Nieuws

Update HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg – februari 2019

dinsdag 5 februari 2019    Dit artikel delen

In dit artikel bespreken we een aantal vragen over het HKZ ZZP keurmerk die we de afgelopen maand hebben binnen gekregen vanuit leden en niet leden. Wat leeft er zoal onder zzp’ers in de zorg als het op de twee keurmerken aankomt?

Deze update volgt op die van januari.

Wordt het HKZ keurmerk verplicht?

Het HKZ keurmerk wordt niet verplicht, net zoals ook het KIWA keurmerk niet verplicht is. Het is aan de zzp’er zelf om te bepalen of je een keurmerk wil behalen. Zo’n keurmerk zal dus niet verplicht worden gesteld door de overheid, alhoewel je wel tegenkomt dat een bureau, een opdrachtgever of een andere organisatie om zo’n keurmerk vraagt. Het is aan jou om te bepalen of je met zo’n partij zaken wil doen en of jij bereid bent een keurmerk te behalen. Jij bent de ondernemer, dus jij bepaalt.

Als zzp’er in de zorg ben je wél verplicht om aan de kwaliteitseisen van de Wkkgz te voldoen. Een keurmerk kan jou helpen om te bewijzen dat je aan dit soort wettelijke eisen voldoet, als het keurmerk die eisen in zich heeft. Als je geen behoefte hebt om die bewijsvoering te behalen, dan is dat jou goed recht. De twee keurmerken zijn inhoudelijk niet hetzelfde en het kan voorkomen dat de ene partij vraagt om keurmerk A en de andere partij om keurmerk B. Niet alle bureaus, opdrachtgevers of organisaties zijn op de hoogte van de eisen van de Wkkgz. Het kan dus voorkomen dat je merkt dat een organisatie helemaal niet vraagt om deze eisen. Als een bureau, opdrachtgever of andere organisatie inhoudelijke vragen heeft over de inhoud van het keurmerk, verwijs deze dan door naar KIWA of HKZ.

Waar komen die administratieve lasten vandaan?

Een aantal zzp’ers in de zorg verbazen zich over alle administratieve lasten die gepaard gaan met keurmerk eisen. Het aanleggen van een zorgdossier en bijhouden ervan, het registreren van incidenten, de verplichting tot bij- en nascholing; er komt nogal wat op de zzp’er in de zorg af. Alle eisen die in de norm benoemd staan zijn echter wet- en regelgeving die geldt voor alle zorgaanbieders, dus ook zzp’ers in de zorg. Dit is landelijk zo bepaald. Geen enkele eis die in het HKZ of KIWA keurmerk staat, is uit de lucht komen vallen.

Heb je vragen over waar een eis vandaan komt, neem dan contact op met de keurmerken zelf. Het is voor veel zelfstandige professionals confronterend om te zien hoeveel zaken je op orde moet hebben om als zzp’er alles op orde te hebben. Wat dat betreft heb je dus ook als zzp’er in de zorg last van ‘administratieve lasten’, alleen weer anders dan in een dienstverband. Het is aan jou om te bepalen of het voldoen aan al die eisen bij je past.

Wat zijn de verschillen tussen KIWA en HKZ?

Het KIWA en HKZ keurmerk zijn inhoudelijk verschillend. Het HKZ certificaat wordt uitgereikt door een onafhankelijke derde partij (een Certificerende Instelling) zodat de onafhankelijkheid van het keurmerk gewaarborgd is. Het KIWA keurmerk wordt door KIWA zelf uitgereikt, dat op zichzelf ook een Certificerende Instelling is.

Het HKZ keurmerk kun je straks in dit openbaar register opzoeken. Een register van KIWA is sinds 12 maart 2019 online en vind je hier. Zo’n register helpt organisaties, opdrachtgevers en bureaus jouw keurmerk op te kunnen zoeken. Het HKZ keurmerk kost evenveel als het KIWA keurmerk. Het is aan jou om te bepalen of jij een keurmerk wil met een onafhankelijke toets. Keurmerken kunnen dus concurreren, maar dat hoeft niet. In dit geval is dit (helaas) wel het geval.

Waarom is er niet samengewerkt met KIWA bij de nieuwe HKZ norm?

Er zit uiteraard nogal wat frustratie bij zzp’ers dat er een kans is dat je straks met twee keurmerken rond moet lopen. Kan dat nou niet anders, wordt ons veelvuldig gevraagd? Jazeker, maar in alle eerlijkheid is die mogelijkheid niet benut door KIWA. We merken dat er onjuiste informatie wordt verstrekt over de betrokkenheid van KIWA bij het HKZ keurmerk en dat is spijtig. Ik ben zelf initiatiefnemer van het HKZ keurmerk en ik ben ook voorzitter geweest van de expertgroep rondom dit traject. Ik ben samengevat inmiddels ruim vier jaar actief rondom het HKZ keurmerk voor zzp’ers.

Dit zijn de feiten:

  • Voordat ik het idee van een keurmerk met Wkkgz eisen met HKZ besprak, ben ik ruim vier jaar geleden eerst langs KIWA gegaan met dit idee. Ik heb daar gevraagd of het niet verstandig was om het KIWA keurmerk door te ontwikkelen richting de Wkkgz eisen. Hier heeft KIWA bewust van afgezien en de eisen van het KIWA keurmerk zijn voor en na 1-1-2016 (toen de Wkkgz in ging) hetzelfde gebleven. Daarmee voldeed het KIWA keurmerk per 1-1-2016 niet meer aan de wettelijke eisen. Dat wil niet zeggen dat het keurmerk geen waarde meer heeft. Het is aan de zzp’er zelf om te bepalen of het KIWA keurmerk nog voldoet en of het nog verlengd moet worden. Ik was zelf echter op zoek naar een keurmerk dat de wettelijke eisen in zich zou hebben en KIWA had deze ambitie destijds niet. De mogelijkheid om een keurmerk te kunnen behalen dat aan de wettelijke eisen voldoet leek en lijkt mij belangrijk voor zzp’ers in de zorg. Sinds maart 2019 heeft KIWA haar eisen verscherpt en is er meer overlap tussen de eisen van de Wkkgz en de eisen van het KIWA keurmerk.
  • Ik ben na de afwijzing van KIWA, bij HKZ aangekomen. Toen HKZ haar verkenning startte rondom een nieuw keurmerk, zijn zij uiteraard al vroeg bij KIWA uitgekomen. Immers, zij hadden al een keurmerk en daarnaast werken KIWA en HKZ vaak samen bij andere zorgcertificeringen. Kunnen we dit niet samen doen, was de vraag. KIWA heeft tijdens de opstart van het HKZ keurmerk getwijfeld of zij mee zouden doen met het nieuwe keurmerk. Zij zouden dan een rol krijgen als Certificerende Instelling en ook het HKZ keurmerk uit mogen geven. Net zoals DNV GL en Dekra dat nu mogen. Ze hebben tijdens het traject meerdere uitnodigingen gehad om mee te doen met het HKZ keurmerk. Uiteindelijk heeft KIWA na een aantal gesprekken zo’n twee jaar geleden besloten om aan het eigen keurmerk vast te houden en af te zien van deelname. Daarmee is de concurrentie tussen de twee keurmerken daadwerkelijk ontstaan;
  • Na de publicatie van de HKZ norm in juni vorig jaar, hebben veel zzp’ers de norm doorgenomen en zien zij inmiddels het verschil tussen de eisen van HKZ en KIWA. Het is aan de zzp’er zelf om te bepalen of en zo ja, welk keurmerk zij willen behalen. Dat er op dit moment een aantal verschillen zijn is een feit.

Wat mag je van SoloPartners verwachten?

We hebben een vrij eenvoudig standpunt als het op een keurmerk aankomt: jij bepaalt zelf wat je doet. Wel of geen keurmerk behalen, de keuze is aan jou. Kiezen voor KIWA of HKZ is aan jou. We krijgen over beide keurmerken vragen en we beantwoorden alle vragen zo goed als we dat kunnen. Kies datgene wat voor jou het beste werkt. Heb je feedback over een keurmerk? Bel dan KIWA of HKZ en vertel hen wat je van de eisen vindt.

SoloPartners heeft géén inspraak in de norm en we hebben géén inspraak bij het proces van certificeren. Het enige wat wij bieden is een ICT omgeving waarin jij jouw documenten kunt uploaden en vragen kunt beantwoorden richting de Certificerende Instelling. Binnen die ICT brengen we zzp’er en CI samen, dat is alles wat we doen.

Heb je vragen over HKZ of over KIWA? Stel ze gerust. Krijg je informatie aangereikt waarvan je niet helemaal zeker weet of dat wel klopt? Laat het ons dan weten. Wij zijn als brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg actief, ongeacht welke keuze jij maakt als zorgondernemer. Sluit je je ook aan? >>

Dit artikel delen