beëindigen lidmaatschap

Bericht geplaatst 7 januari 2020 om 11:20

Als je als onderaannemer werkt voor zorgorganisaties, is het interessant om de ontwikkelingen rondom de webmodule te volgen. Inmiddels staat er een testversie van deze webmodule online waar je een kijkje kunt nemen. Met jouw uurtarief van boven de € 16 per uur en onder de € 75 per uur zal ook jouw opdrachtgever geïnteresseerd zijn hierin. De webmodule is een ICT applicatie die bedoeld is als ‘hulpmiddel’ om vast te stellen of jij buiten een dienstverband werkt. Ook wij doorliepen de online omgeving en delen hier onze observaties met jou.

Voordat we starten een paar details. De vragenlijst bestaat uit 44 vragen, waar er in een eerdere fase sprake was van rond de 70. Het uiteindelijke oordeel of een opdrachtnemer buiten dienstverband werkt, wordt niet kenbaar gemaakt nadat je de testversie hebt ingevuld. Wij hebben hem ingevuld alsof we opdrachtgever zijn, maar uiteindelijk weet je in deze omgeving nog niet wat het antwoord is. Waar je dus precies aan moet voldoen om buiten dienstverband te werken wordt hierdoor niet duidelijk. Meest voorname punt van kritiek vanuit meerdere hoeken, is dat de ‘weging’ van de vragen ook niet bekend is. Of een vraag (en dus antwoord) doorslaggevend is om te bepalen of iemand buiten dienstverband werkt, wordt niet bekend gemaakt. Kortom, er blijft vooral veel onduidelijk met de testversie. Maar wat zien we dan wel?

Zorgverlenen is ‘niet-stoffelijk’ van aard

Wat is ‘stoffelijk’?

In de vragenlijst wordt gevraagd wat voor aard van werkzaamheden er worden gepleegd. Om tot het oordeel te komen dat jij werkt ‘aanneemt’, moet dit volgens de webmodule (en wetgeving) wel ‘stoffelijk van aard’ zijn. Dit soort werkzaamheden heeft een ‘resultaatsverplichting’. Wat wil zeggen dat goed te bepalen is wanneer het werk ‘af’ is. Bij niet-stoffelijke werkzaamheden is dat lastiger om te bepalen en komt dit meer in de hoek van de ‘inspanningsverplichting’. In het plaatje hiernaast die uit de webmodule komt, zie je wat stoffelijk en niet-stoffelijk is. ‘Verzorging’ staat bij werk van niet-stoffelijke aard. Daarmee wordt mogelijk gesteld dat het soort werk dat zzp’ers in de zorg doen niet zomaar in aanmerking komt voor het label ‘aanneming van werk’. Het gevolg daarvan is dat je meer meer bewijs zult moeten leveren om aan te tonen dat je buiten dienstverband werkt. Het opleveren van een bepaald resultaat en binnen een bepaalde tijd zijn zaken die van belang zijn om aan te tonen dat je buiten dienstverband werkt.

Mag iemand anders de opdracht ook uitvoeren?

Het onderwerp ‘vrije vervanging’ komt op ongeveer een kwart van de vragenlijst omhoog. De opdrachtnemer dient op eigen initiatief iemand anders te kunnen sturen voor het vervullen van de opdracht. Het lijkt erop dat dit niet iemand mag zijn vanuit een bepaalde ‘groep’ bekenden en daarnaast zoekt de webmodule ook uit of de opdrachtgever zich mag bemoeien met de keuze voor een ander. Dit onderwerp ‘vrije vervanging’ is een belangrijk element in het bepalen van wel / geen dienstverband. Het is van belang dat je als opdrachtnemer nadenkt over of je dat initiatief zélf mag nemen en of jij iemand anders op ‘jouw’ opdracht mag plaatsen. Waarom is dit van belang? Nou, een werknemer is iemand die zichzelf niet zelf kan laten vervangen. Dus als jij jezelf niet kunt laten vervangen lijk jij mogelijk op een werknemer en lijkt de relatie mogelijk op een dienstverband.

Onderhandelen over de opdracht is van belang

Op een derde van de vragenlijst komt er belangrijk onderwerp naar boven dat zeker in de zorg soms bijzonder verloopt: onderhandelen de opdrachtgever en opdrachtnemer samen (!) over de inhoud van de opdracht? Er wordt door nogal wat organisaties bemiddeld in de zorg en het is helaas tot nu toe nog steeds gemeengoed dat deze bureaus ‘vaste’ overeenkomsten gebruiken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dat is misschien handig voor het bureau, maar niet voor de opdrachtgever en opdrachtnemer. Zij zijn er beiden bij gebaat dat er wordt onderhandeld over de inhoud zo lijkt het als je de webmodule bekijkt. Wie het tarief bepaalt, maar ook hoe het tarief wordt berekend is van belang. Er wordt in de webmodule ook bevraagd of er onderhandeld wordt over de omvang van de werkzaamheden en de duur van de opdracht.

Zijn jouw werkzaamheden wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering?

Een onderwerp dat sinds eind 2018 steviger op de agenda staat van de Belastingdienst, is de mate waarin de opdrachtnemer (zzp’er) dezelfde werkzaamheden doet als een werknemer. Of de professional die ingehuurd wordt ook ‘wezenlijk onderdeel is van de bedrijfsvoering‘ is een vraag die in de webmodule wordt ondersteund met wat voorbeelden. ‘Een chauffeur die rijdt voor een transportonderneming. Een enquêteur die enquêtes afneemt voor een enquêtebureau. Een ICT-specialist die meewerkt aan de ontwikkeling van een betalingssysteem bij een bank. Een HR-manager bij een groot accountantskantoor‘. Dit zijn voorbeelden waarbij de professional onderdeel uitmaakt van het primaire proces van het bedrijf. Je hebt in feite geen unieke expertise die jou onderscheidend en misschien wel (even) onmisbaar maakt voor de opdrachtgever. Dit zou volgens de Belastingdienst een signaal zijn dat duidt op een dienstverband en wordt om die reden in de webmodule bevraagd. Unieke vaardigheden die niet zomaar via een dienstverband in dienst te nemen zijn, pleiten juist voor jouw ondernemerschap en het buiten dienstverband werken. Om die reden worden er ook vragen gesteld of werknemers jouw werkzaamheden ook uitvoeren en of jij unieke vaardigheden met je meebrengt.

Gelden dezelfde regels voor werknemers als opdrachtnemers?

Een enorm belangrijk item voor de zzp’er in de zorg. Wat ons betreft ligt hier de sleutel van het onderscheid tussen werknemer zijn en buiten dienstverband werken. Nee, de zzp’er in de zorg heeft een andere set aan regels en wetgeving om aan te voldoen dan werknemers dat hebben en daar gelden dus niet dezelfde regels voor. Zzp’ers in de zorg dienen te voldoen aan de kwaliteitswet Wkkgz en juist dat is een onderscheidend onderwerp ten opzichte van werknemers. De sector-specifieke eisen die gelden voor zzp’ers in de zorg maken juist dat je als professional nogal wat zaken op orde moet hebben en wat ons betreft ligt juist hier een heel wezenlijk verschil tussen werknemer en opdrachtnemer (zzp’er).

Géén relatie- of concurrentiebeding aanwezig?

Ook interessant en zeker bij zzp-zorgland actueel: staat er een bepaling in de overeenkomst waarin de zzp’er wordt belemmerd om vrij te bewegen richting (ex)opdrachtgevers? Het komt nog steeds veelvuldig voor dat zzp’ers moeten tekenen voor het beperken van concurrentie of het aangaan van een eigen relatie met de opdrachtgever – maar daar wordt de Belastingdienst niet vrolijk van. Wij ook niet overigens. Nergens voor nodig om dit contractueel vast te leggen en de webmodule laat zien dat het onverstandig is.

Onze rol

Ook in 2020 houden we voor jou het nieuws in de gaten en blijven we uitleg geven over hoe dingen zitten. We werken samen met andere zzp belangenbehartigers om ons hard te maken voor een gebalanceerde arbeidsmarkt en goede uitgangspunten voor ondernemerschap. Het wordt een mooi jaar, niet in de minste plaats omdat we ons mogen verheugen op de aandacht van minister Koolmees. Wordt vervolgd.

Meer lezen hierover?

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket