Brekend – Zorgverzekeraar VGZ contracteert zzp’ers in de zorg vanaf 2019

Zorgverzekeraar VGZ contracteert zzp'ers in de zorg vanaf 2019

Bericht geplaatst 10 april 2018 om 10:51

We mogen inmiddels ook aan onze leden kenbaar maken wat we zelf al even wisten: de individuele contractering van zzp’ers in de zorg komt terug. Zorgverzekeraar VGZ komt in haar vandaag gepubliceerde inkoopbeleid over 2019 formeel met het nieuws. De zzp’ers in de zorg die werken in de wijkverpleging (thuiszorg), mogen zich in de loop van dit jaar inschrijven voor een contract voor 2019. Zorgverzekeraar VGZ: “Deze zorg (van zzp’ers) voldoet duidelijk in een behoefte en we willen onze klanten daarom graag de mogelijkheid bieden gebruik te maken van dergelijke zorg.”  Ondertussen is het inkoopbeleid van 2020 al gepubliceerd!

Toegevoegde waarde van zzp’ers

Zorgverzekeraar VGZ geeft in haar inkoopdocument aan waarom zzp’ers ook voor de zorgverzekeraar zelf van toegevoegde waarde zijn. “Een deel van de niet-gecontracteerde zorg, heeft te maken met zzp-ers die zorg verlenen aan onze klanten. De betreffende zorg sluit soms beter aan op de behoeften of het dagschema van onze klanten. Deze zorg voldoet duidelijk in een behoefte en we willen onze klanten daarom graag de mogelijkheid bieden gebruik te maken van dergelijke zorg.” en even verderop blijkt dat: Een contract met VGZ “..geeft houvast voor zorgverleners, duidelijkheid en maatwerk voor onze klanten en het past in ons streven naar grip op de kwaliteit van het zorgaanbod en de kosten daarvan.” Een lang gekoesterde wens komt hiermee in vervulling. De beëindigde AWBZ pilot die liep van 2011 – 2014 (uitgevoerd door zorgkantoren VGZ), liet zien dat individuele contractering van zzp’ers haalbaar was en tot goede en flexibele zorg leidde. Na een jarenlange lobby voor het opnieuw contracteren van individuele zzp’ers, lijkt dit met VGZ een nieuwe impuls te krijgen.

Hoe krijg je een contract?

De precieze voorwaarden waaronder een zzp’er een contract krijgt, zijn nog niet bekend gemaakt. “De voorwaarden hiervoor worden uiterlijk 1 juli 2018 bekendgemaakt.”, valt in het inkoopdocument te lezen. Wat wel duidelijk is geworden, is dat de start van het contract per 1-1-2019 verwacht wordt en dat er een vorm wordt gevonden waarin zzp’ers gedurende het jaar 2019 in kunnen stromen, als zij niet direct kiezen voor een contract. Ook is helder dat zzp’ers in de zorg aparte criteria gaan krijgen voor een contract. Dit is ook logisch, aangezien bijvoorbeeld een WTZi toelating voor zzp’ers in de zorg geen mogelijkheid was en is, terwijl dit wel als eis aan zorgorganisaties wordt gesteld. Daarnaast hebben zzp’ers in de zorg zo hun eigen eisen als het op de kwaliteitswet WKKGZ aankomt, die niet hetzelfde zijn als voor reguliere organisaties. Het ligt voor de hand dat de zorgverzekeraar rekening houdt met dit soort wettelijke eisen. Daarnaast heeft VGZ uiteraard ook haar eigen vragen over hoe de samenwerking van los gecontracteerde zzp’ers tot stand komt en hoe de doelmatigheid van de inzet wordt geborgd. SoloPartners is als brancheorganisatie in gesprek met VGZ over de wijze waarop er wordt gecontracteerd.

Wil jij een contract?

De vraag die omhoog komt rondom individuele contractering, is of zzp’ers in de zorg graag een eigen contract zouden willen hebben met een zorgverzekeraar. Niet-gecontracteerde zorg was ten tijde van de AWBZ pilot nog geen mogelijkheid voor zzp’ers, die toen alleen het PGB als alternatieve financieringsmogelijkheid hadden. Binnen de wijkverpleging ligt dit anders. Niet-gecontracteerde zorg is inmiddels een belangrijke tak van sport geworden voor zzp’ers in de zorg, die hun rechten soms met en tand moeten verdedigen. Een eigen contract was voor zzp’ers in de zorg namelijk geen mogelijkheid. Die onmogelijkheid, wordt nu een mogelijkheid. Nu de eerste zorgverzekeraar prioriteit lijkt te maken van individuele contractering van zzp’ers, komt de vraag omhoog of en zo ja hoeveel zzp’ers een eigen contract met de zorgverzekeraar zouden willen hebben. We zijn benieuwd naar jullie reactie op het nieuws dat een eigen contract met een zorgverzekeraar een mogelijkheid wordt voor jou. Stuur ons een reactie via het contactformulier, of reageer via sociale media. Zodat wij jullie meningen mee kunnen nemen in deze ontwikkeling. De aankomende maanden houden we jou uiteraard op de hoogte over het contracteringsproces van VGZ.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket