schoonheidsspecialisten

Bericht geplaatst 27 december 2021 om 15:44

We willen jullie graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen zoals die nu voor ons bekend zijn voor schoonheidsspecialisten. In de nieuwe regeling omtrent de lockdown staat dat ‘contactberoepen ten behoeve van de zorg’ zijn uitgezonderd van de sluitingsplicht. 

Maar wanneer is dat nou het geval? Wanneer valt een contactberoep in die categorie? Als je gaat kijken naar de toelichting in de staatscourant dan lees je het volgende:

‘’Het kabinet heeft besloten tot een algemene sluiting van publieke plaatsen inclusief doorstroomlocaties en een evenementenverbod per 19 december 2021, 05.00 uur. Deze brede lockdown bestaat onder andere uit de sluiting van de horeca, niet-essentiële winkels, niet medische contactberoepen, de kunst- en cultuurlocaties, een evenementenverbod en schoolsluiting. Op de sluiting wordt een beperkt aantal uitzonderingen gemaakt voor het publiek. Hierbij gaat het in algemene zin om cruciale maatschappelijke processen ten behoeve van doorgang van het dagelijks leven en welzijn’’. 

Contactberoepen:

De uitoefening van contactberoepen wordt verboden, zowel thuis als in publiek toegankelijke plaatsen. Dit zijn beroepen waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, waaronder de kappers en schoonheidsspecialisten. 

Van het verbod tijdens de lockdown zijn uitgezonderd: 

Contactberoepen ten behoeve van zorg van een zorgaanbieder als bedoeld in: 

Wanneer moet je als schoonheidsspecialiste voldoen aan de eisen van de Wkkgz?

 • Als je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel met SBI-code 96.02 (schoonheidsverzorging).
 • Wanneer je handelingen verricht waarbij je kans op genezing in het vooruitzicht stelt richting jouw cliënt.
 • Als jouw cliënten een aanmerkelijke kans lopen op schade ten gevolge van jouw behandelingen.
 • Wanneer je cosmetische handelingen verricht die niet vallen onder de uitzonderingen.

Wat staat er precies in artikel 1 van de Wkkgz?

In de Wkkgz wordt als zorgaanbieder aangemerkt verleners van Wlz-zorg en Zvw-zorg en ‘andere zorg’, waarbij het moet gaan om handelingen die de gezondheid van de cliënt bevorderen en bewaken. Er moet een medische reden zijn waarom die handelingen moeten worden uitgevoerd.

In dit artikel vind je de begripsbepalingen uit deze wetgeving. Als schoonheidsspecialiste val je onder ‘andere zorg’. Dit wordt binnen dit artikel als volgt omschreven:

‘’andere zorg: handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), niet zijnde Wlz-zorg of Zvw-zorg, alsmede handelingen met een ander doel dan het bevorderen of bewaken van de gezondheid van de cliënt’’.

Welke handelingen vallen daar dan onder?

Als we gaan kijken naar artikel 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), dan zien we daar dat de volgende handelingen vallen onder ‘geneeskunst’.

Geneeskunst: gebied van de individuele gezondheidszorg in het kader waarvan handelingen worden verricht, die:

a. ertoe strekken een persoon van een ziekte te genezen;
b. ertoe strekken een persoon voor het ontstaan van een ziekte te behoeden;
c. ertoe strekken de gezondheidstoestand van een persoon te beoordelen;
d. ertoe strekken verloskundige bijstand bij een persoon te verlenen;
e. gericht zijn op het afnemen van bloed bij een persoon dan wel het wegnemen van weefsel, voor andere doeleinden dan die bedoeld onder a tot en met d;
f. gericht zijn op het wegnemen van weefsel bij een overledene en het verrichten van sectie;
g. gericht zijn op het aanbrengen, modificeren, herstructureren en wegnemen van weefsel bij een persoon, voor andere doeleinden dan die bedoeld onder a tot en met d;

Wanneer hoef je niet te voldoen aan de eisen van de Wkkgz?

Je hoeft niet te voldoen aan de eisen van de Wkkgz als je uitsluitend één of meerdere van de onderstaande handelingen verricht.

 • Het aanbrengen van tatoeages (het weglaseren van tatoeages valt wél onder de Wkkgz). 
 • Pedicurebehandelingen, voor zover er geen sprake is van een medische pedicurebehandeling. 
 • Handelingen van schoonheidsspecialisten en visagisten, voor zover zij de huid reinigen en (niet permanente) make-up of huidverzorgende crèmes aanbrengen. Dit voor zover de middelen die gebruikt worden geen kans op schade voor de gezondheid van de cliënt met zich kunnen brengen. 
 • Het knippen en verzorgen van haar in kapsalons (haarwerken mogen wel). 
 • Losmaken van spieren door een (sport)masseur, het geven van ontspanningsmassages en de gebruikelijk door sportmasseurs/sportverzorgers uitgevoerde handelingen, gericht op blessurepreventie. Onder ‘losmaken van spieren’ vallen zowel sederende als stimulerende massages en blessurepreventie. Handelingen die verder gaan dan sederende en stimulerende massages en blessurepreventie, zoals behandelingen gericht op genezing of handelingen ten gevolge waarvan individuele cliënten een aanmerkelijke kans op schade lopen, vallen niet onder de uitzonderingen op de Wkkgz.
 • Het geven van advies, niet in het kader van een behandeling gericht op genezing, door gewichtsconsulenten over voeding en het effect dat voeding op het gewicht van hun cliënten heeft. Voedingsadviezen, in het kader van een behandeling gericht op genezing, vallen wel onder de Wkkgz. 

Let op: er zijn meer uitzonderingen op de Wkkgz, we benoemen enkel de uitzonderingen die op jou als schoonheidsspecialiste van toepassing zijn. Wil je het hele overzicht bekijken klik dan hier.

Ben jij werkzaam binnen een instelling?

De bovenstaande handelingen vallen niet onder de verplichtingen van de Wkkgz, tenzij deze handelingen een onderdeel zijn van zorg die wordt verleend op basis van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Bijvoorbeeld als het gaat om pedicurebehandelingen in een verpleeghuis, oog- of oormetingen in een ziekenhuis of in de huisartsenpraktijk. 

In die gevallen is er sprake van een medische behandeling en zijn de zorgaanbieders op grond van de Wkkgz verantwoordelijk voor goede zorg, waaronder de goede toepassing van de hulpmiddelen. De leveranciers van deze hulpmiddelen blijven op grond van uitzondering uitgezonderd van de Wkkgz.

Welke boetes kun je verwachten bij overtreding?

Als jij besluit om toch je deuren open te houden tijdens deze lockdown, dan loop je onder andere de volgende risico’s:

 • het risico op een geldboete (maximaal €4350,-)
 • het risico op een celstraf (3 maanden)

Let op: dit is per overtreding, bega je dus meerdere overtredingen dan kan het zijn dat de boete hoger uitvalt.

Buiten de strafrechtelijke sancties kan het ook zo zijn dat de gemeente nog aanvullende sancties oplegt. Dit komt dan nog bovenop de boete die je hebt gehad. De gemeente kan een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen als je afwijkt van het beleid van jouw gemeente. Dit houdt in dat de gemeente bevoegd is om jouw salon te sluiten. Je loopt dan niet alleen omzet mis, maar het kan ook zorgen voor reputatieschade.

SoloPartners adviseert:

Het is voor nu niet exact bekend welke behandelingen wel of niet uitgevoerd mogen worden door schoonheidsspecialisten. Wij adviseren je om voor jezelf de afweging te maken of de behandelingen die je uitvoert essentieel zijn. Kan de behandeling eventueel wachten tot na de lockdown? Of heeft dat voor jouw cliënt ernstige gevolgen, gaat daarbij zijn of haar gezondheid achteruit tijdens de lockdown? Als de behandeling puur gericht is op ontspannen, plezier of luxe vraag jezelf dan af of je hier wel goed aan doet tijdens deze lockdown. De verantwoordelijkheid of dit gezien wordt als een essentiële behandeling ligt dus bij jezelf. 

Een pedicure mag tijdens de lockdown open blijven voor medische behandelingen, denk hierbij aan het behandelen van voeten bij diabetes. Een massagesalon mag open blijven voor genezende behandelingen, zoals bindweefselmassage en lymfedrainage. En als schoonheidsspecialist mag je open blijven voor acne behandelingen, chemische peelings en laserbehandelingen. Je kunt hierbij dezelfde regels volgen als tijdens de vorige lockdown.

Hoe kun je als schoonheidssalon voldoen aan de eisen van de Wkkgz?

Als schoonheidsspecialiste heb je een interne procedure nodig voor het registreren van klachten en incidenten. Je klanten hebben het recht op goede informatie als iets niet goed is gegaan, bijvoorbeeld als er een fout is gemaakt tijdens een behandeling. Je bent verplicht dit met je klant te bespreken en hiervan een aantekening te maken in een cliëntendossier.

Het hebben van een klachtenregeling met een onafhankelijke klachtenfunctionaris is ook verplicht. Daar komt een aansluiting bij een erkende geschilleninstantie ook nog bij.

Als lid van SoloPartners voldoe je aan punt 3 en 4 in beide pakketten.

Het kwaliteitssysteem houdt in dat je werkt volgens de protocollen die gelden voor jouw beroepsgroep en dat je klantgegevens bijhoudt in een systeem. Ook vindt er minimaal een keer per jaar intervisie plaats met collega’s uit dezelfde branche.

Download ook onze whitepaper waarin alle informatie over de Wkkgz duidelijk en stapsgewijs staat uitgelegd.

Mag jij open blijven?

Zorg dan dat je goed op de hoogte bent van de eisen die voor jou gelden als schoonheidsspecialist. Zo zorg je ervoor dat je goed bent voorbereid bij een eventuele controle tijdens maar ook ná deze lockdown. De Wkkgz blijft ook na de lockdown voor jou van kracht. Bel ons gerust op als je nog vragen hebt over dit onderwerp.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket