Zorginkoop Menzis en zzp’ers: individueel contract lijkt mogelijk

Bericht geplaatst 8 mei 2020 om 10:37

Ieder jaar op 1 april maken de zorgverzekeraars de hoofdlijnen van hun inkoopbeleid bekend. Ook in deze tijd van coronaperikelen hebben alle verzekeraars op 1 april jl. hun beleidsstukken gepubliceerd. SoloPartners heeft voor de bij haar aangesloten zzp’ers het inkoopbeleid van de grote vier verzekeraars (Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis) doorgenomen. In vier artikelen gaan wij in op het inkoopbeleid van deze zorgverzekeraars met betrekking tot zzp’ers. Afgelopen maandag brachten we een overzicht, dinsdag bespraken we CZ, woensdag Zilveren Kruis en gisteren namen we VGZ door. 

Vandaag in deel IV van het vierluik: het inkoopbeleid van Menzis.

Inkoopbeleid Menzis: algemeen
Menzis hanteert, anders dan de andere zorgverzekeraars, een 2-jarig inkoopbeleid, namelijk voor 2020 en 2021. De criteria waaraan zorgaanbieders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst vanaf 2021, zijn dus niet gewijzigd ten opzichte van de eisen voor 2020.

Waar bijvoorbeeld VGZ aparte passages in het inkoopbeleid heeft ingeruimd voor zzp’ers, doet Menzis dat niet. Uit het inkoopbeleid is echter wel af te leiden dat Menzis ook aan zzp’ers overeenkomsten aanbiedt.

Minimumcriteria voor een overeenkomst
Menzis heeft in haar inkoopbeleid een groot aantal criteria bekend gemaakt, waaraan zorgaanbieders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. Enkele criteria zijn vrij algemeen: zo moet de zorgaanbieder een adequate aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten en mag de zorgaanbieder geen verscherpt toezicht of bestuurlijke maatregel van de Inspectie opgelegd hebben gekregen.

Bepaalde criteria zien specifiek op zzp’ers. Zo moet de zzp’er:
– ingeschreven zijn in het BIG-register als verpleegkundige;
– een eigen AGB-code hebben;
– ingeschreven zijn in het register van de Kamer van Koophandel;
– een KiWa keurmerk of HKZ-NEN Keurmerk hebben;
– aan kunnen tonen hoe de governance is ingericht.

Procedure 2021
Menzis heeft eerder 1-jarige overeenkomsten afgesloten (voor 2020) én 2-jarige overeenkomsten afgesloten (voor 2020 én 2021). Aanbieders met een 1-jarige overeenkomst dienen zich voor 2021 opnieuw in te schrijven voor een nieuw 1-jarige overeenkomst.

Nieuwe zorgaanbieders, waaronder dus ook nieuwe zzp’ers, die nog geen overeenkomst met Menzis hebben, kunnen zich gedurende het gehele jaar inschrijven. Zzp’ers die met Menzis willen contracteren voor 2021 dienen zich uiterlijk 1 augustus 2020 aan te melden via het contactformulier en uiterlijk 1 oktober de inschrijving hebben doorlopen. In dat geval gaat de overeenkomst vanaf 1 januari 2021 in.

Overeenkomst
Zzp’ers die twijfelen of zij een overeenkomst willen aangaan, doen er goed aan om de huidige basisovereenkomst die Menzis hanteert, eens te bekijken. Daarin staan alle rechten en verplichtingen die de zzp’er aangaat, indien deze een overeenkomst met Menzis afsluit. De basisovereenkomst is door Menzis op haar website gepubliceerd. Het is de verwachting dat de overeenkomst voor 2021 sterk op deze overeenkomst zal lijken.

Aandachtspunten
Tot slot noemen wij nog twee aandachtspunten voor zzp’ers in het aangepaste inkoopbeleid van Menzis:

  1. Zzp’ers die onduidelijkheden of onvolkomenheden zien in het inkoopbeleid van Menzis, moeten daarover uiterlijk 20 juli 2020 opmerkingen en/of vragen kenbaar maken. Na die datum kan de zorgaanbieder juridisch – zo geeft Menzis aan – geen beroep meer doen op dergelijke tegenstrijdigheden of onduidelijkheden. Daniël Post en Karik van Berloo van Eldermans|Geerts schreven over deze bepaling in het inkoopbeleid op Skipr een blog.
  2. De zzp’er die een overeenkomst wil aangaan, moet zowel de basisovereenkomst als de bijlage ‘Budget en Tarief’ (én eventuele addenda) ondertekenen. Alleen dan komt een overeenkomst tot stand.

Tot slot
Het volledige inkoopbeleid van Menzis is terug te vinden op de website van Menzis; dit document ziet op de inkoopeisen van 2020 en 2021 en dit document op enkele aanvullingen voor 2021.

Dit was het laatste deel van het Vierluik ‘Zorginkoopbeleid wijkverpleging 2021’. Afgelopen maandag hebben we onze zorgen geuit over de ontwikkelingen rondom de zorgcontractering en in het bijzonder de (on)mogelijkheden voor zzp’ers in de zorg. We zijn van mening dat solistisch werkende zorgaanbieders als volwaardige zorgaanbieders behandeld zouden moeten worden. Daar hoort de mogelijkheid voor een individueel contract bij.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket