Update Wtza: ook jij moet je straks melden bij de Inspectie

gesprek IGJ

Bericht geplaatst 12 maart 2021 om 11:01

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet heeft een meldplicht voor bestaande én nieuwe zzp’ers in de zorg. Of je nu voor eigen cliënten werkzaam bent, of dat voor een zorgorganisatie doet: ook jij moet je melden bij de Inspectie.

Doel van de Wtza

Het hoofddoel van de nieuwe toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. Door de inwerkingtreding van de Wtza krijgt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meer zicht op zorgaanbieders en hun kwaliteit van zorg. Daarnaast is het doel dat zorgaanbieders zich nog beter realiseren aan welke (kwaliteits-)eisen ze moeten voldoen. De Wtza is de opvolger van de Wet toetreding zorginstellingen (Wtzi). De Wtzi was bedoeld voor zorginstellingen en niet voor zorgaanbieders. Zzp’ers konden geen Wtzi toelating krijgen, maar dienen zich voor de Wtza wél te melden.

Doel van de meldplicht

De Wtza introduceert een meldplicht en een vergunningplicht voor zorgaanbieders. Zzp’ers in de zorg vallen onder de meldplicht. De meldplicht is bedoeld om alle zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders in beeld te brengen. Op die manier kan de IGJ haar taak van toezicht beter uitvoeren en de zorgaanbieders beter bewust te maken van de (kwaliteits)eisen die zijn gesteld aan de zorgverlening/jeugdhulpverlening. Wij verwachten dat de meldplicht tot vele duizenden inschrijvingen zullen leiden.

Meldplicht voor bestaande én nieuwe zzp’ers in de zorg

Zelfstandige zorgaanbieders die willen starten, moeten zich voor hun start goed voorbereiden. Als je na 1 januari 2022 wil starten, dan moet je je volgens de Wtza als zorg- of jeugdhulpaanbieder vóór die start te hebben gemeld. Als je al als zzp’er actief bent dan ben je verplicht je vanaf 1 januari 2022, maar voor 1 juli 2022 te melden. Meld je je niet of te laat als startende of reeds actieve zzp’er in de zorg, dan kun je een boete krijgen. Deze kan oplopen tot € 21.750.

Ook al gaat de meldplicht pas in op 1 januari 2022, nieuwe zorgaanbieders krijgen nu al een brief waarin staat dat ze zich moeten melden. Strikt genomen hoeft dat nu nog niet. Als je voor 1 januari 2022 start als zelfstandige, heb je tot 1 juli 2022 de tijd om te melden. Maar je hoeft niet te wachten. Ben je bang het na 1 januari 2022 te vergeten of er niet meer aan toe te komen, meld je dan nu al aan, dan heb je dat alvast geregeld.

Wil je je melden? Dan doe je dat via http://www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden

Voor welke zorgaanbieders is de Wtza bedoeld?

De Wtza geldt voor zorgaanbieders die zorg verlenen waarop de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) van toepassing is. Ook als je onder de Jeugdwet ‘zorg’ verleent dan is de Wtza van toepassing. In de Jeugdwet is een meldplicht geregeld voor (in beginsel) alle jeugdhulpaanbieders.

De Wtza is niet van toepassing op aanbieders die uitsluitend diensten verrichten op grond van de Wmo of Jeugdwet en geen ‘zorg’ verlenen.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket