stap budget

Bericht geplaatst 2 november 2021 om 09:32

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onderzoek gedaan naar de betekenis en waarde van het persoonsgebonden budget (pgb). In het onderzoek evalueren ze het pgb, de huidige praktijk en de toekomstige opties. PerSaldo heeft naar aanleiding van dit onderzoek een programma 2021-2025 opgesteld. Aanleiding voor SoloPartners om in dit artikel in te gaan op de waarde van het pgb én van de zzp’er.

Het pgb

Een zorgbehoefte kan worden geregeld via zorg in natura (ZIN) of via een pgb. Bij ZIN bepaalt de financier welke (gecontracteerde) zorgverlener wordt ingeschakeld. Bij een pgb ontvangt de zorgvrager een budget waarmee deze zelf bepaalt wie de zorg verleent en hoe deze wordt georganiseerd.

Binnen het pgb kan er zorg verleend worden door formele en informele zorgverleners. Beiden kennen een eigen maximumtarief. Dit artikel gaat over formele zorgverleners. Meer informatie over formele en informele zorgverleners en hun tarieven vind je op de website van PerSaldo.

Kan iedereen een pgb aanvragen?

Het recht op een pgb is vastgelegd in de Jeugdwet (Jw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het is dus wettelijk bepaald dat zorgvragers altijd de mogelijkheid moeten krijgen om een pgb aan te vragen.

Zij komen echter niet altijd in aanmerking voor een pgb. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Zorgvragers moeten namelijk in staat zijn een pgb te voeren. Dit houdt in dat zij zelf de zorg moeten kunnen organiseren én zelfstandig de pgb-administratie moeten kunnen voeren. Deze infographic geeft een overzicht van de vaardigheden die zorgvragers (budgethouders) moeten bezitten.

Eigen regie

Een belangrijk thema voor het pgb is de eigen regie van zorgvragers. Het pgb stelt zorgvragers in staat persoonlijk te kunnen beslissen over hun zorg. Zij bepalen zelf welke zorgverlener wordt ingeschakeld en gaan in gesprek om af te spreken wanneer deze zorg wordt verleend. Zorgvragers met een pgb zijn vrij om eigen keuzes te maken. Zorgvragers en zzp’ers vinden elkaar in het thema ‘eigen regie’. Ook zzp’ers zijn binnen hun vakgebied en binnen professionele standaarden vrij om eigen keuzes te maken.

Zzp’ers onderzoeken graag grondig wat er nodig is om de zorgvraag te beantwoorden, ongeacht de tijd die dit in beslag neemt. Zzp’ers delen tenslotte hun eigen tijd in en kunnen er dus voor kiezen in alle rust een gesprek te voeren met hun cliënten. Zo krijgen zzp’ers een goed beeld van de totale problematiek. Vanuit hun professionele autonomie bekijken zij vervolgens welke onderdelen in welke mate een (beperkende) rol spelen in het leven van de cliënt. Daarna bespreken ze samen met de cliënt welke zorg het best passend is.

Ruimte voor contact met cliënten zorgt voor een juiste afweging over de zorg die echt nodig is en welke preventieve maatregelen ze eventueel kunnen nemen. Deze manier van zorg verlenen voorkomt hogere zorgkosten.

Wisselende wetgeving

Een pgb kan worden geregeld in de Wlz, Zvw, Wmo en Jw en elke wet stelt hieraan eigen toegangs- en uitvoeringseisen. Zo wordt bijvoorbeeld een pgb Zvw rechtstreeks uitbetaald door de zorgverzekeraar terwijl de financiering vanuit de overige wetten via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) loopt. Ook stelt elke wet eigen eisen aan zorgverleners. Dit betekent dat je per financier moet nagaan waar je aan moet voldoen. PerSaldo heeft overigens aangegeven dit onwenselijk te vinden en adviseert eenduidigheid voor het pgb. Ook Ombudsman Reinier van Zupthen spreekt zich hierover uit in een interview met PerSaldo. Hoe ze een pgb financieren moet immers geen gevolgen hebben voor de organisatie ervan. Dit sluit aan bij het artikel op onze website dat gaat over domein-overstijgende zorg.

Meer informatie

De onderzoeksrapporten van VWS (waaronder het rapport ‘onderzoek naar de betekenis van en waarde van het pgb’) vind je via deze link. PerSaldo heeft hun programma gepubliceerd via de website. Over passende zorg schreven we eerder ook dit artikel en over preventie werd dit artikel op onze website geplaatst.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket