Wat deden wij in juni 2024?

wat deden wij in juni 2024

Bericht geplaatst 28 juni 2024 om 16:01

Als brancheorganisatie behartigen we jullie belangen in Den Haag en bij andere partijen die betrokken zijn bij de zorg. Omdat die activiteiten niet altijd even goed zichtbaar zijn, informeren we jullie hier iedere maand over.

We hebben bij SoloPartners niet stilgezeten. Zo hebben we bijvoorbeeld diverse bijeenkomsten en overleggen bijgewoond. En we hebben uitgebreid gesproken met diverse partijen uit het werkveld. Maar dit is slechts een kleine greep uit onze werkzaamheden in juni…

Kamer van Koophandel

Op 3 juni spraken we met de Kamer van Koophandel over de ontwikkelingen rondom zzp’ers in de zorg; hoe en op welke wijze kan de KVK daarmee omgaan in de advisering van nieuwe zzp’ers. De onzekerheid rondom de aangekondigde handhaving leidt, ook bij de KVK, tot veel vragen. Des te belangrijker is het om zorgverleners die overwegen om zzp’er te worden op de juiste wijze te informeren. En om hen, naast de overduidelijke voordelen, ook te wijzen op de risico’s en verplichtingen.

Masterclass

4 juni waren we in Zwolle voor de maandelijkse masterclass. Het was een zeer interactieve bijeenkomst met veel ruimte voor vragen en discussie. Zoals gebruikelijk was er, voorafgaand aan de masterclass, de gelegenheid om deel te nemen aan intervisie. Aan de hand van een casus die was ingebracht door een van de deelnemers, is uitgebreid gereflecteerd.

In de zomermaanden staan er geen masterclasses gepland. De eerstvolgende masterclass vindt plaats in Den Haag op 12 september. Voor zowel de beginnende als de (meer) ervaren zzp’er is de masterclass interessant. Actuele ontwikkelingen worden uitgebreid besproken en er is veel ruimte voor het stellen van vragen. Kijk in de agenda voor een masterclass bij jou in de buurt en meld je aan.

NSC

Kort na de installatie van de huidige Tweede Kamer hebben we alle woordvoerders ‘Zorg’ verzocht om een kennismakingsafspraak. Met GroenLinks-PVDA heeft die afspraak al een tijd geleden plaatsgevonden. Op 5 juni waren we bij de fractie van NSC waar we spraken met Daniëlle Jansen en Tjebbe van Oostenbruggen.

We zijn er goed in geslaagd om de negatieve beeldvorming rondom zzp’ers, die ook bij NSC aanwezig was, te weerleggen. We hebben de kamerleden voorzien van feitelijke informatie om dit aan te tonen.

Ook de onmisbaarheid van zzp’ers voor de uitvoerbaarheid van de zorg kwam aan de orde. Dit wordt gezien maar tegelijkertijd worstelt de partij met de toename van het aantal zzp’ers; vooral met de toename van het aantal zzp’ers dat eigenlijk geen ondernemer is maar ook niet in loondienst wil. We zijn benieuwd hoe de nieuwe NSC-minister van SZW hiermee zal omgaan.

COVID

Op 6 juni waren we bij het overleg van het RIVM over de najaarscampagne COVID-vaccinaties voor zorgmedewerkers en kwetsbare mensen. Ook dit jaar krijgen zorgmedewerkers die werken met kwetsbare cliënten en kwetsbare mensen de mogelijkheid om een nieuwe COVID-vaccinatie te halen. Te zijner tijd publiceren wij hierover op onze website meer informatie.

NB. Wij vinden het belangrijk dat een zzp’er de mogelijkheid heeft om zich te laten vaccineren. Wij staan neutraal in dit onderwerp en zijn van mening dat iedereen deze keuze zelf moet kunnen maken.

BKV

Op 6 juni waren we ook bij bemiddelingsbureau BKV in Breda om te praten over de ontwikkelingen rondom zzp’ers in de zorg. Ook bemiddelingsbureaus volgen die ontwikkelingen met veel belangstelling. Zij hebben immers ook te maken met veel vragen vanuit zowel opdrachtgevers als zzp’ers.

Wet Vbar

Op 13 juni waren we in Den Haag, in het statige kantoorpand van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Hier werden we geïnformeerd over de wijzigingen in de Wet Vbar die naar aanleiding van de internetconsultatie door de minister van SZW zijn aangebracht.

Er is wel een het een en ander gewijzigd maar dit heeft niet geleid tot een ingrijpend andere wet. Het aangepaste voorstel is inmiddels naar Raad van State gestuurd voor advisering. Zodra de tekst van het voorstel openbaar is, behandelen we de wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel op onze website.

ABC Zorg

14 juni waren we bij bemiddelingsbureau ABC Zorg in Nijmegen. Ook met hen hebben we van gedachten gewisseld over wat er gaat veranderen voor zzp’ers. Daarnaast spraken we over fraude door zzp’ers in de zorg. Dat fraude door zzp’ers niet goed te praten valt, is duidelijk. Echter, opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus kunnen zelf al heel veel doen om fraude te voorkomen. In veel gevallen doen ze niet niet of onvoldoende en dat is ook ABC Zorg een doorn in het oog. Uiteindelijk is het namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bemiddelingsbureaus kunnen veel controleren maar als opdrachtgevers niet of onvoldoende de identiteit van de zzp’er die aan het werk is controleert, gaat het alsnog fout.

Vitalis Zorggroep

Als initiatiefnemer van FAIR heeft Vitalis een duidelijke mening over zzp’ers in de zorg. Hoogste tijd om weer eens bij te praten om te horen hoe alle ontwikkelingen door Vitalis worden beleefd. Net als veel andere zorgorganisaties maakt ook Vitalis gebruik van alle onrust rondom het werken als zzp’er om te proberen zzp’ers weer te verleiden terug in loondienst te komen.

Daarnaast is er echter ook het besef dat de zorg onuitvoerbaar wordt zonder zzp’ers.  Daarom wordt ook bekeken hoe zzp’ers kunnen worden ingezet zonder risico op discussies met de Belastingdienst.

Uiteraard worden wij niet altijd even gelukkig van zorgorganisaties die proberen zzp’ers weer in loondienst te krijgen. Zolang dat echter gebeurt op basis van de juiste informatie en met een vrije keuze voor de zzp’er, is dat wat het is. Als daarnaast ook maatregelen zijn genomen om werken in loondienst aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door meer flexibiliteit te bieden, zullen er ongetwijfeld zzp’ers zijn die de overstap maken.

Meer moeite hebben wij met zorgorganisaties die zzp’ers doelbewust bang maken en onjuist informeren om ze over te halen om in loondienst te komen. Doorgaans gebeurt dit door zorgorganisaties die nog niets hebben gedaan om werken in loondienst aantrekkelijker te maken. Ze denken dat het nu makkelijk scoren is. Verwerpelijk!

Webinar BKV

Op 18 juni namen wij deel aan het webinar voor de zzp’ers van BKV om hen bij te praten over de actuele ontwikkelingen. Dit leverde goede gesprekken op over de vraag wat zzp’ers kunnen doen om ook na 1 januari 2025 als zelfstandig ondernemer in de zorg te blijven werken. Hoofdpunt blijft daarbij dat zzp’ers zelf moeten zorgen dat ze voldoen aan de kenmerken van ondernemerschap van de Belastingdienst. En dat ze, samen met de opdrachtgever, moeten zorgen dat de opdracht voldoende eigenschappen heeft van een zzp-opdracht.

VZN Bestuur

20 juni vergaderde het bestuur van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) in het gebouw van de SER. Onze vergadering was aansluitend aan de vergadering van de SER, waarbij onze VZN-voorzitter Cristel van de Ven aanwezig was. We hebben gesproken over onze reactie naar aanleiding van de Wet Vbar die naar Raad van State is gestuurd voor advisering. Ook de ontwikkelingen rondom de baz (Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen) kwamen aan de orde. Kort voordat de politiek met reces gaat, was er dus genoeg te doen en te bespreken.

Belastingdienst

Het nieuws van het niet doorgaan van het Fiscaal Kader Zorg heeft ons nogal verrast. Vandaar ook dat wij op 21 juni in gesprek zijn gegaan met de Belastingdienst om te kijken wat SoloPartners kan betekenen om opdrachtgevers en zzp’ers toch enige duidelijkheid te geven over de inzet van zzp’ers in de zorg.

Die mogelijkheden worden op dit moment verder onderzocht. Totdat daarover meer duidelijkheid is, en totdat we weten of er ook duidelijkheid gecreëerd kan worden, kunnen we hier verder niets over zeggen. Belangrijk is echter dat jullie weten dat we ermee bezig zijn!

Wijkverpleging

25 juni waren we in Diemen bij het Zorginstituut voor de vervolgbijeenkomst rondom de implementatie van ‘Passende zorg in de wijkverpleging’. Inhoudelijk was er nog niet heel veel nieuws te bespreken. Maar de fase waarin conceptdocumenten gereed zijn om inhoudelijk te bespreken, komt steeds dichterbij.

Ledenvergadering VZN

Ook op 25 juni vond de ledenvergadering van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) plaats. We hebben als bestuur uitvoerig verslag gedaan van de activiteiten van de afgelopen maanden. En van wat er de komende maanden op ons af komt.

De leden hebben waardevolle input geleverd voor de onderwerpen die spelen, zoals de baz, de Wet Vbar en de discussie die loopt over de mogelijkheid voor zzp’ers om pensioen op te bouwen.

Iedere zzp’er en iedere brancheorganisatie heeft toch net weer andere belangen en prioriteiten. Desondanks is het iedere keer weer mooi om te zien dat er uiteindelijk overeenstemming wordt bereikt op de gezamenlijke koers; al dan niet met de mogelijkheid voor een ‘eigen geluid’. Mits dat ‘eigen geluid’ vanzelfsprekend niet botst met de algemene lijn.

Live met Loe

Op een snikhete woensdagavond, op 26 juni, vond het laatste webinar voor de zomer plaats. De hitte was waarschijnlijk de reden dat veel aangemelde zzp’ers niet deelnamen aan het webinar. Jammer, maar met de aanwezige deelnemers hadden we een interactieve sessie met vanzelfsprekend aandacht voor de recente ontwikkelingen. Daarnaast is veel informatie gedeeld over het berekenen van het uurtarief. En over hoe je de kennis rondom de opbouw van je tarief kunt gebruiken in onderhandelingen met opdrachtgevers.

Wil je ook deelnemen aan een webinar ‘Live met Loe’? Kijk in onze agenda voor de data en onderwerpen.

Dat was het weer voor deze maand, op naar juli en augustus waarin weer met diverse partijen overleg zal plaatsvinden over jullie, de zzp’er in de zorg. Uiteraard doen we hiervan, na de vakantieperiode, weer verslag.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket