Bericht geplaatst 28 juni 2018 om 04:59

Zorgverzekeraar VGZ heeft deze week de criteria bekend gemaakt voor de contractering van zzp’ers in de zorg. Volgens VGZ zijn zzp’ers in de zorg een welkome aanvulling op het bestaande aanbod, aangezien de zorg die zij bieden soms beter aansluit op de behoeften of het dagschema van hun klanten. Schrijf je je voor 1 oktober 2018 in, dan kun je vanaf 1 januari 2019 een contract met VGZ krijgen als je voldoet aan de criteria die gesteld worden.

Individuele contractering zzp’ers in de zorg

Een eigen contract met een zorgverzekeraar is lange tijd onbereikbaar gebleven voor zzp’ers in de zorg, simpelweg omdat deze mogelijkheid niet geboden werd. Zorgverzekeraar VGZ kiest als eerste zorgverzekeraar voor een pro-actief beleid op zzp’ers in de zorg. Zij bieden namelijk de mogelijkheid tot een eigen contract. De naam VGZ en individuele contractering is voor veel zzp’ers geen vreemde combinatie. Tussen 2011 en 2014 heeft zorgkantoor VGZ toen nog binnen de AWBZ een pilot gedraaid met zzp’ers in de zorg. Een kleine 2000 zorgverleners had op het hoogtepunt een eigen contract met het zorgkantoor. De verplaatsing van AWBZ thuiszorg naar de ‘aanspraak wijkverpleging’ binnen de Zorgverzekeringswet per 1-1-2015, bracht deze pilot tot een einde. Nu, vier jaar later, heeft zorgverzekeraar VGZ ervoor gekozen om te (her)starten met zzp’ers in de zorg. Ditmaal vanuit haar rol als zorgverzekeraar. ZZP’ers mogen zich gedurende het hele jaar door inschrijven voor een contract. Senior zorginkoper Rob Gruntjes van VGZ, destijds ook betrokken bij de pilot met het zorgkantoor, geeft een introductie.

Wanneer kom je in aanmerking voor een contract met VGZ?

VGZ schreef een handreiking voor zzp’ers die in aanmerking willen komen voor een contract. Die handreiking, voorzien van een stappenplan vind je hier. Daarnaast heeft VGZ een aantal aanvullende eisen opgesteld voor zzp’ers en die vallen hier te lezen. Het komt erop neer dat VGZ er nu voor kiest om alleen niveau 4 en 5 te contracteren. Uiteraard hebben wij tijdens de voorbereidende fase met VGZ gesproken over de toegevoegde waarde van niveau 3 en de grote groep die zij vertegenwoordigen binnen de branche. VGZ heeft hierop terug gegeven dat vanuit het perspectief van het beheersen van dit proces en het opdoen van ervaringen met individuele contractering, de keuze voorlopig op niveau 4 en 5 gevallen is. Een BIG registratie, een AGB code, het organiseren van de eigen achterwacht bij ziekte of vakantie en het kunnen aantonen van duurzame samenwerking met een niveau 5 verpleegkundige in het geval van een niveau 4 kandidaat, behoren tot de gestelde eisen. VGZ gaat er vanuit dat de zzp’er voldoet aan de eisen van de kwaliteits Wkkgz. Daarnaast gaat VGZ er vanuit dat een mix van minimaal 5 eigen cliënten per jaar haalbaar moet zijn voor de gecontracteerde zzp’er. Deze eis vloeit voort uit de eisen die gelden voor IB-ondernemerschap. Het gecontracteerde tarief en een maximaal budget dat gedeclareerd mag worden per contract zijn nog niet bekend gemaakt.

Keurmerk KIWA en HKZ

Een aparte vermelding voor het keurmerk van KIWA en dat van HKZ. Zorgverzekeraar VGZ stelt dat zolang de zzp’er nog niet het HKZ keurmerk kan behalen, het KIWA keurmerk volstaat. Echter, gecontracteerde zzp’ers dienen uiterlijk op 1-1-2020 het HKZ keurmerk te hebben behaald, om hun contract te behouden. Aangezien het gisteren geïntroduceerde HKZ keurmerk voor ZZP’ers in de zorg vanaf 1-1-2019 te behalen valt, hebben zzp’ers die een VGZ contract krijgen vanaf 1-1-2019 een jaar de tijd om dit nieuwe keurmerk te behalen. Het verschil tussen het KIWA keurmerk en het HKZ keurmerk is met name dat het HKZ keurmerk onafhankelijk getoetst is en de wettelijke Wkkgz eisen als uitgangspunt heeft genomen. Het KIWA keurmerk heeft die eisen niet in zich verenigd. Met het HKZ keurmerk weet de zorgverzekeraar dus zeker dat de zzp’er aan alle huidige wettelijke eisen voldoet en dat dit onafhankelijk is vastgesteld.

Wel of geen contract?

Dat VGZ de mogelijkheid biedt verdient een compliment. Welke zorgverzekeraars volgen nog meer en wat zijn hun criteria vragen we ons af. Nu is de vraag natuurlijk wel; heb jij behoefte aan een eigen contract? Tijdens de AWBZ pilot met het zorgkantoor, was niet-gecontracteerde zorg nog geen onderwerp van gesprek voor zzp’ers in de zorg. Destijds was er alleen gecontracteerde natura financiering of het PGB. Inmiddels staan de media vol over niet-gecontracteerde zorg en loopt er zelfs een rechtszaak over de (on)mogelijkheden rondom niet-gecontracteerde zorg. We verwachten dat zzp’ers in de zorg op een heel andere wijze hun afweging zullen gaan maken of zij wel of geen contract willen met een zorgverzekeraar. De tegenstellingen tussen zzp’ers zijn inmiddels groter dan een aantal jaar geleden. Sommige zzp’ers keren zich af van iedere vorm van contractering omdat zij dit zien als een beperking van hun vrijheden. Anderen zien graag de mogelijkheid om duurzame afspraken te maken met een zorgverzekeraar als een unieke kans. Hoe het ook zij, als brancheorganisatie zijn we van mening dat zzp’ers vooral mogelijkheden moeten worden aangereikt, in plaats van op onmogelijkheden stuiten. Wij gaan de individuele contractering van zzp’ers nauw volgen, evenals dat we het vraagstuk van niet-gecontracteerde zorg volgen. We zijn benieuwd wat je vindt van deze nieuwe mogelijkheid en stellen het op prijs als je ons een berichtje stuurt >>

SoloPartners maakt zich hard voor zzp’ers in de zorg. Steun je ons? Word dan lid >>

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket