn.

De leukste manier om met onze leden in contact te staan is door middel van een evenement, zoals ons event #ikzorgzelfstandig in september aanstaande .

Door bewustwording te creëren over wat een zzp’er in de zorg is.

Zoals gezegd ben je naast zorgverlener en zelfstandig ondernemer, ook formeel een ‘zorgaanbieder’. Die drie dingen tezamen vragen nogal wat van een zzp’er in de zorg en lang niet alle zzp’ers zijn bekend met waar je precies aan moet voldoen. Voorlichting bieden en bewustwording creëren is dan ook een belangrijk onderdeel van onze werkweek. We hopen dat zorgverleners goed geïnformeerd starten als zzp’er in de zorg en vinden dat bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en het ministerie van VWS hier een rol in zouden moeten vervullen. Daar zijn we dus mee in gesprek. Ook zijn we van mening dat het duidelijk moet zijn wanneer een zzp’er voldoet aan de wet. Daarvoor kijken we naar de (Inspectie) IGJ en de Belastingdienst om daar uitspraken over te doen. Zelf bieden we bijeenkomsten voor leden en niet leden, om hen te informeren over wat er zoal speelt en waar je aan moet voldoen.

Naast de zorgverlener zelf, is het ook van belang dat de partijen die werken met zzp’ers in de zorg snappen waar je op moet letten met elkaar. We informeren zorgorganisaties die als opdrachtgever richting zzp’ers functioneren wat er komt kijken bij de zzp’er in de zorg en dat zzp’ers wezenlijk verschillen van uitzendkrachten. Werkgeverscollectieven, brancheorganisaties en belangenorganisaties informeren we als ze daar behoefte aan hebben. Ook bemiddelende organisaties spelen een belangrijke rol in ons netwerk. Zij zijn vaak in positie omdat opdrachtgevers graag één aanspreekpunt willen hebben om gebruik te kunnen maken van zzp’ers in de zorg. We merken echter dat niet alle bemiddelende organisaties goed op de hoogte zijn van wet- en regelgeving rondom zzp’ers in de zorg. Ook daar bouwen we aan de beeldvorming over zzp’ers. Soms zien we ook dat er simpelweg misbruik wordt gemaakt van zzp’ers, door heel kwetsbare contracten aan te bieden voor bemiddeling of onderaanneming. Ook daar gaan we mee aan de slag.

Door het bieden van relevante services voor leden. 

In hun rol als zorgverlener, zelfstandig ondernemer en ‘zorgaanbieder’ valt er nogal wat te organiseren door zzp’ers in de zorg. Van arbeidsongeschiktheid tot medicatiebeleid en van modelovereenkomst tot beroepsaansprakelijkheidsverzekering; de zzp’er in de zorg heeft veel, heel veel te organiseren om een volwaardige praktijk op orde te houden. De signalen die we van onze leden krijgen, vertalen we in services voor onze leden of we vragen andere partijen om deze te ontwikkelen, of te verbeteren.

Een greep uit de services die we (laten) ontwikkelen:

 • Het bieden van een klachtenregeling;
 • Het kunnen voldoen aan de Wkkgz eisen, van protocollen tot zorgdossier;
 • Het bieden van een profielpagina om jezelf te profileren;
 • Het bieden van mogelijkheden om leden aan leden te koppelen voor samenwerking;
 • Het in kaart brengen van passende verzekeringen;
 • Het organiseren van goede rechtsbijstand;
 • Het bouwen aan de kwaliteit van zzp keurmerken;
 • Het creëren van een passende zzp zorg voorziening voor arbeidsongeschiktheid;
 • … + alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat onze leden zoveel mogelijk goede zorg kunnen verlenen.

We (laten) ontwikkelen wat er nog niet is, bouwen verder aan bestaande dingen als de kwaliteit tekort schiet en soms organiseren we iets heel nieuws om de markt op gang te brengen. Loopt het? Dan zit onze taak erop en laten we het los. Zoals we bij het HKZ keurmerk bijvoorbeeld gedaan hebben. Bij dat keurmerk hebben we de eerste aanzet gegeven om een ICT systeem te kunnen starten en nu het loopt hebben we dat overgedragen. We vervullen in dit soort trajecten dus vooral een tijdelijke rol.

Door standpunten in de media.

Er wordt nogal wat geschreven over zzp’ers in de zorg en die berichtgeving heeft vaak een negatief geluid. De zzp’er wordt vaak gezien als de veroorzaker van problemen, in plaats van andersom. De groei van de zzp’er in de zorg is naar onze mening het gevolg van problemen met werkomstandigheden in dienstverband. We zetten het genuanceerde verhaal tegenover alle beschuldigingen in de hoop de beeldvorming over zzp’ers in de zorg te kantelen. Het genuanceerde verhaal is dat de zzp’er in de zorg op zoek is naar dingen die niet per se bij het zelfstandig ondernemen horen, maar ook in een dienstverband zouden kunnen. We hopen dat werkgevers zich achter de oren krabben hoe het komt dat zoveel zorgverleners niet meer in dienst willen werken en vacatures open blijven staan. Er liggen voor werkgevers enorme kansen verborgen in de stille revolutie van de zzp’er in de zorg, maar die kansen moet je wel willen zien. Het enorme arbeidsmarktprobleem wordt inmiddels verergerd doordat zorgverleners het binnen een dienstverband niet meer volhouden en uitstromen. Ons vermoeden is dat het voorlopig nog wel voor zal komen dat zzp’ers de zwarte piet toegeschoven krijgen. Wij weten beter.

Wat doen we wel?

Al onze activiteiten moeten bijdragen aan de positionering van de zzp’er in de zorg. Richting onze leden bieden we met name informatie en faciliteiten om te (kunnen) voldoen aan de Wkkgz. Op die wijze zijn zij praktisch geholpen en kunnen zij zelf binnen de ‘zorgmarkt’ aan de slag. Richting partners en stakeholders in het veld bieden we met name het perspectief van de huidige situatie en wat er wat ons betreft veranderd zou moeten worden. We stimuleren zoveel mogelijk aanbod voor zzp’ers in de zorg op het vlak van bemiddeling, scholing, zorgconcepten, digitale concepten, verzekeringen, keurmerken, etc. Een ruim aanbod betekent dat er voor zzp’ers in de zorg wat te kiezen valt. Het is aan ons om al het aanbod kenbaar te maken aan onze leden.

Wat doen we niet?

We willen als brancheorganisatie volstrekt onafhankelijk blijven in onze rol. Dat vraagt dat wij onze activiteiten scherp afbakenen. We gaan nooit bemiddelen naar opdrachten, aangezien we dan niet onafhankelijk kritisch kunnen zijn op de houding van bemiddelende partijen. Ook zullen we nooit eigen scholingen en cursussen aanbieden, aangezien de ‘markt’ van scholingsaanbieders dan verstoord raakt. We zullen nooit centraal gecontracteerd worden door een zorgverzekeraar of zorgkantoor. We kunnen dan niet meer onafhankelijk kritisch zijn op diezelfde zorgverzekeraars en zorgkantoren. We zullen nooit een specifiek keurmerk of verbandmateriaal aanraden, omdat de zzp’er in de zorg gebaat is bij keuze, niet bij versmalling van aanbod.

Wat vind jij?

Het team van SoloPartners is zeven dagen in de week actief met het vervullen van de missie. We hopen daarbij de juiste dingen voor onze leden te doen. Heb jij een mening over onze rol als brancheorganisatie, of heb je concrete tips: laat ze dan aan ons weten via ons contactformulier >> 

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket