Zorgbonus kantelt van waardering naar belediging

Zzp'ers profiteurs

Bericht geplaatst 27 oktober 2020 om 09:09

Voor nogal wat zorgprofessionals verandert de zorgbonus van een blijk van waardering, naar een gebrek aan waardering. Een groot aantal samenwerkende zorgorganisaties onttrekt zich aan het beleid van het ministerie van VWS en heeft eenzijdig besloten de zorgbonus niet aan te vragen voor flexibele krachten. Voor uitzendkrachten, gedetacheerden en onze achterban aan zzp’ers betekent dat een klap in het gezicht. In dit artikel de stand van zaken rondom de zorgbonus.

Wat vooraf ging

Naar Duits voorbeeld vraagt de Tweede kamer in maart dit jaar om zorgverleners in de frontlinie een ‘zorgbonus’ uit te keren. Op 25 juni wordt de zorgbonus definitief. De bonus is bedoeld voor “voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg. Dus de verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg, ambulancezorg, gehandicaptenzorg, revalidatiezorg, wijkverpleging, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en andere zorgsectoren.” Pal na het bekend maken van het besluit van de zorgbonus, ontstaan de eerste berichten in de media over werkgevers die níet verantwoordelijk gemaakt willen worden voor het proces van selectie en aanvraag.

In de maand juli worden de ‘contouren’ rondom de zorgbonus bekend gemaakt, maar in dit document wordt niet ingegaan op wie de zorgbonus gaat aanvragen en verdelen. In een uitzending van WNL op 4 juli geeft minister de Jonge aan dat het ministerie gaat beslissen wíe de zorgbonus krijgt, maar uiteindelijk laten deze lijsten van 18 september zien dat het ministerie niet écht kiest. De lijst met beroepen die niet in aanmerking komen, blijkt een lijst die bestaat uit zorgverleners die ‘niet, tenzij…‘ voor een zorgbonus in aanmerking komen. Het ministerie stelt dat “zorgaanbieders de ruimte hebben om ook voor deze zorgprofessionals (die uitgesloten zijn voor een bonus, red.) een bonus aan te vragen“. Daarmee blijft het probleem dat werkgevers hebben sinds eind juni tot en met september bestaan. Ziekenhuizen trekken inmiddels hun eigen conclusies en beslissen zelf wie er in aanmerking komt voor een bonus.

Werkgevers sluiten flexkrachten uit

Nadat de aanvraag voor de zorgbonus opengesteld wordt op 1 oktober, sijpelen de eerste signalen een week later bij ons binnen. Zzp’ers die via een opdrachtgever / zorgorganisatie proberen de zorgbonus aan te vragen, horen dat dit niet mogelijk is. Hier worden verschillende redenen voor gegeven. De opdracht zou niet lang genoeg geduurd hebben om een zorgbonus te rechtvaardigen. De bemiddelaar zou verantwoordelijk zijn voor het doen van de aanvraag. De administratieve lasten zouden te hoog zijn voor zorgorganisaties. In eerste instantie blijft het bij een aantal individuele gevallen.

Een aantal dagen later komen de eerste signalen binnen dat zorgorganisaties samen besloten hebben om de zorgbonus niet aan te vragen. Regionaal worden flexkrachten, waaronder zzp’ers, uitgesloten van een zorgbonus. We zitten inmiddels op halverwege oktober, als deze formele communicatie vanuit een aantal samenwerkende zorgorganisaties naar buiten komt.

Alle zorgmedewerkers verdienen de bonus, dus ook externe medewerkers. Dat vinden wij in principe ook. Helaas is het voor onze organisatie administratief een te grote opgaaf om de uitkering van de bonus aan externen op een goede manier uit te voeren. Bij zorginstellingen zijn vele externen actief. Om uit te zoeken waar, wanneer en hoe deze mensen hebben gewerkt gedurende de coronacrisis is een gigantische administratieve last. ….. We hebben er daarom voor gekozen om de bonus niet aan te vragen voor externe medewerkers.

Ook wordt duidelijk dat GGZ Nederland, de brancheorganisatie voor de GGZ, al haar leden (zorgorganisaties) aanraadt om de zorgbonus niet aan te vragen voor flexibele medewerkers. Het is voor ons aanleiding om samen met de NBBU, belangenorganisatie voor intermediairs, een persbericht te lanceren. Onder meer het Financieele Dagblad neemt dit bericht over. GGZ Nederland laat ook daar formeel weten dat “Voor zzp’ers en uitzendkrachten is in overleg met de leden geconcludeerd dat de regeling niet uniform uitvoerbaar en zeer bewerkelijk is. Daarom is het advies voor deze groep niet in algemene zin een bonus aan te vragen.” Het is dan 23 oktober, nog 6 dagen te gaan voordat de termijn voor aanvraag sluit.

Inmiddels zijn er door de VVD kamervragen gesteld over deze situatie.

Onderzoek onder achterban

De lijst aan zorgorganisaties die niet meewerken blijft ook vorige week groeien. Als reactie daarop openden we dit korte online onderzoek onder onze achterban. We ontvingen inmiddels meer dan 100 reacties. Je kunt hem nog steeds invullen als je dat wilt.

Gemiddeld werkte onze achterban zo’n 80 dagen voor een opdrachtgever in de periode van 1 maart tot 1 september. De gemiddelde werkdag bedroeg bijna 8 uur per dag. Deze ruime inzet werd onder meer veroorzaakt doordat opdrachtgevers aan zzp’ers vroegen zich tijdelijk aan één organisatie of locatie te willen verbinden. Werkzaamheden beperken tot één organisatie of locatie zou de verspreiding van corona namelijk tegen gaan. Onze achterban heeft daaraan meegewerkt en die loyaliteit getoond.

Als we vragen naar de redenen waarom zorgorganisaties niet mee willen werken aan het aanvragen van de zorgbonus, dan komt er een gevarieerd beeld naar voren. Een kleine 25% geeft aan dat administratieve lasten de reden zou zijn. Een kleine 8% wordt verwezen naar zijn of haar bemiddelaar, ondanks dat deze partijen geen aanvraag kunnen doen. Zo’n 5% krijgt terug dat er geen zorgbonus wordt aangevraagd, omdat er meerdere opdrachtgevers in het spel zouden kunnen zijn en zij die verantwoordelijkheid niet willen dragen. Zo’n 15% krijgt niet te horen wat de reden is, of krijgt te horen dat de regeling ‘nog niet bekend’ zou zijn.

Van waardering naar belediging

We hebben de afgelopen veel teleurgestelde en boze reacties gehad vanuit onze achterban. Hieronder een aantal quotes.

“Wel de lusten (als we nodig zijn, verwachten ze wat van ons) maar niet de lasten (beetje extra administratie).”

Ik vind dit erg want als ZZP-er heb ik heel wat onrust kunnen opvangen door mijn inzet. Een aanvraag doen is een kleine moeite. En omdat ik het zelf niet kan aanvragen ben ik afhankelijk van hen.

Ik vind het echt een schande ! Ik heb me voor 100% ingezet en nu voel ik totaal niet meer gewaardeerd door de organisatie!”

Het voelt voor mij alsof ze misbruik van mij hebben gemaakt. Tijdens de harde periode was ik altijd op tijd en nam ik zelf diensten aan als er wat uitviel. En nu kunnen ze niet eens netjes mijn mail beantwoorden.

Ik voel me miskend, juist omdat er gevraagd werd gedurende de corona periode me te binden aan de organisatie en mijn inzet zo noodzakelijk was. Elke dag dat er op me gerekend werd was ik er. Nu ik de bonus aanvraag lijkt mijn inzet van afgelopen periode niet erkend te worden.”

Afgelopen vrijdag publiceerden we een eerste interview met een zzp’er in de zorg: “Het gaat niet om geld, maar om respect”.

Wat is er nodig?

Uiteraard willen we een oplossing voor dit probleem. Als zorgprofessionals die met Covid-19 te maken hebben gehad recht hebben op een zorgbonus, dan horen zzp’ers in de zorg daar zeker bij. Helaas vechten ze de discussie over de zorgbonus tussen werkgevers en het ministerie van VWS, uit over de rug van onze achterban.

Wat is er concreet nodig?

  • Het ministerie van VWS zal ervoor moeten zorgen dat ook flexibele krachten, waaronder zzp’ers, alsnog een zorgbonus aan kunnen vragen. Dit vraagt dat werkgevers daartoe geforceerd worden, of er een alternatieve route van aanvraag komt;
  • De periode voor aanvraag tot 29 oktober is te kort dag. Zorgorganisaties hebben pas halverwege oktober laten zien dat zij toch niet mee willen werken aan de aanvraag voor de zorgbonus. Dat valt niet binnen een paar dagen te repareren;
  • De zorgbonus aanvraag voor zzp’ers met eigen cliënten, zoals bij het PGB, gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg is nog steeds onduidelijk. Ook deze zorgverleners verdienen waardering voor hetgeen zij extramuraal gedaan hebben.

We hopen dat er op korte termijn duidelijkheid komt voor de vele honderden flexibele zorgverleners. Zorgverleners die ook vandaag weer in de frontlinie zorg aan het verlenen zijn. Blijf ons jouw reactie sturen en vul de online survey in.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket