Opvolger wet DBA uitgesteld. Dit is wat je moet weten.

dinsdag 27 februari 2018

Nadat de minister alle veldpartijen had uitgenodigd om perspectieven aan te horen over de opvolger van de wet DBA, is recentelijk toch besloten om de DBA voorlopig ongewijzigd voort te laten bestaan. Alhoewel de wet DBA dus al sinds 1 mei 2016 van kracht is, is de controle op het goed naleven van deze wet tot 1 januari 2020 uitgesteld.  

Wat het regeerakkoord stelde

We zijn eerder ingegaan op de plannen van het regeerakkoord. Dat artikel vind je hier en hier en schetst een beeld over waar we naar toe zouden gaan met het zzp’erschap in algemene zin. Door middel van een zogenaamde opdrachtgeversverklaring zouden jij en je opdrachtgever met behulp van een webmodule duidelijkheid krijgen over of je buiten een dienstverband een opdracht vervulde. Een kick-off bijeenkomst met het veld was bedoeld als kick-off voor het vorm geven van deze nieuwe plannen. Inmiddels is duidelijk dat er los van enkele pilots, niet veel zal veranderen in 2018 en 2019.

Waar je nu vanuit kunt gaan

We krijgen veel vragen over de wet DBA en schreven hier eerder in januari een update over.  Deze is nog steeds actueel, want wezenlijk verandert er niet veel. We spreken in dat artikel nog wel over het opschorten van handhaving tot medio 2018, maar zoals gezegd is dat dus nu tot 1-1-2020 uitgesteld. Wat wel wijzigt is dat de definitie van ‘kwaadwillenden’ iets opgerekt wordt en dat de Belastingdienst hiermee haar focus op een aantal ongezonde constructies kan verbreden. Die mogelijkheid zal halverwege dit jaar ingaan. Niet alleen de meest ernstige gevallen van kwaadwillendheid worden aangepakt, maar er zal laagdrempeliger gekeken worden naar de groep pseudo-werkgevers. Welke opdrachtgevers / werkgevers nu wel en niet in aanmerking komen van controle wordt niet duidelijk.

Voor jou als zzp’ers betekent dit precies wat het voorheen ook deed; denk goed na onder welke omstandigheden je voor een opdrachtgever werkt en beoordeel zelf of hetgeen je tekent ook een afspiegeling is van de werkelijke situatie. Heb je vragen, stel ze ons want daar zijn we voor.

Waar wij ons hard voor maken

Zelfstandig kunnen kiezen voor zelfstandigheid, dat is waar we voor staan. Een individuele, volwassen en volwaardige positie in de zorgsector voor zzp’ers is noodzaak om hen te behouden voor de zorg. Kunnen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap, zonder verdachtmaking vooraf. Onze position paper die wij inbrachten bij het Ministerie lees je hier. Steun je ons, zodat we jou kunnen steunen? Word lid >>