Boete bij geen aansluiting Geschilleninstantie

Voorkom een boete

Door de invoering van de Wkkgz krijgen je patiënten meer rechten. Om hun eventuele klachten snel op te lossen, ben je als zzp’er bijvoorbeeld verplicht om je aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. Ben je niet aangesloten, dan riskeer je een boete.

Voorkom een boete, sluit je aan bij een geschilleninstantie, SolopartnersHet kan voorkomen dat patiënten klachten hebben over de zorg die jij hebt verleend. Ze kunnen dan in beroep gaan bij een externe, onafhankelijke geschilleninstantie. De geschilleninstantie is een laagdrempelig alternatief voor een rechtszaak en moet erkend zijn door de minister. De geschilleninstantie geeft binnen een halfjaar een bindend advies waar jij en de patiënt zich aan moeten houden. Soms deelt de geschilleninstantie boetes uit van wel 25.000 euro…

Inschrijven

Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat een overzicht van geschilleninstanties. De overheid is druk bezig met de erkenning van een aantal geschilleninstanties. Het kan dus zo zijn dat jouw sector er nog niet bij staat. Blijf de website daarom regelmatig in de gaten houden.

Klachtenfunctionaris

Overigens krijg je echt niet zomaar een hoge boete onder je neus geschoven, hoor. De geschilleninstantie is alleen relevant als jij en je patiënt er samen niet uitkomen. En als patiënten een klacht hebben, stappen ze éérst naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Je bent overigens verplicht om zo’n klachtenfunctionaris beschikbaar te stellen. Deze functionaris bemiddelt tussen jou en je patiënt en gaat dus op zoek naar een mogelijke oplossing.

Reageer snel

Belangrijk om te weten: je móet binnen zes weken reageren op de schriftelijke of elektronische klacht van een patiënt. Volgens de wet begint die termijn te lopen vanaf de ‘indiening van de klacht’.

Blijkt een klacht onterecht? Maar heb je wel allerlei maatregelen getroffen? Dan zijn de kosten voor de behandeling van de klacht toch voor jouw rekening. Door je aan te sluiten bij SoloPartners ben je wél gedekt voor deze kosten. Sluit je dus nu aan

Citaat uit de wet:

“De zorgaanbieder is aangesloten bij een geschilleninstantie, die voldoet aan het bepaalde in deze paragraaf. Een geschilleninstantie is erkend door Onze Minister. De geschilleninstantie heeft tot taak geschillen over gedragingen van een zorgaanbieder jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening te beslechten. En zij is ingesteld door een of meer representatief te achten cliëntenorganisaties en door een of meer representatief te achten organisaties van zorgaanbieders. De geschilleninstantie oefent haar werkzaamheden uit op basis van een schriftelijke regeling, die waarborgt dat wordt voldaan aan het bepaalde in deze paragraaf.”

Sluit je nu bij ons aan!

Door je bij ons aan te sluiten:

  • ben je op de hoogte van het laatste nieuws uit de branche
  • kun je altijd met vragen bij ons terecht
  • ben je aangesloten bij een erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie en voorkom je een boete