Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (baz) gepubliceerd

zzp'er in de zorg baz

Bericht geplaatst 13 juni 2024 om 13:49

Op de dag dat Geert Wilders aankondigde dat het nieuwe kabinet ‘rond’ is, heeft minister Van Gennip haar waarschijnlijk laatste wapenfeit naar buiten gebracht; de Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (baz). Deze wet regelt de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Voor zzp’ers in de zorg heeft dit voorstel de nodige gevolgen.

Arbeidsongeschiktheid & zzp-schap

In de zorg heeft een groot aantal zzp’ers ervoor gekozen zelf niets te regelen voor arbeidsongeschiktheid. Dit heeft verschillende nadelige gevolgen. Niet alleen voor de zzp’er zelf, maar ook voor andere zzp’ers en voor de samenleving.

Het  belangrijkste nadeel is natuurlijk dat, in geval van arbeidsongeschiktheid, het inkomen van de zzp’er volledig wegvalt. Met alle mogelijke nadelen van dien…. Een zzp’er zonder voorziening voor arbeidsongeschiktheid is daarmee erg kwetsbaar. En dat terwijl werken in de zorg fysiek enorm zwaar kan zijn.

Oneerlijke concurrentie?

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn duur. Zzp’ers die een dergelijke verzekering hebben, zijn doorgaans geneigd om een hoger uurtarief te vragen om netto voldoende over te houden. Zzp’ers zonder zo’n verzekering werken vaak voor lagere uurtarieven. Daarmee beconcurreren ze niet alleen collega-zzp’ers, maar ook medewerkers in loondienst; die concurrentie wordt als oneerlijk beschouwd.

Zzp’ers zonder voorziening voor arbeidsongeschiktheid vallen in het uiterste geval terug op een bijstandsuitkering. Dat wordt als oneigenlijk gebruik van die sociale voorziening aangemerkt. Immers, werknemers en andere zzp’ers hebben wél betaald om het risico van arbeidsongeschiktheid te verzekeren.

Baz in het kort

De Wet baz (basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen) wordt door de overheid uitgevoerd. Dit houdt kortgezegd in dat de premie via de belastingen wordt ingehouden. Een zzp’er hoeft dus niet zelf een verzekering af te sluiten. Vind je de uitkering onvoldoende? Dan kun je er ook voor kiezen een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten; deze biedt weliswaar meer dekking, maar is ook duurder. Als zzp’er kies je in dat geval voor de mogelijkheid voor een opt-out; je regelt dan zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De basisverzekering geeft recht op een uitkering van 70% van de belastbare winst tot maximaal het wettelijk minimumloon. De premie bedraagt 6,5%, te berekenen over de belastbare winst tot een maximum van het wettelijk minimumloon. De maximale premie zou op dit moment € 195,- bedragen.

Er geldt een wachttijd van 1 jaar voordat aanspraak kan worden gemaakt op de uitkering. Gedurende dat jaar is de zzp’er zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inkomen. Daarvoor kan bijvoorbeeld een buffer worden aangelegd of kan aansluiting worden gezocht bij een broodfonds.

Wil je jouw stem laten horen? Dan kan!

SoloPartners kan zich in grote lijnen vinden in het wetsvoorstel. Tot 23 juli 2024 kan op dit voorstel door alle belanghebbenden worden gereageerd via een internetconsultatie. Ben je het niet eens met het voorstel of juist wel? Maak gebruik van de mogelijkheid om je stem te laten horen via deze link.

Nauwe betrokkenheid VZN

SoloPartners is medeoprichter van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) en bekleedt een bestuurszetel. VZN is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze wet. Benieuwd naar het standpunt van VZN over het wetsvoorstel? Je vindt het hier.

Meer weten?

Heb je nog vragen over de Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (baz)? Of wil je iets anders weten over het zzp-schap in de zorg? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket