Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. Wat betekent dit voor jou als zzp’er in de zorg?

tweede kamer verkiezingen

Bericht geplaatst 1 maart 2021 om 13:48

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. De ontwikkeling op de arbeidsmarkt is één van de meest belangrijke thema’s die de aankomende regeerperiode op de agenda zal komen te staan. Jij bent zzp’er en daardoor ben je onderdeel van het gesprek over de arbeidsmarkt. De positie van de zzp’er zal tijdens de kabinetsformatie zeker aan de orde komen. SoloPartners is als lid aangesloten bij Vereniging Zelfstandigen Nederland. Hoe kijken wij met VZN samen aan tegen de positie van de zzp’er?

Eind november 2020 schreven we ook dit artikel over de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is niet solidair genoeg

De veranderende voorkeur van werkende mensen, heeft een enorme invloed op de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen willen op een flexibele manier werken. Het kiezen voor één werkgever en daar je werkzame leven doorbrengen is niet meer van deze tijd. Ook jij hebt als zorgprofessional op een gegeven moment gekozen voor het flexibele bestaan als zzp’er in de zorg. Daarmee heb je afscheid genomen van een aantal zekerheden, die mensen in een dienstverband wel hebben. Zoals pensioen, of een uitkering bij werkeloosheid. Jij hebt daar waarschijnlijk heel bewust voor gekozen en daar is niets mis mee. Het probleem is alleen wel dat jij niet de enige bent. In 2019 was zo’n 12% van de werkzame beroepsbevolking zzp’er. Dat was in 2003 nog 8%. Al deze honderdduizenden zzp’ers betalen niet mee aan pensioen of de Wet Werkeloosheid. Ook al zou je het willen, is het niet mogelijk. Dat gebrek aan premie inkomsten zet het sociale systeem onder druk en is niet houdbaar. De solidariteit is zoek in de arbeidsmarkt en om die reden staat de arbeidsmarkt steeds scherper op de agenda.

Iedereen weer terug in een dienstverband?

Tot nu toe wordt de schuldvraag over dat gebrek aan solidariteit vooral gekoppeld aan ‘flexwerkers’, waaronder zzp’ers. Je hoort dan uitspraken als ‘de flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeschoten’. Je begrijpt dat dit soort taal vooral wordt gebruikt door voorvechters van het vaste dienstverband. Bijvoorbeeld de commissie Borstlap, die vooral heeft gekeken naar wat het systeem nodig heeft. Niet naar het gedrag van werkende mensen. Want uiteindelijk komt de wens tot flexibilisering natuurlijk ergens vandaan. Jouw gang naar de Kamer van Koophandel kwam niet voort uit jouw wens om niet meer solidair te zijn, maar omdat je wilde werken op een manier die bij je past. Het is belangrijk om hierbij stil te staan, zodat we geen mensen kwijt raken in onze krappe arbeidsmarkt. Terug in dienstverband is lang niet voor iedereen een optie en al helemaal niet in de zorg. Daar komt de stap naar zzp’er zijn voor een groot deel voort uit de omstandigheden in een dienstverband. Als dat dienstverband knelt, moet je als zorgprofessional de stap kunnen maken naar zelfstandig ondernemerschap.

Wat is volwaardig zelfstandig ondernemerschap?

In het samenwerkingsverband Vereniging Zelfstandigen Nederland hebben vier zzp-belangenorganisaties de handen ineen geslagen. ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, ONL en SoloPartners zijn de formele leden van VZN en verwachten straks een plek te krijgen aan de onderhandelingstafel bij de kabinetsformatie. Inmiddels sluiten ook steeds meer supporters zich aan. Op de homepage van VZN vind je de partijen. Om het gesprek daar goed aan te kunnen gaan, is het belangrijk dat de zzp-belangenorganisaties met elkaar eens zijn wat de standpunten zijn.

Manifest van VZN

In het Manifest ‘Naar een volwaardige rechtspositie voor zelfstandigen, in een toekomstbestendige arbeidsmarkt’ lees je er alles over.

Hier vind je drie belangrijke punten als het op zzp’ers aankomt.

 1. Een duidelijke en eenduidige stem aan de formele overlegtafels. Zzp’ers zijn tot op heden niet goed vertegenwoordigd geweest bij besluiten over de arbeidsmarkt. Dat moet anders;
 2. Een duidelijke en volwaardige rechtspositie voor zelfstandigen. Als zelfstandig ondernemer moet je de kans krijgen om te weten wanneer je ‘voldoet’ aan de eisen. Dat vraagt een duidelijke rechtspositie;
 3. Een effectieve aanpak van misstanden. Op dit moment zijn er schijnconstructies waarbij het werkgeverschap ontlopen wordt. Dit speelt vooral bij mensen met een laag verdienvermogen. Daar moeten oplossingen voor komen.

Handreiking van VZN

Op 1 februari is er een nieuw document uitgekomen, die wat nader de spelregels uiteen zet. Dit document moet nog formeel gepubliceerd worden.

Hier vind je alvast een aantal spelregels die we voor ogen hebben als je zelfstandig ondernemer bent.

 1. Onafhankelijk en zelfredzaam. Jouw werk en inkomen, verdien je op onafhankelijke wijze;
 2. Je kunt rondkomen en een slechte periode overbruggen. Je bent in staat om in je dagelijkse levensbehoeften te voorzien en een buffer aan te leggen;
 3. Een zelfstandig ondernemer beschikt ook daadwerkelijk over zo’n buffer. Bijvoorbeeld via vermogen, verzekeringen of voorzieningen kun je in je eigen levensonderhoud blijven voorzien als zich onverwachte situaties voordoen;
 4. Je draagt zelf de verantwoordelijkheid van het ondernemerschap. Je draagt zelf de verantwoordelijkheden en risico’s die horen bij het werken met klanten, het doen van investeringen en de betaling door klanten.

Deze punten komen voort uit de jurisprudentie rondom zelfstandig ondernemerschap en de eisen waar de Belastingdienst op controleert als zij jouw IB-ondernemerschap beoordeelt.

Op naar een eigen positie voor zelfstandigen!

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket