Wanneer is een dienst vrijgesteld van BTW?

BTW-vrijgestelde diensten

Bericht geplaatst 23 augustus 2022 om 09:31

BTW is belasting die een ondernemer betaalt over zijn omzet. Meestal wordt die belasting doorberekend aan de klant of opdrachtgever en dus opgeteld bij de verkoopprijs of het uurtarief. Periodiek doe je aangifte van de BTW die je moet afdragen aan de Belastingdienst. BTW die aan jou als ondernemer in rekening wordt gebracht mag je aftrekken in je aangifte. We krijgen nog regelmatig vragen over BTW. Wanneer mag of moet je dat in rekening brengen? In dit artikel leggen we je uit wat BTW-vrijgestelde diensten zijn.

BTW-vrijgestelde diensten

Sommige prestaties zijn, onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld van BTW. Eén van die vrijgestelde prestaties is gezondheidszorg. Voldoe jij als zzp’er aan die voorwaarden dan bereken je dus geen BTW over je uurtarief. Die heeft dan wel tot gevolg dat je de aan jou in rekening gebrachte BTW ook niet meer mag aftrekken.

De BTW-vrijstelling in de gezondheidszorg geldt voor medische beroepsbeoefenaren, tandartsen en tandtechnici, arbodiensten, ambulancevervoer, verzorging en verpleging in instellingen, maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg, dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang, menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk.

Verricht je als zzp’er werkzaamheden op één of meer van de bovenstaande gebieden, hoef je over je werkzaamheden dus geen BTW te berekenen. Houd er wel rekening mee dat de vrijstelling niet geldt voor niet op indicatie verrichte zorg die door de patiënt of cliënt zelf wordt betaald en waarvoor geen recht op vergoeding bestaat.

Als je als zorgverlener alleen maar van BTW vrijgestelde diensten verricht, is het niet zinvol om BTW-aangifte te doen. Het is mogelijk om vrijstelling te krijgen van de verplichting om aangifte te doen. Daarvoor moet je een schriftelijk verzoek richten aan de Belastingdienst, aangeven dat je vrijgesteld wilt worden van de aangifteverplichting voor de BTW en waarom je dat wilt.

Werken via een bemiddelaar

Als je via een bemiddelingsbureau werkt, is het mogelijk om je zorgdiensten vrijgesteld van BTW te verlenen. Daarvoor is nodig dat je jouw werkzaamheden rechtstreeks aan de opdrachtgever in rekening brengt en niet aan het bemiddelingsbureau.

Verreweg de meeste bemiddelingsbureaus hebben hun processen zodanig ingericht dat zorgverleners rechtstreeks aan de opdrachtgever factureren. Over die werkzaamheden hoeft immers geen BTW te worden berekend. De bemiddelingsfee is wel met BTW belast en wordt daarom afzonderlijk gefactureerd door het bemiddelingsbureau.

Samenwerkingsverbanden

Als je als zzp’er andere zzp’ers betrekt bij het uitvoeren van een opdracht moet je mogelijk ook BTW berekenen. Dat is bijvoorbeeld aan de orde wanneer je een opdracht hebt aangenomen die je volledig door een andere zzp’er laat uitvoeren. Als je zelf niet betrokken bent bij de uitvoering van een opdracht, ben je voor die opdracht ‘bemiddelaar’ en moet je dus BTW berekenen. Ook de zzp’er die in jouw opdracht werkt, moet in zijn factuur aan jou BTW in rekening brengen. Dit hoeft uiteraard niet als je de zzp’er rechtstreeks laat factureren aan de cliënt. Over de eventuele vergoeding voor jouw tussenkomst bereken je wel weer BTW.

Twijfel je?

Mocht je in de praktijk tegen situaties aanlopen waarin je niet zeker weet of je nu wel of niet BTW moet berekenen, vraag dan om advies aan een boekhoud- of administratiekantoor dat ervaring heeft met BTW-vrijstelling in de gezondheidszorg. Zij kunnen je ongetwijfeld vertellen wat je in dat geval het beste kunt doen.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 39.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket