Het is mogelijk om in aanmerking te komen voor een voorrangsprocedure om getest te kunnen worden op Covid-19 als zorgmedewerker. Wij hebben als brancheorganisatie samen met het ministerie van VWS een procedure bedacht om dit ook voor zzp’ers mogelijk te maken. Let op: indien je een vitaal beroep hebt buiten de zorg of het onderwijs kom je niet in aanmerking voor deze procedure.
Lees het testbeleid voor zorgprofessionals van de overheid voor meer informatie

Voorrang betekent sneller zekerheid

Je kan vaak dezelfde dag nog getest worden als medewerker met een vitaal beroep en jouw test krijgt voorrang bij het laboratorium. Door de voorrang bij het laboratorium krijg je vaak nog dezelfde dag de uitslag. Om deze reden is het van belang dat jij gebruik maakt van dit proces en je niet kiest voor de reguliere weg. Maar enkel indien je ook daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoet zoals hieronder te lezen is.

Wanneer krijg je voorrang bij testen?

Er vorige week een lijst met beroepen gepubliceerd bínnen de zorg die in aanmerking komen voor voorrang bij testen. Het is dus niet langer zo dat iedereen die binnen de zorg werkzaam is voorrang krijgt. Het is ook niet zo dat deze lijst met beroepen volledig is. Het komt erop neer dat men graag ziet dat je heel zorgvuldig nadenkt over het doen van een dergelijke aanvraag.

Naast de lijst dien je ook te voldoen aan de onderstaande criteria:

 • Jij klachten hebt die passen bij corona;
 • Jij onmisbaar bent voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van die zorg. Dit geldt ook voor laboratoriumpersoneel;
 • Jij niet te vervangen bent door een andere zorgprofessional;
 • Jij tegen betaling zorg verleent op grond van de:
  • Zorgverzekeringswet;
  • Wet Langdurige Zorg;
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (vooral respijtzorg en dagbesteding);
  • Intramurale onderdelen van de Jeugdwet;
  • Wet forensische zorg;
  • Wet Publieke Gezondheid;
  • of onder de reikwijdte van de Wet BIG valt.

Zorgmedewerkers, waaronder zzp’ers, die uit een pgb betaald worden komen ook in aanmerking.

Zorgverleners die onbetaalde/informele zorg verlenen komen niet in aanmerking.


Hoe regel je voorrang bij testen?

Als je voorrang wil bij testen, dien je hiervoor een telefonische aanvraag te doen. Er is hiervoor een speciaal nummer hiervoor dat is: 0800 – 8101.

Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met zondag van 7.30u tot 20.00u.

TIP: Zorg dat je je BSN-nummer en KvK-nummer bij de hand hebt voor je gaat bellen voor een afspraak een GGD-testlocatie. Bij het aanvragen van voorrang zal hierom worden gevraagd.

Waar en wanneer laat je je testen?

Binnen elke GGD-regio is er minstens één testlocatie waar zorgmedewerkers met prioriteit getest kunnen worden. Vraag jouw lokale GGD waar de testlocatie is voor het testen bij voorrang.

Het moment van de testafname hangt af van de openingstijden van de regionale testlocatie. Waar mogelijk word je dezelfde dag in de ochtend getest en ontvang je in de avond de testuitslag.

Wat neem je mee naar de test-afspraak?

Als je je laat testen, vergeet dan niet:

 1. Je identiteitsbewijs mee te nemen zodat jij geïdentificeerd kan worden;
 2. Bewijs dat je als zelfstandige zorgverlener actief bent. Hoe doe je dat?
 • Ga naar wkkgzzelftest en volg de stappen op die pagina. Hiermee laat je zien dat je ingeschreven bent bij de KvK en onder welke naam. Neem een foto of een screenshot van de uitslag zodat je deze kunt overhandigen. *Update – de wkkgzzelftest is nu weer ingericht om te checken of je moet voldoen aan de eisen van de Wkkgz, en niet meer als check op voorrang*
 • Het is ook mogelijk om een afschrift van de AGB-code in het AGB-register als bewijs te laten zien. Hiermee toon je aan dat je als zelfstandige of vrijgevestigde zorgprofessional werkt.

Eén van de twee opties als bewijs meenemen is voldoende. Je hoeft dus niet én een check te doen én jouw AGB-code te overleggen.

SoloPartners is de brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg

Mogen we ons even voorstellen? Wij zijn SoloPartners, de brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. We zijn actief als belangenbehartiger én dienstverlener. Ook tijdens corona werken we aan jouw positie. Bijvoorbeeld door het organiseren van voorrang bij het testen voor zzp’ers in de zorg. Dit doen wij in samenwerking met het ministerie van VWS. Steun jij onze activiteiten? Word dan lid van SoloPartners.

Met een lidmaatschap van SoloPartners:

 • ben je aangesloten bij de brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg;
 • heb je volgens de Wkkgz-eisen de klachtenregeling op orde, zónder verborgen kosten;
 • blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit de branche;
 • kun je via ons kwaliteitspakket een aantal andere Wkkgz-eisen ook regelen.

En natuurlijk helpen we je ook met al jouw vragen. Meld je aan!

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket