Bericht geplaatst 10 oktober 2014 om 15:24

Maandag gaat er een brief van het kabinet naar de Tweede Kamer met als reden dat de mogelijkheden voor zzp’ers om in de zorg aan de slag te gaan, goed geregeld worden. Het kabinet vindt het belangrijk dat belemmeringen voor zzp’ers in de zorg worden weggehaald en dat voor een ieder duidelijk is waaraan een zzp’er dient te voldoen. Eerder bleek dat een aantal zzp’ers in de thuiszorg niet voldoet aan de criteria voor fiscaal ondernemerschap, waardoor ze niet meer als zzp’er konden werken in de zorg.

Het kabinet hanteert daarbij drie oplossingsrichtingen:

  1. Directe contractering van zzp’ers
  2. Juridische belemmering in de Kwaliteitswet wegnemen
  3. Modelovereenkomsten ontwikkelen voor zorg door zzp’ers

Directe contractering van zzp’ers

Het kabinet gaat met Zorgverzekeraars Nederland concrete afspraken maken om vanaf 2016 directe contractering voor jou als zzp’er in de thuiszorg meer mogelijk te maken. Op dit moment kan dat alleen in een landelijke pilot. Deze pilot laat de meerwaarde hiervan zien voor de kwaliteit van zorgverlening. Praktische belemmeringen worden weggenomen, zodat zorgverzekeraars en zorgkantoren geen belemmering meer zien om zzp’ers te contracteren.

Juridische belemmering Kwaliteitswet

De Kwaliteitswet zorginstellingen heeft alleen betrekking op zorginstellingen. De opvolger van de Kwaliteitswet, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) biedt een oplossing. Deze is ook van toepassing op solistisch werkende zorgverleners (lees zzp’ers). De Wkkgz treedt in werking per 1 juli 2015. Het kabinet maakt het mogelijk om daar nu al op te anticiperen. Dat wil zeggen dat vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wkkgz daarmee in overeenstemming te brengen contracten tussen zzp’ers en zorginstellingen worden gerespecteerd.

Modelovereenkomsten voor zzp’ers

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Financiën zullen samen met onder andere SoloPartners verschillende modelovereenkomsten maken die ondersteuning bieden voor zzp’ers om zich daadwerkelijk als een zzp’er te kwalificeren.

Met deze oplossingsrichtingen wordt duidelijk waar een zzp’er aan moet voldoen. Wil jij als zzp’er in de zorg in aanmerking komen voor de fiscale ondernemersfaciliteiten? Dan moet je voldoen aan de daarvoor geldende fiscale criteria.

Maandag zullen wij de uiteindelijke brief aan de Tweede Kamer publiceren.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket