Veilig melden: ook door zelfstandigen

VIM

VIM staat voor Veilig Incident Melden. Deze interne procedure is verplicht voor alle zorgaanbieders. Ook zzp’ers in de zorg moeten meldingen kunnen maken via een VIM-systeem.

Veel zorgaanbieders maakten al gebruik van VIM, maar sinds 1 juli 2016 moet iedere zorgaanbieder geregeld hebben dat medewerkers binnen een organisatie op een vertrouwelijke manier incidenten kunnen melden.

Waarom een VIM?

De patiëntveiligheid krijgt steeds meer aandacht in de gezondheidszorg. Als zorgaanbieder ligt de verantwoordelijkheid voornamelijk bij jou. Dus om de patiëntenveiligheid te kunnen verbeteren is het belangrijk dat je de zwakke schakels in het systeem kent. Deze zwakke schakels kunnen liggen in de structuren, processen, procedures en soms ook in personen.

Om deze zwakke schakels op te kunnen sporen kan je incidenten of bijna-incidenten vast (laten) leggen. Dit doe je in een VIM-systeem met als doel ze later te kunnen analyseren, te bespreken en ervan te leren.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg mag deze gegevens overigens niet opvragen. Echter alleen in uitzonderlijke gevallen krijgt het OM toegang tot deze gegevens.

Werkwijze

Bij een incident met directe gevolgen voor de patiënt is allereerst het contact met die patiënt nodig. Je stelt alles in het werk om de schade voor de patiënt te herstellen of zo veel mogelijk te beperken.

Ook een bijna incident die in theorie schadegevolgen voor de patiënt zou kunnen hebben kan gerapporteerd worden.

Het is zelfs mogelijk dat patiënten zelf incidenten en bijna-incidenten kunnen melden.

Na melding volgt de analyse. Tenslotte het leerproces en het invoeren van verbeterplannen.

Een commissie of een coördinator?

In gezondheidscentra, middelgrote of grotere organisaties worden de meldingen meestal door een VIM-commissie verzameld. Bij kleinere praktijken (tot 5 zorgverleners) is dat niet nodig. Hier volstaat het benoemen van een van de collega’s tot VIM-coördinator.

Zorg voor Veilig heeft een module Veilig Incident Melden samengesteld. Hierin wordt een aanpak voor de introductie en invoering van VIM beschreven. De doelgroepen zijn werkverbanden van zorgaanbieders en organisaties.

Citaat uit de wet

‘De interne procedure melden incidenten bevat in elk geval regels inzake de wijze waarop binnen de organisatie:

  • Incidenten in kaart worden gebracht en ten behoeve van het uitvoeren van een analyse worden gemeld
  • Incidenten, met inschakeling van de daarbij betrokken zorgverlener, collega’s en andere deskundigen, worden onderzocht
  • Zo snel mogelijk wordt besloten over de op basis van het onderzoek van een melding te nemen maatregelen ter waarborging van de kwaliteit van de zorg
  • De betrokken zorgverlener en het betrokken organisatieonderdeel worden ingelicht over de uitkomsten en conclusies van de analyse.’