Wet Vbar – nog steeds geen verbetering

Vbar

Bericht geplaatst 9 juli 2024 om 08:57

Op 21 juni 2024 heeft voormalig minister Van Gennip van SZW de aangepaste conceptwet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Wet Vbar) naar de Raad van State gestuurd voor advisering. Daarmee is de volgende fase ingegaan voor deze wet die duidelijkheid moet geven over de inzet van zzp’ers.

Bezwaren wet Vbar blijven bestaan

Het oorspronkelijke wetsvoorstel is in oktober 2023 in internetconsultatie gegaan. Dat leverde ruim 1.400, overwegend negatieve, reacties op. Naar aanleiding van die reacties is de wet opnieuw tegen het licht gehouden. Dat heeft geleid tot kleine aanpassingen, maar niet tot grote wijzigingen. De oorspronkelijke bezwaren tegen de wet zijn allesbehalve weggenomen.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel was het begrip ‘inbedding’ opgenomen. Het goede nieuws is dat dit er niet langer instaat. Ook het begrip ‘kernactiviteit’ vind je niet meer terug. Het duidelijk definiëren van deze woorden bleek niet goed mogelijk waardoor de onduidelijkheid eerder toenam dan afnam.

In de wet wordt nu alleen nog gesproken over ‘werkinhoudelijke en organisatorische sturing’. In de toelichting komen daar nog ‘structurele werkzaamheden binnen de organisatie’ en ‘zij aan zij met collega’s in loondienst’ bij.

Meer duidelijkheid, maar niet veel

Het aangepaste wetsvoorstel biedt daarmee tekstueel iets meer duidelijkheid, maar niet veel. Voor het overige is er namelijk niet zo gek veel veranderd. Bij het beoordelen van de arbeidsrelatie moet nog steeds als eerste worden gekeken naar de kenmerken van een arbeidsovereenkomst. Daarna komen de kenmerken van zelfstandig ondernemerschap binnen de arbeidsrelatie om de hoek kijken. Geven die kenmerken geen uitsluitsel? Dan pas komen de persoonlijke ondernemerskenmerken aan de orde.

Ondernemerschap is ondergeschikt

Aan het grootste en meest gehoorde bezwaar tegen het oorspronkelijke concept is niet tegemoetgekomen; de wet bevat nog steeds geen duidelijke definitie van ondernemerschap. Bovendien hebben de kenmerken van ondernemerschap nog steeds een ondergeschikte positie.

Ook geeft de wet geen regels voor de manier waarop de kenmerken van een arbeidsovereenkomst en die van zelfstandig ondernemerschap ten opzichte van elkaar moeten worden gewogen. Hierdoor biedt de wet nog steeds geen duidelijkheid vooraf over de vraag wanneer je wel en wanneer je niet met een zzp’er mag werken. Ook in de toekomst zal dit dus nog steeds in zijn geheel moeten worden beoordeeld.

Het gedeelte van de wet dat betrekking heeft op het ‘rechtsvermoeden’ is niet gewijzigd. Dit is het enige deel van het voorstel dat wel van toegevoegde waarde is. Het geeft zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt namelijk meer mogelijkheden om uitbuiting tegen te gaan en een arbeidsovereenkomst af te dwingen.

Oproep aan minister van SZW

Wat ons betreft wijzigt (de nieuwe) minister Van Hijum van SZW de wet nog eenmaal, maar dan ingrijpend! Daarbij wordt het deel dat betrekking heeft op het rechtsvermoeden gehandhaafd en wordt de rest verwijderd. Daarmee is de zzp’er in een kwetsbare positie, die mogelijk tegen zijn zin zzp’er is, enorm geholpen. En blijven opdrachtgevers en zzp’ers voor het overige gevrijwaard van weer een onduidelijke wet die niets gaat opleveren.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket