Wijkverpleegkundigen kiezen massaal voor ondernemerschap

Schaarste doet wijkverpleegkundigen zzp'er worden

Bericht geplaatst 27 maart 2018 om 16:44

Het onlangs verschenen rapport over niet-gecontracteerde zorg, geeft onbedoeld een concreet signaal over wat er gebeurt bij een krapper wordende arbeidsmarkt in de zorg. Met het ingaan van de ‘aanspraak wijkverpleging’ op 1-1-2015, is de rol van de wijkverpleegkundige binnen de thuiszorg verzwaard. Hierdoor nam de vraag naar deze specifieke groep professionals sterk toe. Nu, ruim drie jaar later, valt vast te stellen dat tekorten van toen, hebben geleid tot een toename van het aantal zzp-wijkverpleegkundigen nu.

In 2015 werd het naderende tekort aan wijkverpleegkundigen op 5000 gesteld voor het jaar 2019. Dit werd vastgesteld tijdens een onderzoek van Kiwa Carity en CAOP. Dit soort tekorten zijn niet zomaar opgelost. De afgelopen jaren is de vraag naar wijkverpleegkundigen dan ook fors toegenomen. Dat hebben wijkverpleegkundigen zelf ook door gehad. Als gevolg daarvan hebben een aantal van deze professionals gekozen om te starten als zzp’er. Arteria consulting heeft namens het Bestuurlijk Overleg Wijkverpleging een onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is gericht op de keuzevrijheid van cliënten in de wijkverpleging en eventuele knelpunten die zorgen dat deze vrijheid wordt beperkt.

Uitspraken rapport Arteria

Het rapport van Arteria dat ingaat op niet gecontracteerde zorg, doet een aantal uitspraken over de wijkverpleegkundigen. Zzp wijkverpleegkundigen vervullen inmiddels een rol als flexibele schil voor zorgorganisaties;

‘Wijkverpleegkundigen in loondienst geven aan dat ze door een tekort aan collega’s een hoge werkdruk ervaren. Door het tekort aan wijkverpleegkundige niveau 5 bij zorgaanbieders, worden zzp’ers ingehuurd om te indiceren. De vraag is groot, waardoor zzp’ers extra eisen kunnen stellen qua arbeidsvoorwaarden’ en even verderop ‘De zzp’ers verwachten de komende tijd een groei van werk.’

Ondanks de hogere administratieve lasten, kiezen professionals toch voor een eigen onderneming;

‘Wijkverpleegkundigen in dienst zijn op een andere manier met hun werk bezig dan hun collega’s die als zzp’er werken. Dit zit voornamelijk in de extra administratieve zaken die zzp’ers moeten regelen en het feit dat zij eigen keuzes maken wat betreft het leveren van gecontracteerde of niet gecontracteerde zorg. Hun meningen over zorg voor cliënten en hun rol als wijkverpleegkundige als spil in de wijk zijn wel grotendeels overeenkomstig.’

Voorspelling vanuit rapport

Het rapport doet ook een voorspelling over de concurrentie van de zzp’ers op een dienstverband;

‘Er is een algehele schaarste aan verpleegkundigen en verzorgenden. De voordelen aan werken als zzp’er kunnen leiden tot meer schaarste aan wijkverpleegkundigen in dienst bij een zorgaanbieder.’ En ‘Wijkverpleegkundigen, zowel degene in dienst als de zzp’ers delen de opvatting dat nietgecontracteerde zorg voornamelijk door kleine instellingen wordt geleverd. Zij classificeren niet gecontracteerde zorg als persoonlijk.’

Deze ontwikkeling is in 2015 gestart en dan met name rondom wijkverpleegkundigen. Het arbeidsmarktprobleem van dit moment kent echter dit jaar 120.000 vacatures. De verwachting voor de komende vier jaar blijft een jaarlijks tekort van 100.000 professionals. Hoe gaan we om met de balans tussen loondienst medewerkers en zzp’ers in de zorg, als de tekorten alleen maar verder oplopen? Als schaarste sinds 2015 een specifieke doelgroep tot een eigen onderneming deed besluiten, dan zouden de huidige tekorten er voor kunnen zorgen dat er meer zorgverleners besluiten om te starten als zzp’er. De duidelijke arbeidsmarktagenda voor de zorg heeft helaas (nog) geen doelstellingen rondom de ontwikkeling van zzp’ers in de zorg. Wat ons betreft een niet te stuiten en belangrijke ontwikkeling.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket