Update over zzp’ers in de zorg en BTW

Bericht geplaatst 6 september 2019 om 10:42

Wij merken dat het onderwerp BTW in combinatie met zelfstandige zorgprofessionals dit jaar vaker op de agenda staat dan vorig jaar. In dit artikel een aantal losse punten die je up-to-date maken over het vage fenomeen dat BTW in de zorg heet.

BTW blijft een dossier zonder garanties

Ben ik nu wel of niet BTW vrijgesteld? Een vraag die wij regelmatig te horen krijgen. De vraag is niet te beantwoorden omdat deze niet juist gesteld wordt. Jij als ondernemer kan niet vrijgesteld worden van BTW, de vraag is of de diensten die je levert vrijgesteld zijn van BTW of niet. Dit verschilt per situatie en is afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden. Denk hierbij aan direct voor een cliënt werken of met tussenkomt van een bemiddelende partij en de soort zorg die je levert. Toch blijven veel zzp’ers in de zorg zoeken naar algemene informatie en leidt deze zoektocht naar antwoorden en duidelijkheid tot veel misinformatie.

“Ik heb het uitgezocht en je bent BTW verplicht als je werkt bij een bemiddelingsbureau”

– een zzp’er in de zorg op social media.

Werken via bemiddeling is soms BTW belast en soms niet. Zorg verlenen is (heel) soms BTW belast, maar meestal niet. Als zorg verlenen voor jou vrijgesteld is van BTW, maar je besluit andere activiteiten te ondernemen die commercieel van aard zijn – zoals bijvoorbeeld voor de klas staan om les te geven – dan kan het zo zijn dat je daar wel weer BTW voor moet rekenen. Enzovoorts. Geen garanties.

Wat weten we wel over de BTW?

Valt er dan helemaal niets zinnigs te zeggen over de BTW? Uiteraard wel. Neem bijvoorbeeld deze link, waar de Belastingdienst haar vrijstelling in de gezondheidszorg toelicht.

Daarnaast is er nog meer te vertellen over hoe BTW werkt in de zorg maar ligt dit aan de situatie. Hieronder een schematisch overzicht dat een ruw beeld geeft over wanneer wel en geen BTW. Let op, ook hier geldt dat er geen garanties zijn over jouw persoonlijke omstandigheden.

Belastingdienst vindt vaker iets van de BTW

Sinds dit jaar merken we dat steeds meer zzp’ers in de zorg verdiepende vragen krijgen van de Belastingdienst over hun (gehoopte) BTW vrijstelling. De Belastingdienst doet meer onderzoek naar de diploma’s die een zzp’er in de zorg heeft. Waarom doen zij dat?

Als we even terug gaan naar deze link, dan lees je deze zin:

Medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens zijn vrijgesteld van btw.’

Het zwaartepunt ligt op ‘gezondheidskundige verzorging’. De gedachtegang achter de BTW vrijstelling is dat deze dus geldt bij persoonlijke verzorging die gezondheidskundig is. Maar niet iedere zzp’er in de zorg biedt persoonlijke verzorging aan het lichaam. Er zijn bijvoorbeeld begeleiders actief die helemaal geen persoonlijke verzorging bieden en geen diploma hebben op het vlak van gezondheidskunde. Alhoewel heel veel zzp’ers in de zorg dus geen BTW rekenen aan hun opdrachtgevers omdat zij ervan uit gaan dat zij onder de vrijstelling vallen, is dat dus maar de vraag als je naar de definitie van persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens kijkt.

Om die reden vraagt de Belastingdienst steeds vaker diploma’s op bij zzp’ers die BTW vrijstelling claimen, om te zien of dat diploma de zzp’er wel geleerd heeft om persoonlijke verzorging te bieden. Zo niet, dan wordt het lastiger om uit te leggen waarom jij als zzp’er in de zorg recht hebt op die BTW vrijstelling. Heb jij te maken met zo’n situatie dan horen we dit graag.

De kleineondernemersregeling (KOR) is veranderd

Tenslotte nog even een belastingmaatregel die de moeite waard is om aan te halen. Op 1 januari 2020 is het belastingvoordeel voor zzp’ers die weinig BTW hoeven af te dragen gewijzigd. Tot 1 januari 2020 was de oude regeling van kracht, die stelde dat als jij per jaar minder dan € 1.883,- btw in rekening bracht bij jouw klanten, je een korting kreeg of werd vrijgesteld van betaling. Je mocht de in rekening gebrachte BTW dan dus houden.

Per 1 januari 2020 is dit veranderd.Er wordt niet gekeken naar het totaal in rekening gebrachte BTW-bedrag, maar naar jouw omzet. Wanneer jouw omzet die je met BTW belast richting de klant onder de € 20.000,- blijft, kun je je aanmelden bij de belastingdienst om mee te doen met de nieuwe KOR.

Als je onder de nieuwe KOR valt, dan heeft dit de volgende gevolgen:

 • Je berekent geen btw aan je klanten en je draagt dus ook geen btw af aan de Belastingdienst;
 • Je vermeldt geen btw op je facturen, maar vermeld dat er sprake is van een vrijstelling;
 • Je hoeft geen btw-aangifte meer te doen;
 • Je kunt de btw over zakelijke kosten en investeringen niet meer aftrekken;
 • Je doet mee voor een periode van ten minste 3 jaar, je kunt je deelname niet tussentijds beëindigen;
 • Wanneer je omzet boven de € 20.000,- per kalenderjaar uitkomt, moet je dit meteen aan de belastingdienst doorgeven.

De regeling is bedoeld voor ondernemers die BTW (deels) belaste activiteiten verrichten.

Vragen over BTW?

Heb je nog vragen over de BTW? Stel ze dan gerust via ons contactformulier.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket