zorgkosten

Bericht geplaatst 17 september 2021 om 10:31

Als er geen scherpe keuzes worden gemaakt, zijn de zorgkosten in 2060 verdriedubbeld. Dat schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in haar advies van 15 september 2021 “Kiezen voor houdbare zorg”.

Algemene salarisverhoging te kostbaar

Naast deze enorme kostenstijging zal dan 1 op de 3 werkenden werkzaam moeten zijn in de zorg. Dat is nu 1 op de 7. De WRR denkt niet dat dit haalbaar is. Vanuit deze gedachte adviseren zij om de kosten in verhouding tot de efficiëntie van de behandelingen te toetsen. En daarop keuzes te maken in de soorten zorg en behandelingen die worden vergoed vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering.

Een ander advies is om de kosten van verpleeghuiszorg voor een groter deel te laten voldoen door de cliënt. Een algemene salarisverhoging in de zorg ziet de WRR ook niet zitten, aangezien dit te kostbaar is.

Advies in formatiebesprekingen

De inhoud van het advies staat haaks op het breed gedragen pleidooi om meer geld uit te trekken voor de zorg en de salarissen in de zorg. Het advies zal ongetwijfeld worden meegenomen in de formatiebesprekingen voor een nieuwe regering. De vraag is of de politiek zo kort na ontvangst van het advies al bereid en/of in staat zal zijn om beleid te formuleren dat is gebaseerd op dat advies. Bijkomende vraag is of de politiek überhaupt ooit bereid en/of in staat zal zijn om scherpe(re) keuzes voor de zorg te maken.

Geen keuze is ook een keuze

Omdat de WRR goed begrijpt dat de kans bestaat dat de politiek er niet in zal slagen om scherpe keuzes te maken, wijst de WRR er op dat het niet maken van keuzes uiteindelijk ook een keuze is met daarbij behorende gevolgen. De WRR waarschuwt de politiek daarmee expliciet dat het laten exploderen van de zorgkosten en het uit de hand laten lopen van het tekort aan arbeidskrachten in de zorg, uiteindelijk ook het gevolg is van een eventuele keuze om geen keuzes te maken.

Hoeveelheid werk in de zorg blijft

Ongeacht het vervolg wat de politiek zal geven, ziet het er niet naar uit dat de hoeveelheid werk in de zorg op korte (of lange) termijn zal afnemen. De mogelijkheden om als zzp’er in de zorg voldoende opdrachtgevers en werk te vinden, zullen dan ook niet afnemen. Voor wat betreft de werkgelegenheid van zzp’ers in de zorg verwachten wij dan ook weinig veranderingen.

Of er op termijn wel veranderingen gaan plaatsvinden in de zorg en de behandelingen moeten we afwachten. Hetzelfde geldt voor de wijze en mate van financiering van de zorg.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket