regeerakkoord

Bericht geplaatst 24 december 2021 om 16:11

Op 15 december 2021 hebben de vier politieke partijen die een nieuwe regering gaan vormen het regeerakkoord voor de resterende kabinetsperiode gepresenteerd. Het ambitieniveau in het akkoord is hoog terwijl er iets meer dan 3 jaar resteren om alle doelstellingen te halen. Dat wordt nog een hele kluif. We nemen je mee in de plannen gericht op het zorgstelsel.

Nadruk ligt op goede zorg

In het akkoord lees je vaker ‘het belang van goede zorg’. Wat is nou de definitie van ‘goede’ zorg vragen wij ons af. En waarom staat er in datzelfde regeerakkoord dat het nieuwe kabinet een voornemen heeft om op termijn bijna 5 miljard euro te besparen. Goede zorg, of eigenlijk beter passende zorg dan er nu is, gaat naar ons idee niet rijmen met de voorgenomen besparing.

Preventieve zorg is niet goedkoop

Ook lees je terug dat het nieuwe kabinet in wil zetten op preventie. Maar preventie zorgt er niet voor dat de zorg in zijn geheel goedkoper wordt. Het RIVM heeft op basis van een onderzoek geconcludeerd dat preventieve zorg de zorg niet goedkoper maakt. Dit komt doordat ondanks preventieve maatregelen 90 % van de zorgkosten wordt gemaakt in het laatste levensjaar van een cliënt, ongeacht de leeftijd op het moment van overlijden.

De kosten van preventie kunnen dus in het meest gunstige scenario slechts een besparing van 10 % op de zorgkosten opleveren. Zodra de kosten van preventie meer gaan bedragen dan die 10 % maakt het inzetten op preventie de zorg eerder duurder dan goedkoper. Natuurlijk kan preventie wel zorgen voor minder ziek(t)en waardoor het een positief effect kan hebben op het welzijn van mensen. Misschien dat daardoor op langere termijn elders een kostenbesparing te herleiden is.

Passende zorg het nieuwe normaal

De voorgenomen besparing zou moeten komen door de invoering van Passende Zorg. Met Passende Zorg bedoelen ze dat er alleen nog maar zorg wordt verleend die bewezen effectief is en is gericht op gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven.

Met dit uitgangspunt suggereren ze in het akkoord dat er nu veel zorg wordt verleend dat niet bewezen effectief is. Of niet voldoende is gericht op gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven. Ook wij zijn voor Passende zorg, juist daarin zien we al een hele tijd die belangrijke rol van de zzp’er in de zorg terug.

Nu kunnen we stellen dat Passende zorg niet samen gaan met jaarcontracten met vaste budgetten. Want juist omdat het plafond geraakt is van bijv. gecontracteerde zorgorganisaties komt er veel zorg bij zzp’ers terecht. Zij leveren maatwerk.

Als instellingen en organisaties vooraf een budget krijgen, dan wordt dat budget opgemaakt, is de ervaring. Passende Zorg impliceert in het akkoord financiering achteraf, als blijkt dat aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. Daar kunnen instellingen en organisaties echter niet op plannen en begroten, hetgeen met name gevolgen zal hebben voor het aantal arbeidsplaatsen dat wordt aangehouden.

Meer behoefte aan zzp’ers in de zorg

Stel de zorg wordt achteraf begroot dan voorzien wij een nog sterkere groei van zzp’ers in de zorg door de behoefte aan flexibel personeel in de zorg. Hetgeen haaks staat op de voornemens met betrekking tot de arbeidsmarkt, maar wat wel kansen biedt aan zzp’ers in de zorg. Zij zijn immers bij uitstek flexibel en in staat om snel en vakkundig de behoefte aan personeel in de zorg in te vullen.

Koffiedik kijken

Hoe deze plannen zich daadwerkelijk gaan vormen tot aan het voorjaar van 2025 staat gelijk aan koffiedik kijken. Niet alle plannen zijn even concreet. Het is dus sowieso afwachten welke plannen daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd en hoe ze in de praktijk worden vorm gegeven.

Ben je benieuwd naar het volledig regeerakkoord: Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.

Zodra er meer en concretere informatie beschikbaar is delen we dit uiteraard met jullie.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket