preventie

Bericht geplaatst 29 oktober 2021 om 11:43

Er komt steeds meer aandacht voor preventie in de zorg. Inmiddels is iedereen ervan overtuigd dat dit een belangrijke bijdrage kan leveren aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Wat is preventie nou eigenlijk, wat is de relatie tot passende zorg en welke kansen biedt dit voor zzp’ers? We informeren je erover in dit artikel.

Wat is preventie

Met preventie bedoelen ze maatregelen die voorkomen dat er problemen ontstaan. Deze maatregelen worden vooraf ingezet, afgaande op de mogelijke risicofactoren. Met andere woorden, een eerste signaal dat (wellicht) tot een probleem kan leiden, is aanleiding om over te gaan tot preventie.

Wanneer in een vroeg stadium stappen worden gezet die de gezondheid van de cliënt positief beïnvloeden, verandert de zorgvraag. Preventieve maatregelen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat er minder zware zorg nodig is omdat de cliënt langer zelfredzaam blijft.

Preventie en passende zorg

Eerder schreven wij een artikel naar aanleiding het rapport ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’. Kort samengevat: passende zorg begint bij de zorgvraag van de cliënt. Alle zorg organiseren ze rondom en in overleg met de cliënt georganiseerd. Preventie is onlosmakelijk verbonden met passende zorg. Zowel passende zorg als preventie nemen de kwaliteit van leven van de cliënt als uitgangspunt.

Preventie en de zzp’er

Zoals jij als zzp’er belangrijk bent voor het verlenen van passende zorg, zo geldt dat natuurlijk ook voor preventie. Jij hebt de regie over jouw zorgverlening waardoor je de tijd kunt nemen om te onderzoeken wat daadwerkelijk de hulpvraag is. Je creëert ruimte om de vragen achter de oorspronkelijke vraag te herkennen. Jouw persoonlijke contact met cliënten maakt dat je goed en volledig inzichtelijk kunt maken welke preventieve maatregelen een positieve invloed hebben op hun gezondheid. Aansluitend ga je samen met de cliënt bekijken welke maatregelen het best passend zijn. Aan het thema ‘Samen beslissen’ geef jij dus als vanzelfsprekend invulling.

Bovendien kan jouw netwerk van beroepsgenoten en zzp’ers uit andere beroepsgroepen een rol spelen bij het uitvoeren van deze preventieve maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de ergotherapeut uit jouw netwerk die met een van je cliënten in gesprek gaat om te helpen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Omdat jij zorgverlener en cliënt met elkaar in contact kunt brengen, is het mogelijk preventieve maatregelen vlot te organiseren.

Typen preventie

Preventie kan worden ingedeeld naar doelgroep. De indeling naar doelgroep kent vervolgens een onderscheid in collectieve (gericht op gehele of gedeelte van de bevolking) en individuele preventie. Collectieve preventie bestaat uit universele en selectieve preventie en wordt gefinancierd door de overheid. Universele preventie heeft aandacht voor de gezondheid van de bevolking zoals het Rijksvaccinatieprogramma. Selectieve preventie is bedoeld voor groepen met een zeker risico op ziekte, bijvoorbeeld de griepprik voor ouderen.

Individuele preventie bestaat uit geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie en wordt gefinancierd door zorgkantoren, gemeentes en zorgverzekeraars. Wanneer mensen beginnende klachten hebben, speelt geïndiceerde preventie een rol. Hierbij kun je denken aan een beweegcursus voor mensen met rugklachten. Met zorg gerelateerde preventie moet voorkomen worden dat een ziekte leidt tot complicaties. Een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is hier een voorbeeld van.

Onderstaande afbeelding geeft een schematische weergave van de doelgroep, vorm en bekostiging van preventie.

 Bron: Loket gezond leven

Bekostiging preventie

De bekostiging van preventie zal in de toekomst zo moeten worden ingericht dat deze uitgaat van de behoefte van de cliënt. Dit betekent dat de schotten tussen de verschillende domeinen moeten worden overstegen. Kosten van preventie kunnen tenslotte vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (bijvoorbeeld begeleiding) terwijl de baten bij de Wet langdurige zorg terechtkomen (cliënt komt vanwege de begeleiding pas in een later stadium in aanmerking voor een Wlz-indicatie). In dit artikel lees je meer over domein-overstijgende zorg.

Meer informatie

De volgende websites zijn interessant als je graag wat meer (achtergrond)informatie over dit onderwerp wil lezen: Loket gezonde leven en Nederlandse Zorgautoriteit: Preventie is ook onze zorg. In het Nationaal Preventie Akkoord zijn afspraken gemaakt over preventieve maatregelen ten aan zien van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Aanvullend op dit akkoord is verkennend onderzoek gedaan naar preventie bij mentale gezondheid. Ook de Raad Volksgezondheid & Samenleving geeft aandacht aan preventie.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket