Voor zzp’ers is de zorgbonus een loterij geworden

zorgbonus loterij

Bericht geplaatst 8 februari 2021 om 13:05

We zijn inmiddels zeven maanden verder na de aankondiging van minister de Jonge dat er een zorgbonus uitgekeerd zou worden aan “alle zorgmedewerkers die een uitzonderlijke prestatie hadden geleverd” tijdens de eerste golf. Inmiddels zitten we in de derde golf en hebben duizenden zorgmedewerkers de zorgbonus nog steeds niet ontvangen. Sterker nog, er zijn ook talloze zorgmedewerkers die tot nu toe geen mogelijkheid hebben gehad om hem überhaupt aan te vragen. Tijd voor actie.

Wat waren de voorwaarden voor de zorgbonus?

De ‘contouren’ voor de zorgbonus werden op 25 juni gepubliceerd. Het leek vrij simpel allemaal.

 1. Je bent in directe of indirecte zin betrokken geweest bij de strijd tegen het coronavirus;
 2. Dit werk deed je binnen de periode 1 maart 2020 – 1 september 2020;
 3. Je verdiende niet meer dan € 73.000 per jaar.

Let op: er is bij deze nota en bij de officiële regeling van 17 september 2020 géén onderscheid gemaakt tussen zorgmedewerkers onderling. Daarnaast is de indruk gewekt dat het om één zorgbonusregeling zou gaan. Inmiddels blijkt dat er wel degelijk onderscheid wordt gemaakt tussen zorgmedewerkers onderling en dat er meerdere regelingen op komst zijn.

De zorgbonus als loterij

De praktijk. Hieronder de situatie van dit moment.

 • Ben jij als zzp’er in de zorg tijdens de eerste golf werkzaam geweest voor een zorgorganisatie? Dan heb je gemerkt dat sommige zorgorganisaties wel mee werkten en anderen niet. Dat komt overeen met wat minister van Ark antwoordde op kamervragen: tweederde van de 3500 zorgorganisaties vroeg geen zorgbonus voor externen aan. Als jouw opdrachtgevers niet mee wilden werken, dan heb je tot nu toe pech gehad. Er is geen mogelijkheid meer om de zorgbonus aan te vragen. Het loket is op 10 november gesloten. Dat voelt niet goed, want juist jij stond in de vuurlinie tijdens de eerste golf;
 • Ben jij als zzp’er in de zorg tijdens de eerste golf werkzaam geweest voor eigen cliënten in de Wlz, WMO of Jeugdwet? Dan heb je tussen 25 juni 2020 en 28 januari 2021 geen enkele vorm van informatie ontvangen. Want ook wij hebben geen enkele vorm van informatie ontvangen. Je bent de afgelopen zeven maanden niet in staat geweest om een zorgbonus aan te vragen, want er was voor jou geen loket. Dat voelt niet goed, want juist in de thuiszorg verliep het dramatisch met de PBM’s. Via de website van Per Saldo, de belangenorganisatie voor PGB-houders, moesten we horen dat er vanaf 1 maart 2021 een tweede regeling (!) zal komen voor deze zorgmedewerkers. Dit kwam ook terug in de Kamerbrief van vorige week. Waar deze tweede regeling opeens vandaan komt is een raadsel;
 • Ben jij als zzp’er in de zorg tijdens de eerste golf werkzaam geweest voor eigen cliënten in de Zorgverzekeringswet (ZVW)? Bijvoorbeeld niet-gecontracteerd, gecontracteerd of via het PGB? Dan is er nog steeds niets bekend en zul je moeten wachten op een derde regeling (!). “Over de mogelijkheden hieromtrent wordt u in het voorjaar geïnformeerd.”, schrijft minister de Jonge aan de Kamer. In de Kamerbrief is verder te lezen dat “voor zorgverleners die pgb-zorg verlenen via de Zorgverzekeringswet nu nog niet voldoende gegevens beschikbaar zijn om een aanvraag te kunnen beoordelen.” Dat is bijzonder als je je beseft dat zorgmedewerkers hun factuur insturen naar de zorgverzekeraar. Daarmee is juist die doelgroep heel eenvoudig te benaderen. Waarom zouden zorgverzekeraars daar niet aan meewerken?
 • Ben jij als zzp’er in de zorg tijdens de eerste golf werkzaam geweest voor eigen cliënten vanuit een bepaald beroep, bijvoorbeeld kraamzorg? Dan kan het voorkomen dat jij op de lijst met beroepen staat die niet voor de zorgbonus in aanmerking komen. Normaal gesproken kan er van deze lijst worden afgeweken door de zorgorganisatie en kan er toch een zorgbonus worden aangevraagd, maar jij hebt geen opdrachtgever. Jij werkt voor eigen cliënten. Op dit moment is er geen mogelijkheid om jouw zorgbonus aan te vragen, omdat je via deze lijst sowieso wordt uitgesloten van een zorgbonus. Ook al heb jij mogelijk in de praktijk daadwerkelijk risico gelopen.

De zorgbonus als lappendeken

Het mag duidelijk zijn dat deze situatie volstrekt onacceptabel is voor ons als brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. De zorgbonus is inmiddels een lappendeken geworden, die via koepels van werkgevers, het selecteren van beroepen en via cliënten probeert om zorgmedewerkers te bereiken. Daar slaagt de regeling niet in en duizenden zorgmedewerkers zijn de dupe. Wil je alles van A tot Z nog eens teruglezen over de zorgbonus, dan kan dat hier. Besteed vooral even aandacht aan dit artikel van Follow the Money waaruit blijkt dat de drempel om de zorgbonus te ontvangen voor een aantal groepen juist bijzonder laag was.

Meldpunt Zorgbonus gemist geopend

Koepels van werkgevers, uitzendbureaus, bemiddelaars en zzp belangenorganisaties waaronder SoloPartners, hebben vandaag het meldpunt Zorgbonus gemist? geopend. SoloPartners is nauw betrokken geweest bij de oprichting van dit meldpunt. Via een online survey starten wij met een inventarisatie onder zorgmedewerkers. Hoeveel zorgmedewerkers hebben hun zorgbonus nog niet ontvangen? Hoeveel zorgmedewerkers hebben geen zorgbonus aan kunnen vragen? Deze inventarisatie is een eerste stap in de zoektocht naar oplossingen. Als de minister zegt dat de zorgbonus was bedoeld voor “alle zorgmedewerkers die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd“, dan moet dat ook op die manier geregeld worden. Het vervolg van deze inventarisatie lees je onder meer via onze website.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket