SoloPartners praat met SZW over de positie van zzp’ers

positie zzp'ers zorg

Bericht geplaatst 27 juli 2021 om 14:09

Op uitnodiging van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SoloPartners op 22 juli 2021 een gesprek gehad met een drietal ambtenaren van dat ministerie. Dit gesprek ging over de positie van de zzp’er (in de zorg) en over de beleidskeuzes die ze voor jullie gaan maken de komende kabinetsperiode.

Webmodule

Uiteraard kwam de webmodule aan de orde. Dat deze voor zzp-overeenkomsten in de zorg tot nogal wat ongewenste resultaten leidt, is een boodschap die duidelijk is overgekomen bij het ministerie. Tijdens de evaluatie van de pilot zullen ze hier uitvoerig bij stilstaan. Wil de webmodule in de definitieve vorm ook bruikbaar zijn in de zorg, zal de module moeten worden aangepast, zoveel is duidelijk. De definitieve versie van de webmodule moet meer duidelijkheid vooraf geven dan de Wet DBA en de modelovereenkomsten nu doen. Wanneer de uitkomst van de webmodule is dat er een zzp-overeenkomst kan worden gesloten, is het de bedoeling dat de belastingdienst hier niet op terug kan komen. Voorwaarde daarvoor is dat de situatie in de praktijk gelijk is aan de situatie zoals die in de webmodule is ingevoerd.

Ondernemerschap moet doorslaggevend zijn

Verder kwam de kwetsbare positie van veel zzp’ers ten aanzien van de sociale zekerheid ter sprake. Denk hierbij aan de verzekering voor arbeidsongeschiktheid en de opbouw van pensioen. Voor een grote groep zzp’ers die hier zelf niet voor reserveren of een verzekering voor sluiten, kan verplichtstelling een oplossing zijn. Een zekere mate van flexibiliteit en keuzevrijheid dient echter wel behouden te blijven voor diegenen die dat willen. Dat er verplichte basisvoorzieningen komen voor zzp’ers waarvoor ze premie betalen, is wellicht geen verkeerd plan. Zo voorkom je dat zzp’ers uiteindelijk terecht komen in een situatie waarin zij zijn aangewezen op de bijstand.

Wat ons betreft kan ondernemerschap niet enkel bepaald worden op uurtarief. Daarom hebben we aangegeven dat een drempeltarief, waaronder een (arbeids-)overeenkomst, weinig toevoegt. Ondernemerschap moet de doorslaggevende factor zijn, niet het uurtarief. Maar ook niet het al dan niet verplicht dragen van een uniformjasje of hetzelfde werk doen als iemand in loondienst.

Gezagsverhouding niet te bepalen door protocollen

Het werken met protocollen betekent niet meteen dat er sprake is van een gezagsverhouding. In de zorg is het gebruikelijk om volgens de protocollen te werken. De protocollen en beroepsnormen moeten immers ook gevolgd worden als een opdrachtgever daar geen belang aan hecht. Het gebruik daarvan staat los van een eventuele gezagsverhouding.

Het ministerie was blij met onze input. Wij zijn blij dat we in de gelegenheid waren om onze mening kenbaar te maken. We wachten nu af welke keuzes het nieuwe kabinet gaat maken. En hoe ze die keuzes vervolgens in de praktijk gaan brengen. Wij houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket