Nieuws

Vervolg CZ en niet gecontracteerde zorg

dinsdag 13 februari 2018    Dit artikel delen
CZ

De berichtgeving van CZ aan zzp’ers in de zorg heeft geleid tot een storm aan kritiek en behoorlijk wat publiciteit. De PR afdeling van de zorgverzekeraar heeft geprobeerd om de beeldvorming over deze berichtgeving te kantelen middels een nieuwe brief aan zzp’ers. Een update.

Wat vooraf ging

CZ stuurde een brief naar zzp’ers, met de eis dat al deze niet gecontracteerde zorgaanbieders een wijkverpleegkundige in dienst zou moeten hebben. Dit om nog declaraties vergoed te kunnen krijgen. Wij schreven daar een artikel over. De brief, die met de datum van 10 januari op de mat landde bij honderden zzp’ers en uitleg gaf over de maatregelen. Die 10 dagen daarvoor al waren ingegaan… deden het op zijn zachtst gezegd niet goed bij zzp’ers. Dat wijkverpleegkundigen zeer schaars zijn, dat de vereiste koppeling met declaratie codes digitaal onmogelijk bleek. En dat zzp’ers helemaal geen personen in dienst willen hebben, is een realiteit waar de zorgverzekeraar graag overheen stapt. Je regelt het maar.

Wat er daarna gebeurde

Zorgvisie pikt het onderwerp op en schrijft hier dit artikel over met de terechte kop..

De afdeling Communicatie van CZ gaat inmiddels in een hogere versnelling, nu blijkt dat ze iets moeten met de publiciteit.

CZ probeert het verhaal te spinnen. Zij proberen aan te geven dat het niet om ‘nieuwe’ eisen gaat. Maar dat de verbinding tussen wijkverpleegkundige en de indicatie toch echt vanuit de beroepsgroep als eis is gesteld en al langere tijd bestaat. Dat is een prima insteek en inhoudelijk ook helemaal terecht, alleen dat staat hier niet ter discussie. Wat ter discussie staat is de dreiging van CZ om niet uit te betalen als je een nieuwe eis (het concreet aantonen van de verbinding met de wijkverpleegkundige), niet haalt. Dus ja, dat zou je ‘aanschroeven van duimen’ kunnen noemen.

Waar CZ wel al snel op terug komt is de eis dat het om een wijkverpleegkundige in loondienst moet gaan. “De formulering in de brief van 10 januari is wat ongelukkig”. Het is niet langer zo dat CZ een dienstverband eist. Echter moet je als zzp’er wel de verbintenis met een wijkverpleegkundige kunnen aantonen. Dat mag ook via bijvoorbeeld een overeenkomst, nu blijkt dat de vereiste AGB koppeling binnen het Vektis portaal niet tot stand gebracht kan worden in verband met privacy redenen.

Overigens staat in de polisvoorwaarden van de verzekerden van CZ het volgende vermeld: “De zorgverlener die de zorg verleent en declareert moet beschikken over een AGB-code wijkverpleging en over gekwalificeerd personeel. De zorgverlener heeft daartoe, afhankelijk van welke zorg wordt geleverd, ten minste één persoon in dienst die een AGB-code ‘Verpleegkundige niveau 5’ heeft”. Daar is de ‘in dienst’ vermelding nog steeds van kracht.

Een nieuwe brief

Een aantal dagen later valt er een nieuwe brief op de mat bij zzp’ers. Van CZ. Er is sprake van een ‘coulance’ regeling. Je krijgt de tijd tot 1 april, om uiterlijk de zaken rondom de wijkverpleegkundige op orde te krijgen. Oftewel, er verandert niets aan de opstelling, alleen de datum van de maatregel ligt nu wel in de toekomst. Ook de koppeling met Vektis (die problematisch is), is nog steeds de geldende eis. Na 1 april kunnen dus simpelweg declaraties geweigerd worden. Dit als CZ achteraf vaststelt dat de wijkverpleegkundige onvoldoende is betrokken bij het zorgdossier en het verloop van de indicatie.

”De kwalificatie-eis verandert niet. Wel geven we verzekerden de gelegenheid om uiterlijk 1 april 2018 een zorgaanbieder te vinden die aan de voorwaarden voldoet, dat wil zeggen een zorgverlener waarbij de indicerende verpleegkundige niveau 5 continu bij de zorg is betrokken en die het zorgplan en de indicatie blijft toetsen.”

Wat er iedere keer fout gaat

Het beeld dat CZ hier laat zien is exemplarisch voor de houding van zorgverzekeraars versus niet gecontracteerde zorgaanbieders. Niet de zzp’er zelf wordt opgezocht voor dialoog. Ook komt er geen bericht vanuit CZ richting de 6500 tellende ledenschare van SoloPartners. Nee, het is het voorkomen van afbreuk in de media waar de energie gaat zitten. Nieuwe maatregelen doorduwen om niet gecontracteerde zorg te beperken, zonder enige hoor- of wederhoor. En aan de andere kant geen mogelijkheden bieden om wel een contract te krijgen. Een corrigerende brief sturen als het echt niet anders kan, maar ondertussen gewoon doorpakken op het beperken van niet gecontracteerde zorg. We kunnen de maatschappelijk betrokken lezer op het hart drukken dat dit soort bewegingen van zorgverzekeraars, goede en ervaren professionals doen uitstromen uit de zorg. Zij geven het op omdat zij niet langer zorg kunnen verlenen zoals zij willen. Zorgverzekeraars hebben naar onze mening een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid om zelfstandige en professionele zorgverleners de mogelijkheid te bieden om te blijven werken in de zorg. Op dit moment bereiken zij het tegenovergestelde.

SoloPartners gelooft dat het zzp’erschap in de zorg ervaren professionals doet behouden voor de zorg. Steun ons en word lid >>

Dit artikel delen