Wtza en het Landelijk Register Zorgaanbieders

wtza

Bericht geplaatst 16 april 2021 om 09:35

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. De Wtza bevat onder andere een meldplicht voor bestaande én nieuwe zzp’ers die zorg verlenen onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en/of Jeugdwet. De meldplicht geldt ook voor onderaannemers. Voor deze meldplicht geldt echter een aantal uitzonderingen. Deze uitzonderingen zijn opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wtza, dat sinds kort definitief is. Wij zullen in dit artikel stilstaan bij de meest relevante uitzondering voor zzp’ers die op dit moment al zorg leveren.

Sta jij al in het zorgaanbiedersportaal?

Eerder vermeldden wij dat iedere zelfstandige zorgaanbieder zich dient te melden. Start jij na 1-1-2022 als zelfstandige zorgaanbieder, dan is dit mogelijk nog steeds correct. Voor bestaande zelfstandige zorgaanbieders kan dit echter anders zijn, zo is recentelijk gebleken uit de definitieve versie van het Uitvoeringsbesluit Wtza. Indien jij namelijk tijdens de inwerkingtreding van de Wtza al werkzaam bent als zelfstandige zorgaanbieder binnen de Wkkgz en/of Jeugdwet – of als onderaannemer –, dan kan het zo zijn dat je je niet hoeft te melden. Dat zit als volgt.

Bestaande zorgaanbieders die op de dag van inwerkingtreding van de Wtza vermeld staan in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa), hoeven zich niet te melden. Het LRZa is een register dat gebruik maakt van een vijftal bronnen waaronder de gegevens van het Handelsregister Kamer van Koophandel. Zo kan het dus zijn dat je opgenomen bent in het LRZa, waardoor je je niet hoeft te melden. Dit kun je zelf checken in het zorgaanbiedersportaal. De verwachting is dat het portaal uiterlijk 1 juli 2021 volledig zal zijn.

Overige uitzonderingen

In artikel 2 Wtza is verder een aantal uitzonderingen opgenomen dat geldt voor zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders. Zo zijn zorgaanbieders (binnen de Wkkgz) die alleen woonruimtes van cliënten schoonhouden en / of eten en drinken verstrekken, uitgezonderd van de meldplicht. Kom je er niet helemaal uit of je onder een uitzondering valt? Neem dan even contact op zodat wij je verder kunnen helpen. 

Doel Wtza

De Wtza heeft als hoofddoel om de zorgkwaliteit te verbeteren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verwacht door de meldplicht – en de andere verplichtingen – meer zicht te krijgen op (zelfstandige) zorgaanbieders en hun kwaliteit van zorg. Zo verwacht de IGJ haar toezichtstaak beter uit te kunnen voeren. Daarnaast is het idee dat zorgaanbieders zich beter bewust zullen zijn van de (kwaliteits)eisen die gesteld worden aan de zorgverlening/jeugdhulpverlening.

Kwaliteits(eisen) onbekend

We zijn blij met de taak die de IGJ hier op zich neemt om de zorgaanbieders beter te informeren/bewust te maken van de eisen rondom wetgeving. Wij voeren dagelijks gesprekken met zelfstandige zorgaanbieders over deze eisen. Een aspect van deze eisen is bijvoorbeeld de Wkkgz. De Wkkgz vereist bijvoorbeeld meer dan alleen een klachtenregeling. Zo dien je ook een kwaliteitssysteem in te richten. Waaruit een kwaliteitssysteem dient te bestaan lees je in ons artikel: Wkkgz-eisen overzichtelijk onder elkaar.

Heb je vragen over hoe je dit voor jezelf in orde kunt maken? Of wil je weten of jouw manier van zelfstandig zorg verlenen voldoet aan de eisen? Neem dan contact met ons op. Onze klantenservice staat elke werkdag voor je klaar.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 28000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket