De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is op 1 januari 2022 van kracht gegaan. Voor jou als zzp’er in de zorg is het belangrijk om te weten dat je nu een meldplicht hebt. Deze wetgeving zorgt dus niet voor meer wettelijke eisen gericht op jouw kwaliteit van zorg of administratieve lasten. Als bestaande zzp’er in de zorg sta je waarschijnlijk al in het register en hoef je verder geen actie te ondernemen. Hoe dit zit, en wat de verplichtingen zijn, leggen we je op deze pagina kort en bondig uit.

Doel van de Wtza

De overheid wil door deze wet meer zicht en grip krijgen op zorgaanbieders in Nederland. De Wtza zorgt voor meer transparantie over de zorg en de zorggelden. Ook vergroot de Wtza het bewustzijn over de kwaliteit van zorg bij zorgaanbieders. Snel zicht op wat je dient te doen lees het in ons korte stappenplan terug.

Zorgaanbieders die enkel zorg leveren vanuit de Wmo zijn uitgezonderd van deze wetgeving. Lever jij niet enkel zorg vanuit de Wmo of helemaal niet, lees dan verder.

Zzp’ers in de zorg

Deze nieuwe wetgeving brengt de volgende eisen met zich mee:

  • Meldplicht (hieronder meer)
  • Jaarverantwoording (voor een kleine groep zzp’ers in de zorg kan dit gelden)

Voor jou als zzp’er in de zorg betekent dit (indien je voor 1-1-2022 al actief was als zzp’er in de zorg) enkel dat je in het zorgaanbiedersportaal hoort te staan. Als je in het portaal staat als bestaande zzp’er, is er geen verdere actie nodig. Kijk hier of je opgenomen bent in het portaal.

De verplichting die de Wtza met zich meebrengt is een ‘Meldplicht‘. Voor bestaande zzp’ers in de zorg is dit veelal al volbracht doordat je opgenomen bent.

Ben jij na 1 januari 2022 gestart als zzp’er in de zorg? Dan ontvang je een brief van het CIBG. In deze brief staat meer informatie over de meldplicht en de wetgeving waar jij aan moet voldoen met betrekking tot het leveren van kwaliteit in de zorg. Je dient je dus te melden bij het CIBG.

Brief van CIBG betekent melden

Ben je al een tijdje werkzaam als zzp’er in de zorg ( voor 01-01-2022 ) en heb jij na 1 januari 2022 een brief van het CIBG ontvangen over de meldplicht vanuit de Wtza dan dien je je te melden. Deze brief heb je ontvangen omdat je bij de Kamer van Koophandel sbi-codes hebt aangepast.

Gestart voor 1-1-2022?

Controleer of je in het register, oftewel het zorgaanbiedersportaal, staat van het CIBG. Een registratie in dit portaal staat voor deze groep gelijk aan de meldplicht voor zzp’ers in de zorg die gestart zijn na 1-1-2022. Bestaande zorgaanbieders die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zijn als het goed is al toegevoegd aan de hand van hun sbi-code bij de Kamer van Koophandel of middels de AGB-code. controleer dus ook op de codes aansluiten met de zorg die je verleent. Is dit niet zo dan is het van belang de sbi-codes aan te passen bij de KvK.

De rol van SoloPartners

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft SoloPartners benaderd om actief deel te nemen aan de klankbordgroep die samen met het ministerie de communicatie rondom de Wtza afstemt. Als brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg vertegenwoordigen wij jullie en proberen wij op voorhand onduidelijkheid weg te nemen. We nemen jullie tijdens dit hele proces mee middels onze nieuwsartikelen.

Heb je na het lezen nog vragen, neem contact op met onze klantenservice.

UPDATE: Vanaf 4 maart 2022 hebben wij een bewijs van registratie in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) toegevoegd aan jullie certificaat. Hiermee kun je eenvoudig aantonen dat je in het register staat. Door de QR-code op het certificaat te scannen kun je de link naar jouw gegevens in het register vinden. Zo heb je alle gegevens verzameld op één plek.

Interessante artikelen:

Wtza alle informatie centraal
Je vindt hier een toelichting op o.a. de meldplicht voor jou als zzp’er in de zorg terug.

Wtza een beknopt overzicht van de verplichtingen
Voor zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners geldt er een vergunningsplicht. Voor andere zorgverleners dan zzp’ers geldt er een jaarverantwoording. Dit en nog meer vind je in dit artikel terug om een completer beeld te vormen van de eisen.

De meest gestelde vragen over de Wtza
Tijdens een online webinar over dit onderwerp kwamen er redelijk wat vragen. Deze vragen hebben we met de antwoorden voor je samengevat in dit artikel.

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket