Meldplicht IGJ

Bericht geplaatst 1 december 2020 om 12:35

Afgelopen juli heeft de Eerste Kamer de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) aangenomen. De Wtza introduceert een meldplicht voor zorgaanbieders die zorg verlenen op grond van de Wkkgz en jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Het doel van de Wtza is om alle zorgaanbieders beter in beeld te krijgen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De verwachting is dat het toezicht vanuit de IGJ hierdoor risico’s beter in kaart krijgt. Dit wordt onder meer met behulp van ‘big data’ vorm gegeven. Met deze wet verwacht het ministerie van VWS fraude in de zorg beter aan te kunnen pakken. We krijgen vragen binnen over deze wet betekent voor zzp’ers in de zorg. De meest gestelde vragen behandelen we in dit artikel.

We schreven eerder over de Wtza in dit artikel.

Wanneer gaat de wet in?

De wet gaat in over ruim een jaar, op 1-1-2022. De datum wás 1-7-2021, maar deze is onlangs verzet naar begin 2022. De implementatie en de voorbereiding kosten meer tijd dan verwacht, aldus de minister in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

Wie moet zich aanmelden?

Nieuwe én bestaande zorgaanbieders dienen zich te melden. Deze ‘meldingsplicht’ is iets anders dan de ‘vergunningsplicht’. De nieuwe wet bepaalt dat zzp’ers zich wel zullen moeten melden, maar de meesten niet voor een vergunning in aanmerking komen. Alle zzp’ers, ook zzp’ers die uitsluitend als onderaannemer actief zijn, dienen zich te melden. Nieuwe zorgaanbieders (ook zzp’ers) dienen zich te melden voordat zij starten met zorgverlening. Bestaande zorgaanbieders (ook zzp’ers) dienen zich binnen zes maanden na inwerkingtreding van de Wtza te melden bij IGJ, dus uiterlijk 1-7-2022.

De vergunningsplicht van de Wtza geldt alleen als je met 10 zorgverleners of meer zorg verleent, of er sprake is van medisch specialistische zorg. Wel heeft de Tweede Kamer op laten nemen dat de vergunningsplicht (tijdelijk) kan worden uitgebreid bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Dit betekent dat het mogelijk wordt dat binnen bepaalde sectoren kleinschalige zorgaanbieders (waaronder zzp’ers) worden verplicht om een vergunning te behalen, naast de verplichte meldplicht. In zo’n geval wordt de drempel voor werken als kleinschalige zorgaanbieder dus verhoogd.

Kan ik me nu alvast aanmelden?

Ja, je kunt je nu alvast kenbaar maken bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, maar de vragenlijst die je moet beantwoorden past niet helemaal bij zzp’ers in de zorg. De Wtza vervangt straks per 1-1-2022 de huidige Wtzi. Op dit moment is die Wet toelating op de zorginstellingen (Wtzi) nog van kracht. De vragenlijst die je voorgeschoteld krijgt op meldennieuwezorgaanbieders.nl is gebaseerd op de huidige wetgeving, dus de Wtzi. Die is gericht op zorginstellingen, niet op ‘solistisch werkenden’ (zzp’ers). Met de Wtza komt er straks een nieuwe digitale vragenlijst en onze verwachting is dat deze veel beter aansluit op zzp’ers.

Hoe werkt de vragenlijst straks?

De digitale vragenlijst die straks in werking gaat rondom de Wtza, houdt rekening met jouw situatie. Als jij eigen cliënten hebt, dan ben je formeel als ‘solistisch werkend zorgaanbieder’ actief en is er meer wet- en regelgeving op jou van toepassing. De vragenlijst zal in zo’n geval langer zijn dan als je alleen als onderaannemer werkt. In dat geval zal de vragenlijst korter zijn, omdat een deel van de verantwoordelijkheden die jij draagt bij de opdrachtgever, de hoofdaannemer horen. Hoe dan ook dient dus straks iedereen de vragenlijst starten, waarmee je jezelf meldt bij de IGJ. De ene zzp’er zal echter via de vragenlijst op meer verantwoordelijkheden gewezen worden dan de ander.

Hoe kan ik voldoen aan de Wtza?

De Wtza heeft onder meer tot doel om de bewustwording van zorgaanbieders over de (kwaliteits-)eisen waaraan de zorgverlening dient te voldoen te vergroten. Daarnaast maakt de wet jou attent op waar jouw verantwoordelijkheden liggen. Die verantwoordelijkheden hangen samen met het werk wat je doet. Werk je alleen als onderaannemer bij zorgorganisaties, dan dragen zij een deel van de verplichtingen op zich. Werk jij voor eigen cliënten, bijvoorbeeld bij het PGB, of (niet-)gecontracteerd, dan heb jij meer verantwoordelijkheden onder de Wkkgz of Jeugdwet. De vraag hoe jij precies moet voldoen aan de eisen die gelden als jij je meldt, is dus niet eenvoudig te beantwoorden.

Om je toch een beeld te geven over het soort vragen die gesteld zou kunnen worden. Hieronder een aantal voorbeelden. Dit zijn vragen die ze aan je stellen, zonder dat je hier direct bewijsvoering voor aan moet leveren. De vragen laten zien dát je verantwoordelijkheden hebt en hiermee aan de slag zou moeten gaan.

 • Ben jij bevoegd en bekwaam om de zorg te bieden die je levert?
 • Heb je duidelijk geformuleerd welke doelgroepen jij bedient?
 • Heb jij een opleidingsplan?
 • Houd jij de relevante ontwikkelingen van jouw vak bij?
 • Weet je hoe je zorg moet declareren en registreren?
 • Bewaak jij de kwaliteit van zorg die jij levert?
 • Weet jij met welke richtlijnen, protocollen en instructies jij moet werken?
 • Is er een kwaliteitskader op jouw werkzaamheden van toepassing?
  Bijvoorbeeld het kwaliteitskader wijkverpleging of gehandicaptenzorg.

Met het geven van antwoord op dit soort vragen, bevestig je als het ware dat je op de hoogte bent van deze eisen. Dit is een belangrijk doel voor deze registratieplicht. Als je vervolgens bezoek krijgt van de Inspectie, dan worden er vragen gesteld die ingaan op deze verplichtingen. Het is van belang dat jij je goed voorbereidt op de verplichtingen die voortvloeien vanuit de Wkkgz en Jeugdwet.

Wordt een keurmerk verplicht?

Een andere vraag die de ronde doet onder zzp’ers, is of een keurmerk verplicht wordt als de Wtza ingaat. Daar kunnen we vrij kort over zijn; een keurmerk zal vanuit de overheid nooit verplicht worden gesteld en ook met de Wtza is een keurmerk niet verplicht. Het is aan jou om te voldoen aan de eisen die gelden vanuit de wet. Dat was al zo en blijft zo. Hoe je aantoont dat jij de eisen op orde hebt is aan jou. Een keurmerk is voor sommige zzp’ers een mooie manier om te bewijzen dat zij bepaalde zaken op orde hebt. Andere zzp’ers kiezen voor een andere manier om aan te tonen dat zij hun zaken op orde hebben.

Daarnaast is het belangrijk dat je je realiseert dat een keurmerk níet per se alle eisen die gelden in zich heeft. Het kan dus voorkomen dat je met een keurmerk toch nog niet alles op orde hebt. Ook dit hangt weer af van de werkzaamheden die je doet en de verantwoordelijkheden die je hebt.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket