Zorginkoop Zilveren Kruis en zzp’ers: geen mogelijkheid individueel contract

Bericht geplaatst 6 mei 2020 om 10:00

Ieder jaar op 1 april maken de zorgverzekeraars de hoofdlijnen van hun inkoopbeleid bekend. Ook in deze tijd van coronaperikelen hebben alle verzekeraars op 1 april jl. hun beleidsstukken gepubliceerd. SoloPartners heeft voor de bij haar aangesloten zzp’ers het inkoopbeleid van de grote vier verzekeraars (Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis) doorgenomen. In vier artikelen gaan wij in op het inkoopbeleid van deze zorgverzekeraars met betrekking tot zzp’ers. Gisteren beschreven we het beleid van CZ. Afgelopen maandag publiceerden we een overkoepelend artikel.

Vandaag in deel II van het vierluik: het inkoopbeleid van Zilveren Kruis.

Géén overeenkomsten met zzp’ers
Zilveren Kruis hanteert een uitgebreid inkoopbeleid wijkverpleging, van maar liefst 28 pagina’s. De woorden ‘zzp’er’ of ‘solistische zorgaanbieder’ komen echter niet of nauwelijks voor in het gehele document.

Net als voorgaande jaren sluit Zilveren Kruis in 2021 géén overeenkomsten met individuele zzp’ers. Zilveren Kruis hanteert namelijk als eis dat sprake is van een ‘juridische rechtsvorm’, die moet bestaan uit minimaal 2 personen. Zzp’ers kunnen slechts zorg leveren in onderlinge dienstverlening of door zich aan te melden via een platform dat fungeert als samenwerkingsverband. Individuele zzp’ers komen dus echter niet in aanmerking voor een overeenkomst.

Standpunt SoloPartners: onbegrijpelijk inkoopbeleid
SoloPartners heeft zich uitgesproken tegen het inkoopbeleid van Zilveren Kruis. Het werken via een platform of zorgcoöperatie e.d. is mogelijk, maar kan ook uitvoeringsproblemen met zich brengen. Zie daarover ook ons artikel over het inkoopbeleid van CZ (deel I van dit vierluik).

Los daarvan blijft het wat SoloPartners betreft onnavolgbaar dat Zilveren Kruis weigert individuele overeenkomsten aan te bieden aan zzp’ers die graag met Zilveren Kruis zouden willen contracteren. Om meerdere redenen is dit inkoopbeleid niet goed te volgen.

Bezwaar 1: de wens van Zilveren Kruis zelf voor minder niet-gecontracteerde zorg
Zilveren Kruis heeft al vanaf 2018 ‘maatregelen’ getroffen tegen niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Zo heeft Zilveren Kruis als een van de eerste zorgverzekeraars een machtigingsvereiste ingevoerd, waardoor namens cliënten voorafgaand aan de zorgverlening toestemming aan de verzekeraar moet worden gevraagd bij niet-gecontracteerde zorg. Daarnaast heeft Zilveren Kruis voor niet-gecontracteerde zorg een zogenoemd ‘cessieverbod’ ingevoerd, waardoor niet-gecontracteerde zorgaanbieders niet meer rechtstreeks bij Zilveren Kruis kunnen declareren.

Zilveren Kruis heeft deze maatregelen gemotiveerd door erop te wijzen dat zij de zorg betaalbaar wil houden en bij zorgaanbieders zonder overeenkomst een stijging te zien van de zorgkosten. Volgens Zilveren Kruis kunnen cliënten altijd terecht bij gecontracteerde aanbieders, waarbij een machtiging niet vereist is.

De bezwaren die Zilveren Kruis heeft tegen niet-gecontracteerde zorg, staan loodrecht op het eigen inkoopbeleid om zzp’ers überhaupt geen overeenkomst aan te bieden. Met dergelijk inkoopbeleid wordt het immers voor niet-gecontracteerde zzp’ers onmogelijk gemaakt om voortaan als gecontracteerde zorgaanbieder te worden aangemerkt. Indien Zilveren Kruis van mening is dat niet-gecontracteerde aanbieders minder doelmatig zijn of te duur zijn, zou zij daarop juist kunnen sturen door overeenkomsten aan te gaan en daarin afspraken te maken over kwaliteit en doelmatigheid.

Bezwaar 2: de wens van de overheid voor meer gecontracteerde zorg
De overheid erkent al enige tijd dat zzp’ers vaak niet in aanmerking komen voor een overeenkomst, bijvoorbeeld omdat zij volgens de zorgverzekeraar ‘te klein’ zijn of omdat de zorgverzekeraar ‘al voldoende zorg heeft ingekocht’. Daarom is het zo, geeft de overheid aan, voor zzp’ers bij veel zorgverzekeraars onmogelijk om contracten af te sluiten, al zouden deze zzp’ers dat willen.

De overheid vindt het aandeel niet-gecontracteerde zorg op dit moment ongewenst. Zo heeft de overheid al in 2018 laten weten dat er ‘in elk geval over en weer contact moet zijn over een mogelijk contract, ook in geval van kleine en nieuwe aanbieders’. Het inkoopbeleid van Zilveren Kruis staat haaks op deze wensen van de Minister van VWS om toe te werken naar meer gecontracteerde zorg.

Bezwaar 3: afschaffing van de vrije keuze van zorgverlener bij niet-gecontracteerde zorg
De Minister van VWS heeft al meerdere malen aangegeven bezig te zijn met een nieuw wetsvoorstel, waaruit zou volgen dat de Minister kan bepalen of cliënten een lagere vergoeding (bijvoorbeeld 45%) ontvangen indien zij kiezen voor niet-gecontracteerde zorg. Op die manier wil VWS de contractering van zorgaanbieders stimuleren, zo heeft VWS te kennen gegeven. Een uitgebreide uitleg staat op onze website.
Indien zorgverzekeraars, zoals Zilveren Kruis, individuele zzp’ers echter niet eens de kans bieden om een overeenkomst aan te gaan, is het niet redelijk om deze zzp’ers én hun cliënten te ‘straffen’ met een lagere vergoeding. Niet alleen is het dan niet hun eigen keuze om niet-gecontracteerd te zijn, ook is van enige ‘bevordering van de contractering’ op die manier geen sprake.

Tot slot
SoloPartners zal zich tegen deze ontwikkeling, waarbij individuele zzp’ers geen overeenkomst kunnen sluiten, steeds blijven uitspreken.

Het volledige inkoopbeleid van Zilveren Kruis is terug te vinden op de website van Zilveren Kruis.

Morgen deel III van het vierluik over het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars: het inkoopbeleid van VGZ.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket