Nieuws

Zzp-organisaties werken samen in Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN).

vrijdag 11 september 2020    Dit artikel delen
VZN voorzitter

Zoals je misschien vorige week al hebt gelezen zijn 4 grote zzp belangenorganisaties de samenwerking aangegaan, SoloPartners is één van die vier leden van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN).  Samen geven wij de zzp’er een eigen gezicht en stem. Deze week is onderstaand persbericht eruit gegaan én heeft er een interview plaatsgevonden met onze nieuwe voorzitter.

Cristel van de Ven benoemd tot voorzitter Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN).

Cristel van de Ven is benoemd tot voorzitter van de nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). Dat heeft de vereniging zojuist bekendgemaakt. Twee weken geleden werd al duidelijk dat vier belangenorganisaties voor zelfstandig ondernemers, ZZP-Nederland, Zelfstandigen Bouw, SoloPartners en ONL, de krachten bundelen. VZN wil de stem van zelfstandigen beter laten horen, en streeft naar de verbetering van de positie van zelfstandig ondernemers op de arbeidsmarkt. 

Van de Ven: “Zelfstandigen hebben behoefte aan een passende rechtspositie in een moderne inclusieve arbeidsmarkt. Onze arbeidsmarkt heeft de afgelopen 100 jaar enorme ontwikkelingen door gemaakt. Wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscale regels is hierin onvoldoende meegegroeid. Er is een noodzaak om te komen tot een herinrichting van de gehele arbeidsmarkt. De positie van zelfstandigen moet daarin duidelijk verankerd worden.”

VZN deelt de analyse van het rapport van de commissie Borstlap ‘In wat voor land willen wij werken’. De aanbevelingen van dit rapport komen naar alle waarschijnlijkheid veelvuldig terug in de verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen. Het komende kabinet staat immers voor de opgave om te bepalen hoe de arbeidsmarkt voor zelfstandigen wordt ingericht.  Daarom  is dit volgens Van de Ven het moment om gezamenlijk op te trekken.

Van de Ven hoopt dan ook dat de nieuwe krachtenbundeling zelfstandigen een volwaardige plek aan de overlegtafels in Den Haag geeft, om oplossingsgericht mee te denken. “De tijd is rijp om hen een formele stem in de overlegeconomie te geven. De komende tijd ga ik daarom met energie aan de slag om namens zelfstandigen met alle politieke partijen en de sociale partners het gesprek aan te gaan over de toekomst van onze arbeidsmarkt.”

Komen tot een duidelijke definitie van een zelfstandige is volgens VZN van groot belang. Van de Ven: “Dit helpt om misstanden te voorkomen en biedt een basis voor beleid”. Daarnaast vindt VZN het belangrijk dat zelfstandigen een buffer hebben voor mindere tijden, perioden van arbeidsongeschiktheid, voor investeringen en voor ontwikkeling. Fiscale maatregelen en collectieve basisvoorzieningen voor het afdekken van inkomensrisico’s kunnen dit stimuleren. Hoe dat te organiseren? Daarover gaat VZN graag nader in gesprek.

De vier oprichtende organisaties tellen samen ruim 100.000 leden die de agenda van VZN bepalen. Deze leden kunnen zorgen voor meer draagvlak bij nieuwe wet- en regelgeving. VZN staat open voor nieuwe leden en voor samenwerking met andere organisaties die willen helpen om de belangen van zelfstandigen in Den Haag te behartigen. Binnenkort komt VZN met een manifest waarin zij haar doelstellingen en punten verder uiteenzet.

Benieuwd naar het interview? Je leest het hier!

Het belangrijkste punt voor VZN is een verankerde rechtspositie krijgen met duidelijke fiscale kaders en spelregels. Daarvoor is het van belang om een heldere definitie maken van wie een zzp’er is. Op deze manier zorgen wij ervoor dat onze leden weten wanneer je het goed doet en waar je aan toe bent. Sta je hier achter? Sluit je dan aan bij SoloPartners, lid van Vereniging Zelfstandigen Nederland.

 

Dit artikel delen