Zorginkoop VGZ en zzp’ers: individueel contract blijft mogelijk

Bericht geplaatst 7 mei 2020 om 10:00

Ieder jaar op 1 april maken de zorgverzekeraars de hoofdlijnen van hun inkoopbeleid bekend. Ook in deze tijd van coronaperikelen hebben alle verzekeraars op 1 april jl. hun beleidsstukken gepubliceerd. SoloPartners heeft voor de bij haar aangesloten zzp’ers het inkoopbeleid van de grote vier verzekeraars (Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis) doorgenomen. In vier artikelen gaan wij in op het inkoopbeleid van deze zorgverzekeraars met betrekking tot zzp’ers. Maandag brachten we een overkoepelend beeld, dinsdag bespraken we CZ en gisteren namen we het inkoopbeleid van Zilveren Kruis door. 

Vandaag in deel III van het vierluik: het inkoopbeleid van VGZ.

Inkoopbeleid VGZ: algemeen
Anders dan de meeste andere zorgverzekeraars, beschrijft en erkent VGZ dat zorg die geleverd wordt door zzp’ers soms beter aansluit op de behoefte of het dagschema van cliënten. Om die reden biedt VGZ ook zzp’ers overeenkomsten aan. VGZ werkt verder vanaf 2020 met een cessieverbod, waardoor niet-gecontracteerde zorgverleners niet meer rechtstreeks bij VGZ kunnen declareren met een akte van cessie. VGZ wil gecontracteerde partijen, zo beschrijft zij, het voordeel van contractering laten merken door het hen wél mogelijk te maken te werken met aktes van cessie.

Vanaf 2021 hanteert VGZ de term ‘niveau 5’ niet meer: de wijkverpleegkundigen met een HBO-bachelor duidt VGZ voortaan aan als ‘niveau 6’.

Inkoopeisen aan zzp’ers
Zzp’ers moeten aan een aantal aanvullende criteria voldoen, om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. Zo moet de zzp’er:
– beschikken over kwalificatieniveau 4 of niveau 6;
– een samenwerking hebben met een HBO-wijkverpleegkundige die de indicaties stelt, als de zzp’er zelf geen HBO-wijkverpleegkundige is;
– afspraken hebben gemaakt met een of meerdere verpleegkundige(n) als achterwacht;
– aan minimaal vijf verschillende cliënten zorg te leveren in 2021;
– niet uitsluitend zorg te leveren aan VGZ-verzekerden;
– voldoen aan de wkkgz-eisen én de handreiking voor zzp’ers in de zorg;
– in het bezit zijn van het HKZ-keurmerk of het KiWa-keurmerk.

Verder dienen zzp’ers te voldoen aan de algemene inkoopcriteria. Zo dient de zzp’er een AGB-code te hebben, te werken volgens de beroepsnormen, samenwerkingsrelaties te hebben (bijvoorbeeld met de huisarts) en klanttevredenheid te meten.

Cliëntvolgende overeenkomst
Zorgaanbieders met een omzet tot € 250.000,- bij VGZ-verzekerden vallen onder de zogenoemde ‘cliëntvolgende overeenkomsten’. Dat betekent dat geen aparte plafondafspraken (omzetplafonds) worden afgesproken. Mogelijk worden wel afspraken gemaakt over de verbetering van doelmatigheid. Het tarief dat VGZ aanbiedt is afhankelijk van het tarief van 2020. Het tarief van 2020 wordt geïndexeerd en vormt dan het tarief voor 2021.

Tot slot
Zzp’ers kunnen vanaf 15 mei tot en met 15 juni 2020 een inschrijving doen door een vragenlijst in te vullen via Vecozo. Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus 2020 beoordeelt VGZ de inschrijvingen en verstuurt VGZ de contractaanbiedingen.

Het volledige inkoopbeleid van VGZ is terug te vinden op de website van VGZ.

Morgen deel IV van het vierluik over het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars: het inkoopbeleid van Menzis.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket