Wtza

Bericht geplaatst 14 januari 2022 om 11:31

Op 1 januari 2022 is dan eindelijk de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden, deels ter vervanging van de Wtzi, deels met nieuwe regelgeving, voor onder anderen zzp’ers. We merken dat er vragen komen over waarom bestaande zzp’ers eerst wel in het register staan, en na 1 januari 2022 niet meer. Waarom is dat en wat nu?

Met dit artikel willen we jullie informeren over opvallende zaken en vragen die zijn gesteld over zaken die niet of helemaal niet goed gaan met betrekking tot de Wtza.

Sta je niet meer in het register?

We krijgen op dit moment veel vragen van zzp’ers die voor 1 januari 2022 wel opgenomen waren in het register en na 1 januari 2022 plotseling niet meer. Navraag bij het ministerie leert dat het LRZa is opgeschoond na 1 januari 2022 waarbij zorgaanbieders die alleen met één van onderstaande SBI-codes en zonder AGB-code en/of WTZi-vergunning uit het register zijn verwijderd. Het betreft de volgende codes:

 SBIOMSCHRIJVING
86.92.2Arbobegeleiding en re-integratie
86.92.3Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)
86.92.9Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten
88.10.2Welzijnswerk voor ouderen
88.10.3Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten
88.91Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
88.99.2Maatschappelijk werk
88.99.3Lokaal welzijnswerk
88.99.9Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen
en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
Bron: CIBG – LRZa

Heb je na 01-01-2022 in het register gekeken?

Mocht je in 2021 al hebben gecontroleerd of je in het register stond, adviseren wij je om dit nogmaals te checken. Sta je nog steeds in het register dan hoef je nog steeds niet te doen. Sta je er onverhoopt niet meer in dan volg je de volgende stappen:

 • Controleer met welke SBI-code je geregistreerd staat in het handelsregister;
 • Als dat één van de bovenstaande codes is, dien je alsnog een melding te doen bij IGJ;
 • Als dat niet één van bovenstaande code is, check dan of de SBI-code die je gebruikt wel verwijst naar een zorgberoep;
  • Zo ja, dan dien je alsnog een melding te doen bij IGJ:
  • Zo nee, pas dan eerst je SBI-code aan en doe dan alsnog een melding;

Voor nieuwe zzp’ers in de zorg die zijn gestart op of na 01-01-2022 geldt dat zij zich altijd moeten melden bij het CIBG. Meer informatie vind je op de Wtza pagina.

De IGJ blijft automatisch zorgaanbieders toevoegen aan het register. Dit laat onverlet dat nieuwe zorgaanbieders zich desondanks moeten melden bij de inspectie. Let op ook als je de SBI-code waarmee je bent geregistreerd, aanpast zodat je opnieuw automatisch wordt opgenomen in het register, geld je als nieuwe zorgaanbieder en moet je een melding doen.

Bewijs van melding

Diverse partijen, zoals Vektis, Kiwa, bemiddelingsbureaus en andere opdrachtgevers, verlangen inmiddels een bewijs van registratie in het Landelijk Register van Zorgaanbieders (LRZa), voordat je in aanmerking komt voor een AGB-code, een keurmerk of een inschrijving.

Het register biedt de mogelijkheid om een bewijs van opname te downloaden. Voor bestaande zzp’ers, die voldoen aan de meldplicht door in het register te staan, wordt die mogelijkheid geboden vanaf eind januari, begin februari 2022.
Meld je je als zorgaanbieder bij het CIBG, dan krijg je wel al een bewijs.

Om dit bewijs van registratie te kunnen downloaden, dien je ingelogd te zijn in het register. Daarvoor heb je een e-herkenning nodig van ten minste niveau 2+. Omdat we voorzien dat je periodiek een nieuw bewijs moet kunnen overleggen, adviseren we je dan ook om een driejarige e-herkenning aan te vragen, dat is goedkoper en voorkomt dat je jaarlijks een nieuwe aanvraag moet doen.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 22000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket