Is een vaccinatie verplicht?

vaccinatie verplicht

Bericht geplaatst 9 april 2021 om 12:38

In een recent nieuwsartikel hebben wij jullie geïnformeerd over de vaccinatiecampagne rondom COVID-19. In reactie daarop hebben wij vragen ontvangen met betrekking tot de veiligheid van het vaccin en de verplichting om je te laten vaccineren. We gaan in op deze vragen in dit artikel.

Informatie door SoloPartners

Met betrekking tot COVID-19 en het vaccinatieprogramma zoals dat door de overheid wordt gevolgd, plaatsen wij berichten met daarin feitelijke informatie over het programma dat voor jou belangrijk is. Denk hierbij aan berichtgeving over de vaccinatievolgorde binnen de gehele groep zorgmedewerkers. Maar ook het moment waarop je (mogelijk) aan de beurt bent en via welke weg je een uitnodiging ontvangt of opvraagt.

Wij nemen geen standpunt in over de gehanteerde volgorde, snelheid van vaccineren en andere onderwerpen waarover dagelijks in de media veel te doen is. Wel vinden wij het belangrijk dat je de keuze hebt om je te laten vaccineren indien je aan de beurt bent volgens het beleid van de overheid. 

Veiligheid

We bemoeien ons ook niet met de vraag of het vaccin veilig is en of je je moet laten vaccineren. Wij zijn geen expert op het gebied van medicijnveiligheid. Wij kunnen dan ook niets zinnigs zeggen over de vraag of de COVID-19 vaccins veilig zijn. We vinden het ook niet van toegevoegde waarde om de discussie die daarover wordt gevoerd in de media, te herhalen op onze website. Datzelfde geldt voor de keuze om je wel of niet te laten vaccineren. Die keuze moet je zelf maken, dat kunnen wij niet voor je doen. Voor informatie over het vaccin kun je het RIVM raadplegen.

Er is geen verplichting!

Je bent niet verplicht om je te laten vaccineren. In de Grondwet is het recht op onaantastbaarheid van het eigen lichaam geregeld. Daarnaast is de vrijheid van religie en geweten opgenomen in de Grondwet. Als je er, om wat voor reden dan ook, voor kiest om je niet te laten vaccineren, kan niemand je daartoe dwingen.

Ook niet als zzp’er?

Nee, ook een zzp’er kan niet gedwongen worden. Maar…, een zzp’er geniet niet dezelfde bescherming als een werknemer. Een werkgever mag niet vragen aan een werknemer of deze gevaccineerd is. En mag, behoudens bijzondere en zwaarwegende omstandigheden, ook geen gevolgen verbinden aan de keuze van een werknemer om vaccinatie te weigeren.

Jouw (toekomstige) opdrachtgever mag evenmin vragen of je gevaccineerd bent, maar daar houdt de vergelijking wel zo’n beetje op. Wordt de vraag toch gesteld en weiger je te antwoorden, dan kan dat tot gevolg hebben dat de opdracht aan je neus voorbij gaat. Weiger je te antwoorden of vertel je dat je niet bent gevaccineerd, dan kan dat betekenen dat de lopende opdracht tussentijds wordt beëindigd. Zowel tegen het niet krijgen van een opdracht of de voortijdige beëindiging van een opdracht, kun je zelf weinig beginnen.

Uiteraard kun je een jurist of advocaat in de arm nemen om de beslissing van de opdrachtgever aan te vechten. Levert dat niets op, dan kun je er zelfs voor kiezen om de kwestie aan de rechter voor te leggen. Een oplossing op korte termijn levert dat niet op. Aangezien er geen wettelijke regels zijn voor deze specifieke situaties, zal de rechter jouw belangen moeten afwegen tegen de belangen van de opdrachtgever. Die afweging kan in jouw voordeel uitpakken. Maar ook in het voordeel van de opdrachtgever, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. 

Ondernemersrisico

Als zzp’er in de zorg, en daarmee als ondernemer, kun je nadelige gevolgen ondervinden van de keuzes die je als privé persoon maakt. Dat is uiteraard niets nieuws. Er zijn talloze keuzes die je privé maakt met gevolgen voor jouw onderneming. Een risicovolle sport beoefenen met de kans op blessures waardoor je niet kunt werken, is er ook zo één. Kies je ervoor om je niet te laten vaccineren, dan is er de kans dat dat gevolgen heeft voor lopende of toekomstige opdrachten. Weeg dus de mogelijke bijwerkingen, het risico opdrachten mis te lopen e.d. af en baseer daar je keuze op om je wel of niet te vaccineren. 

Vaccinatiepaspoort

Het ziet er naar uit dat de maatregelen rondom COVID-19 op termijn worden versoepeld voor mensen die gevaccineerd zijn of een negatieve test kunnen laten zien. De Europese Unie stuurt daar in ieder geval op aan. Hoe dat paspoort en die versoepelingen er uit gaan zien, is nog niet duidelijk. Het moet in ieder geval reizen buiten Nederland / de EU mogelijk gaan maken. Het is op dit moment nog onduidelijk of er uitgebreide regelgeving komt rondom het paspoort. Ook is het onbekend of er beperkingen worden gesteld aan de situaties waarin naar een dergelijk paspoort mag worden gevraagd. Zodra er mee over bekend is, lees je het hier.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket