Nieuws

Wat betekent de Wabvpz vanaf 1 juli voor zzp’ers in de zorg?

vrijdag 26 juni 2020    Dit artikel delen

Op 1 juli 2017 is de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens gedeeltelijk van kracht gegaan. De bepalingen van deze wet zijn opgenomen in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Drie artikelen binnen de Wabvpz gelden vanaf 1 juli a.s. Wat deze voor impact hebben voor zzp’ers in de zorg lees je in dit artikel terug. 

Eerder hebben wij een artikel geplaatst waarin expliciet vermeld werd dat een ECD verplicht werd, dit is niet het geval en had niet zo gecommuniceerd mogen worden. Een aantal zzp’ers heeft hierdoor de indruk gekregen dat het ECD verplicht zou worden gesteld met het inwerking treden van de Wabvpz aanpassingen. Om verwarring te voorkomen hebben wij dit artikel geschreven. De informatie in het artikel van vandaag is gebaseerd op ‘Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden’ welke 19 juni 2020 is gepubliceerd.

Deze wet is van toepassing op zorgaanbieders zoals bedoeld in de Wkkgz en wordt op 1 juli uitgebreid met de volgende onderdelen:

Recht op elektronische inzage en afschrift

Het is vanaf 1 juli a.s. verplicht kosteloos elektronisch inzage te geven in het cliëntendossier. Elektronische inzage kan via beveiligde online zorgportalen (bijv. een ECD) of de cliënt ziet de gegevens digitaal in bij de zorgaanbieder. Vanaf deze datum is het ook verplicht om kosteloos een elektronisch afschrift te verstrekken.

De Minister voor Medische Zorg zegt het volgende:

‘….zolang een zorgaanbieder niet op een veilige manier online inzage kan bieden, de zorgaanbieder digitale inzage en afschrift op een andere manier moet faciliteren, bijvoorbeeld door inzage op de praktijk of het beschikbaar stellen van een afschrift op een beveiligde USB-stick of bijvoorbeeld via een beveiligde e-mail.’

De vorm van een elektronisch afschrift is dus niet voorgeschreven: het mag een pdf-bestand zijn. Let er wel op dat het versturen van persoonsgegevens via een beveiligde weg bij de juiste persoon komt: bijvoorbeeld binnen een beveiligd systeem per e-mail of het pdf-bestand op een USB-stick die je persoonlijk overhandigd. Hoe je veilig gegevens kunt uitwisselen lees je in de brochure Elektronisch gegevensuitwisseling in de zorg.

Kortom de zorgverlener kiest dus zelf de vorm van de elektronische inzage en het elektronisch afschrift.

Logging

In eerste instantie zou dit onderdeel uitgesteld zijn tot na 1 juli 2020, echter is het ministerie hierop teruggekomen. Per 1 juli dien je ook aan het onderdeel logging te voldoen. Voor medische gegevens die beschikbaar zijn via een elektronisch uitwisselingssysteem geldt vanaf 1 juli a.s. dat helder moet zijn wat de herkomst van de gegevens is en wie informatie op welk moment heeft ingezien: logging. Dit houdt in dat je de volgende zaken moet vastleggen:

  • Wie bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en op welke datum;
  • Wie bepaalde informatie heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum.

Voor wie?

De zzp’ers in de zorg die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen dienen aan bovenstaande bepalingen te voldoen.
Val jij niet onder de Wkkgz maar ben je wel BIG-geregistreerd dan dien je te voldoen aan slechts 1 artikel van de Wabvpz namelijk het artikel dat toeziet op veroordeling van de zorgverlener bij het plegen van computervredebreuk en schenden beroepsgeheim.

SoloPartners is als brancheorganisatie iedere dag actief met het behartigen van de belangen van zzp’ers in de zorg. Voorlichting en dienstverlening hoort daarbij. Steun je onze missie? Sluit je dan aan >>

 

Dit artikel delen