Bericht geplaatst 10 april 2018 om 12:31

Op 1 april is bekend geworden dat zorgverzekeraar VGZ vanaf 2019 zzp’ers in de zorg zal gaan contracteren binnen de wijkverpleging. Een mooi voornemen, waar wij  eerder al over schreven. Via sociale media waren de reacties echter niet allemaal positief van aard. VGZ is namelijk ook ingestapt in het hoger beroep dat het Zilveren Kruis heeft aangetekend tegen de uitspraak in de zaak van Stichting Zorgrecht. Is VGZ nu ‘voor’ of  ‘tegen’ zzp’ers, was de vraag. We hebben het VGZ voorgelegd…

Aan de ene kant: Individuele contractering zzp’ers

VGZ sprak lovend over de meerwaarde van zzp’ers in de zorg in haar inkoopdocument voor 2019. “Een deel van de niet-gecontracteerde zorg, heeft te maken met zzp’ers die zorg verlenen aan onze klanten. De betreffende zorg sluit soms beter aan op de behoeften of het dagschema van onze klanten.” De precieze voorwaarden voor een contract worden halverwege dit jaar bekend gemaakt en de eerste zzp’ers zullen per 1-1-2019 kunnen starten. Dit bericht wordt breed opgepakt en gedeeld in sociale media.

Aan de andere kant: Rechtszaak Zorgrecht versus Zilveren Kruis

Het Zilveren Kruis heeft enkele weken terug, nog voor het naar buiten treden van haar inkoopdocument, besloten om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter in het kort geding van Stichting Zorgrecht. Het onderwerp van niet gecontracteerde zorg is een belangrijke landelijke discussie, waar we eerder over schreven.

Zorgverzekeraar VGZ heeft zich inmiddels ook gevoegd in deze rechtszaak en trekt dus samen met Zilveren Kruis op. Dit wordt niet begrepen door zzp’ers, die zich na het nieuws van individuele contractering duidelijk laten horen. Het beeld is dat VGZ in haar inkoopbeleid er ‘voor’ zzp’ers is en met deelname aan de rechtszaak tegen Zorgrecht, ‘tegen’ zzp’ers.

Reactie VGZ

We hebben VGZ om een reactie gevraagd om te horen hoe zij hier zelf naar kijken. Zijn zij ‘voor’ of ‘tegen’ zzp’ers, of is hier iets anders aan de hand? Dat laatste is het geval. VGZ geeft aan dat het hoger beroep richting stichting Zorgrecht niet een rechtszaak tegen zzp’ers is, maar de belangrijke vraag beantwoord over wat zij wel en niet bij niet gecontracteerde zorg mogen doen als zorgverzekeraar. VGZ wil dus net als het Zilveren Kruis, weten wat wel en niet mag als het op een machtiging en cessieverbod aankomt bij niet gecontracteerde zorg. Dit is hun volledige reactie:

“Geheel los van contractering van zzp’ers, hebben wij gezien dat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland een voorlopige uitspraak heeft gedaan in een kortgedingprocedure tussen Zilveren Kruis en Stichting Zorgrecht. De voorzieningenrechter heeft daarbij Zilveren Kruis verboden om vooraf toestemming via een machtiging verplicht te stellen voor verzekerden die gebruik maken van niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige zorg. Ook heeft de voorzieningenrechter Zilveren Kruis geboden om haar verzekerden toe te staan het recht op vergoeding als bedoeld in art. 13 Zvw door middel van een akte van cessie over te dragen aan niet-gecontracteerde aanbieders van wijkverpleegkundige zorg.

 Op basis van onze uitleg van wet en regelgeving hadden wij de verwachting dat Zilveren Kruis in het gelijk zou worden gesteld tijdens het kort geding. We hechten eraan duidelijkheid te hebben over de mogelijkheid tot inzetten van middelen als een machtiging en een cessieverbod. Dit zijn middelen welke wij als zorgverzekeraar in moeten kunnen zetten wanneer nodig om onze taak te vervullen ten aanzien van de betaalbaarheid en rechtmatigheid van zorg. Dit is de reden dat wij een verzoek tot voeging hebben ingediend. Dat Stichting Zorgrecht in deze zaak specifiek ZZP’ers vertegenwoordigt speelt geen rol in deze overweging om ons te voegen in het hoger beroep van de rechtszaak, wij zien hier dan ook geen tegengestelde belangen.”

Alhoewel er veel afhangt van het hoger beroep dat op 13 juni om 9.30 dient, hopen we op deze wijze de twee rollen die VGZ heeft iets verder te nuanceren. Het was een rechtszaak van zzp’ers, maar is dus bij hoger beroep geen rechtszaak tegen zzp’ers.

SoloPartners is als brancheorganisatie actief met het goed positioneren van de zzp’er in de zorg. Doe je mee >>

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket