Standpunten SoloPartners wet DBA, pensioen, arbeidsongeschiktheid en aanbestedingen

Bericht geplaatst 5 december 2018 om 09:09

Het jaar 2018 loopt op zijn einde en daarmee gaat de blik zo langzamerhand uit naar volgende jaar. Een jaar waarin er veel rondom de zzp’er te doen zal zijn, aangezien er nogal wat grote dossiers spelen. Hieronder onze standpunten over de meest wezenlijke onderwerpen.

Wet DBA

De wet DBA en de beoogde opvolger daarvan staan helaas voor het ontwijken van een dienstverband, in plaats van het onderstrepen van het zelfstandig ondernemerschap. Naar onze verwachting gaat de opvolger van de wet DBA ons niet veel verder brengen dan waar we nu staan. Wederom een plechtige belofte vooraf tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, dat zij zich goed zullen gaan gedragen – zonder garanties of er al dan niet toch sprake is van een dienstverband. De verwachting is dat de onduidelijkheid daarmee voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zal aanhouden.

Wij denken dat een wetgeving die ondernemers laat kiezen voor de status van ondernemer wel zou helpen. Een eigen status in het Burgerlijk Wetboek, waarmee de arbeidsovereenkomst kan worden uitgesloten. Daarmee wordt er vanuit de kracht van de ondernemer geredeneerd in plaats vanuit het gedrag van de opdrachtgever / werkgever. Alhoewel deze opzet niet terzijde wordt geschoven door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is het nogal een kanteling om dit te organiseren en dus nogal een politieke keuze. Te spannend voor nu? We gaan het  volgend jaar zien.

Pensioen

Ondernemers kunnen best voor hun eigen pensioen zorgen en belangrijker: wat iemand nodig heeft aan pensioenvoorziening is enorm afhankelijk van zijn of haar persoonlijke omstandigheden. Nee, geen verplicht pensioen voor zzp’ers dus wat SoloPartners betreft. Zzp’ers zelf zijn het daar voor het overgrote deel mee eens. Slechts een vijfde van alle zzp’ers is voor een verplichte pensioenvoorziening. Als zoveel zzp’ers het niet eens zouden zijn met een verplichte voorziening, dan is dat opgelost toch? Helaas. De zzp-organisaties hebben tot op heden nog steeds minder macht dan vakbonden als het op ons poldermodel aankomt.

De gesprekken over pensioen worden dan ook gedomineerd door de houding van de vakbonden. De vakbonden (collectieven van personen in een dienstverband) zien hun leden aantallen teruglopen en vinden om die reden steeds meer van die groeiende groep: zzp’ers. Zzp’ers zouden wat de vakbonden betreft verplicht mee moeten doen met pensioensparen. Dat verplichte pensioen zouden werkgevers / opdrachtgevers moeten gaan afdragen voor zzp’ers.

Het verplichten van pensioen afdracht voor zzp’ers gaat veel te ver naar ons idee. Aan de andere kant zie je ook dat niet iedere zzp’er goed kan overzien wat géén pensioen sparen uiteindelijk voor risico’s met zich meebrengt. De werkelijkheid zal ergens in het midden uit moeten komen, waarbij de zzp’er bewust en aantoonbaar kiest voor het wel of niet sparen voor pensioen. Er komen steeds meer slimme oplossingen voor zzp’ers op de markt die samen met zzp-organisaties zijn ontwikkeld, zoals het ZZP pensioen. Dat lijkt ons meer dan voldoende.

Arbeidsongeschiktheid

Ook bij het vraagstuk arbeidsongeschiktheid, heeft de vakbond de zzp’er gevonden. Zzp’ers zouden tegen zichzelf beschermd moeten worden, zo stelt de werkgeversorganisatie AWVN eerder dit jaar. Onze mening blijft dezelfde als we al eerder dit jaar communiceerden: het is aan de ondernemer zelf om keuzes te maken rondom het onderwerp arbeidsongeschiktheid. Dat kan via een verzekering, maar hoeft niet per se. Wel is de verwachting dat er een brede discussie komt over het sociale stelsel van ‘werkenden’ (zzp’ers én personen binnen een dienstverband) en daar zal een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zeker in meegenomen worden. We blijven het volgen.

Aanbestedingen

Als het op aanbestedingen aankomt, zoals bijvoorbeeld binnen de zorg dat door zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten wordt vorm gegeven, vinden we dat zzp’ers op eenzelfde manier mee moeten kunnen doen als reguliere zorgorganisaties. Het individueel contracteren van zzp’ers is hierbij wat ons betreft een uitgangspunt. Zelf kunnen bepalen hoe en voor wie je werkt, vraagt dat er bij aanbestedingen rekening wordt gehouden met de (on)mogelijkheden van zzp’ers in de zorg. Nadat we dit jaar bij in ieder geval één zorgverzekeraar deze beweging op gang hebben zien komen, streven we volgend jaar naar meer. Daarnaast zijn ook collectieven aan zzp’ers inmiddels op zo’n wijze georganiseerd dat zij voor bijvoorbeeld het leveren van een flexibele schil aan zorgorganisaties, ook een volwaardig partner kunnen zijn. Ook bij dit type bewegingen geldt dat zzp’ers een volwaardige kans moeten krijgen, net zoals dat voor grotere marktpartijen het geval is.

SoloPartners werkt samen met zzp-organisaties

Onze standpunten komen overeen met de standpunten van Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO). Om die reden trekken we sinds dit jaar samen met hen op. Daarnaast hebben we ook goede contacten met andere zzp-belangenbehartigers. De zorgsector biedt inmiddels aan ruim 140.000 zzp’ers een plek. Dat is meer dan 10% van het totaal aantal aan zzp’ers in Nederland. De groep verdient een goede positie binnen de zorgsector én dient gesprekspartner te zijn aan de landelijke zzp-beleidstafel. Wij maken ons daar ook volgend jaar hard voor. Doe je mee?

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket