Webinars NZa – Interessant voor zzp’ers

NZa

Bericht geplaatst 30 april 2021 om 12:19

De Nederlandse Zorgautoriteit verzorgt in mei twee webinars over een actuele onderwerpen. Onderwerpen zoals: passende zorg en de nieuwe bekostiging in de wijkverpleging.

Passende zorg

Op 18 mei 2021 praten zij je bij over de principes en randvoorwaarden van passende zorg. Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú is de naam van een actieplan. Het plan is opgesteld door de NZa in samenwerking met het Zorginstituut Nederland, gericht op het behoud van goede en toegankelijke gezondheidszorg.

In dit actieplan lees je ‘Ons systeem is gebaseerd op solidariteit, waardoor de zorg voor iedereen toegankelijk en van goede kwaliteit is. Dit mooie systeem staat in toenemende mate onder druk. De vraag naar gezondheidszorg neemt toe in omvang en complexiteit door de toename van chronisch zieken en ouderen. De financiële houdbaarheid van de gezondheidszorg en de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg komen hierdoor steeds meer onder druk te staan’.

Er dient dus een verandering te komen binnen ons zorgstelsel. Met als doel zorg te verlenen die bijdraagt aan de gezondheid van mensen en de kwaliteit van leven en andere zorg achterwege te laten. Het actieplan in een advies voor een startpunt van een stapsgewijze verandering. 

Kansen voor de zzp’er

Passende zorg brengt ook veranderingen met zich voor zzp’ers. Maar omdat wordt ingezet op zorg nabij de cliënt en in nauw overleg met de cliënt, zien wij ook veel kansen voor zzp’ers. Het webinar gaat je daar vast ideeën over geven. De inschrijving is al geopend.

Bekostiging wijkverpleging

Op 15 juni 2021 organiseert NZa twee webinars over de nieuwe bekostiging in de wijkverpleging. Die nieuwe bekostiging, op basis van cliëntprofielen, wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Uitgangspunt is dat de er meer ruimte moet komen om de zorg rond cliënt te organiseren in samenwerking, niet alleen binnen de wijkverpleging, maar ook met zorgverleners uit andere domeinen. De uitkomst van het zorgtraject moet centraal komen staan en niet het aantal uren zorg dat door de diverse zorgverleners wordt verleend.

Op 15 juni in de ochtend (van 10.00 – 11.30 uur) praat NZa met zorgverzekeraars en zorgaanbieders, ’s middags (van 15.00 – 16.30 uur) gaat NZa het gesprek aan met wijkverpleegkundigen.

Een aantal verzekeraars heeft in het inkoopbeleid voor 2022 opgenomen dat indien de nieuwe bekostiging tijdig is uitgewerkt, het inkoopbeleid voor 2022 daarop zal worden aangepast en bekostiging op basis van cliëntprofielen zal gaan plaatsvinden, hetzij bij wijze van proef, hetzij als gewijzigd beleid.

Wil je geïnformeerd worden over die nieuwe bekostiging en de gelegenheid hebben om je mening daarover te geven? Of de NZa wijzen op aandachtspunten waarmee bij de verdere uitwerking rekening moet worden gehouden? Dan bieden deze webinars daartoe de gelegenheid.

Inschrijven voor dit webinar is nog niet mogelijk. Zodra dit het geval is, zullen we dit artikel updaten. Houd daarom onze website in de gaten. Voor meer informatie kijk op de website van NZa.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 28000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket