Nieuws

Wie kan welk zzp keurmerk behalen?

dinsdag 16 juli 2019    Dit artikel delen

De zzp’er in de zorg kan op dit moment uit twee keurmerken kiezen. Het ‘Keurmerk Zelfstandigen Zonder Personeel in de Zorg‘ van KIWA en het keurmerk ‘ZZP’ers in Zorg en welzijn‘ van NEN/HKZ. Niet alle zzp’ers in de zorg kunnen beide keurmerken behalen. Hoe zit het precies?

Wie kan het KIWA keurmerk behalen?

Het KIWA keurmerk heeft in maart jongstleden haar eisen verruimd en heel wat zzp’ers zijn bezig met het behalen van dit vernieuwde keurmerk. Wil je starten met het behalen van het KIWA keurmerk, dan vind je hier alle documentatie om dat te doen.

De informatie die iets zegt over wie het KIWA keurmerk kan behalen, lees je hier vanaf pagina 3. Het KIWA keurmerk is bedoeld voor werkenden in de zorg, welzijn en het onderwijs. Het keurmerk is beschikbaar voor thuis- en zorghulpen, helpenden, leraren, begeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen, logopedisten, coaches en kraamverzorgenden. 76 beroepen komen in aanmerking voor het KIWA keurmerk. De lijst met al die beroepen hebben we hier voor je geselecteerd, de beroepen lopen op in functieniveau.

KIWA heeft een openbaar register ingericht waarin de zzp’ers staan vermeld die het KIWA keurmerk dragen. Je ziet het keurmerkregister hier.

Wie kan het HKZ keurmerk behalen?

Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders (niveau 3 t/m 7) in de specifieke werkgebieden Thuiszorg, Verpleeghuiszorg, Ziekenhuiszorg, Kraamzorg, GGZ, Jeugd- en gezinszorg, Gehandicaptenzorg en Revalidatie. Op dit moment komen 22 beroepen in combinatie met één of meer werkgebieden in aanmerking voor het HKZ-certificaat voor zzp’ers in de zorg. Het aantal beroepen wordt op termijn uitgebreid.

NEN/HKZ heeft in samenspraak met de Certificerende Instanties DNV en Dekra recent gekozen voor het specifiek benoemen van werkgebieden. Dat doen zij omdat verschillende werkgebieden soms iets anders vragen van dezelfde functie. Een voorbeeld. Een verpleegkundige in de psychiatrie heeft met heel andere omstandigheden te maken dan een verpleegkundige in een ziekenhuis. Toch worden beide functies ‘verpleegkundige’ genoemd en het alleen afgeven van een keurmerk op een functie (‘verpleegkundige’) is daarom te kwetsbaar, zo is onlangs besloten door HKZ/NEN en de Certificerende Instanties. De gedachtengang is dat als je een ‘verpleegkundige‘ bent met een ‘HKZ keurmerk‘, maar je bijvoorbeeld aan het werk gaat in het ziekenhuis terwijl je daarvoor alleen maar binnen psychiatrische instellingen hebt gewerkt, dat ertoe zou kunnen leiden dat iemand tekort schiet in kennis binnen het werkgebied van een ziekenhuis, maar toch een HKZ keurmerk heeft. NEN/HKZ en de CI’s hebben om die reden besloten om nauwkeuriger te kijken naar het werkgebied in relatie tot jouw functie.

Welke functies kunnen op dit moment het HKZ-certificaat behalen? Ook die lijst is onlangs aangepast, nog niet openbaar te vinden en om die reden publiceren we hem hier:

Niveau 3 (MBO)
– Verzorgende
– Verzorgende IG
– Kraamverzorgende
– Begeleider
– Jeugdwerker
– Activiteitenbegeleider

Niveau 4 (MBO)
– Verpleegkundige
– Begeleider
– Activiteitenbegeleider
– Jeugdzorgwerker
– Jongerenwerker
– Groepswerker

Niveau 6 (HBO, voorheen niveau 5)
– Begeleider
– Verpleegkundige
– Wijkverpleegkundige
– Jeugd- en gezinsprofessional
– Casemanager

Niveau 7 (HBO + master)

– Verpleegkundig Specialist Preventieve Zorg bij Somatische Aandoeningen
– Verpleegkundig Specialist Acute Zorg bij Somatische Aandoeningen
– Verpleegkundig Specialist Intensieve Zorg bij Somatische Aandoeningen
– Verpleegkundig Specialist Chronische Zorg bij Somatische Aandoeningen
– Verpleegkundig Specialist Geestelijke Gezondheidszorg

NEN/HKZ heeft een openbaar register ingericht waarin de zzp’ers staan vermeld die het HKZ-certificaat hebben behaald. Je ziet het register hier als je iets naar beneden scrolt.

SoloPartners heeft als brancheorganisatie de taak om onafhankelijke voorlichting te geven over de keurmerken die er zijn voor zzp’ers in de zorg. We hebben zowel bij het KIWA als bij het HKZ keurmerk geen rol of betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van- of het uitreiken van certificaten. Stel je onze informatievoorziening op prijs? Word dan lid en steun onze beweging >>

Dit artikel delen