Update zorgbonus: aparte regeling voor solistisch werkenden op komst

update zorgbonus

Bericht geplaatst 2 februari 2021 om 09:49

Minister de Jonge bevestigde op 25 juni vorig jaar dat alle zorgmedewerkers die in directe of indirecte zin te maken hadden gehad met de uitbraak van het coronavirus, een zorgbonus van € 1000 netto zouden krijgen. We pakken de draad weer op na onze vorige update uit december. Toen waren we in afwachting van de antwoorden op de kamervragen na ons persbericht.

Hoe staat de zorgbonus er nu concreet voor?

  • Lang niet alle zorgmedewerkers die als flexkracht aan het werk waren voor zorgorganisaties, hebben een aanvraag voor de zorgbonus kunnen doen;
  • Zorgorganisaties twijfelen of ze de zorgbonus wel zomaar over kunnen maken;
  • Er komt een aparte regeling voor zzp’ers die voor eigen cliënten werkzaam zijn. Deze gaat in op 1 maart 2021.

Antwoorden op kamervragen zorgbonus

Op 14 januari kwamen de antwoorden op kamervragen over de zorgbonus. Minister van Ark beantwoordt de kamervragen van Kamerleden Regterschot en Tielen n.a.v. het persbericht van de NBBU en SoloPartners van 22 oktober 2020. In de antwoorden valt te lezen dat twee-derde van de 3500 zorgorganisaties die de zorgbonus hebben aangevraagd, dit niet deden voor ‘derden’, waaronder zzp’ers die als onderaannemer werkten. Er wordt in de antwoorden geen oplossingsrichting geboden voor deze groepen. Zorgorganisaties ‘zouden de zorgbonus aan hebben moeten vragen’, maar hebben dat dus niet gedaan..

Tekenen van contract voor terugbetaling

Op 26 januari publiceert de Telegraaf een artikel dat sommige zorgmedewerkers eerst een contract zouden moeten tekenen met terug betaal optie, voordat zij de zorgbonus uitgekeerd krijgen van een zorgorganisatie. Wij hebben zelf deze signalen nog niet ontvangen van onze achterban, maar wees er attent op dat dit je kan overkomen. Kamerlid Hijink stelde Kamervragen over het artikel uit de Telegraaf. Wordt vervolgd. Het mag duidelijk zijn dat je als zorgmedewerker moet kunnen genieten van jouw bonus. En dat je je geen zorgen maakt over een eventuele verplichting tot terugbetaling. Dit signaal laat vooral zien hoeveel zorgen zorgorganisaties zich maken over de verantwoording van de zorgbonus.

Zorgbonus kan nog lang op zich laten wachten

De vakbond FNV komt ook in Trouw uitvoerig aan het woord. Ze geeft aan dat de afhandeling van de zorgbonus lang kan duren. Het kan volgens de FNV wel tot 2023 duren voordat de zorgbonus wordt uitgekeerd. Ook hier speelt de onzekerheid over de financiële afhandeling voor zorgorganisaties een grote rol. Kamerleden Ploumen, Kuiken en Kerstens stellen kamervragen over het artikel uit Trouw.

Solistisch werkenden een eigen regeling (?)

Zorgverleners die werken voor eigen cliënten en worden gefinancierd via de ZVW, Wlz en Wmo, krijgen een eigen regeling voor de zorgbonus. Hier werd in oktober voor het eerst over gesproken. Vorige week publiceerde Per Saldo, belangenorganisatie voor PGB-houders, meer informatie over een tweede, separate zorgbonus regeling aan voor zorgverleners die via het PGB betaald worden. Deze zou op 1 maart 2021 ingaan en mogelijk ook gaan gelden voor (niet-)gecontracteerd werkzame zorgverleners. De cliënt dient hierbij zelf te bepalen of er een ‘uitzonderlijke’ prestatie is geleverd tussen 1 maart en 1 september 2020. Wordt vervolgd.

Waarom verloopt de zorgbonus zo moeilijk?

Een zorgbonus voor ‘alle zorgmedewerkers’ is eenvoudiger uitgesproken dan geregeld. Het ministerie heeft geen manier om alle zorgverleners te bereiken en is om die reden afhankelijk van koepels. Koepels van werkgevers bijvoorbeeld, maar niet iedere werkgever in de zorg is aangesloten bij een koepel. Koepels van cliënten zoals PGB-houders, maar niet iedere cliënt heeft een PGB. Daarmee wordt de aanpak van de zorgbonus steeds meer een lappendeken. De kans is aanzienlijk dat ze niet alle zorgverleners bereiken met de aanpak die er nu is. Wij blijven ons inspannen voor de zzp’er in de zorg. Of je nu gewerkt hebt voor een zorgorganisatie of voor eigen cliënten, jij hebt recht op de zorgbonus en dient deze ook te krijgen.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket