De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is op 1 januari 2022 van kracht gegaan. Voor jou als zzp’er in de zorg is het belangrijk om te weten dat je nu een meldplicht hebt. Deze wetgeving zorgt dus niet voor meer wettelijke eisen gericht op jouw kwaliteit van zorg of administratieve lasten. Als bestaande zzp’er in de zorg sta je waarschijnlijk al in het register en hoef je verder geen actie te ondernemen. Hoe dit zit, en wat de verplichtingen zijn, leggen we je op deze pagina kort en bondig uit.

Doel van de Wtza

De overheid wil door deze wet meer zicht en grip krijgen op zorgaanbieders in Nederland. De Wtza zorgt voor meer transparantie over de zorg en de zorggelden. Ook vergroot de Wtza het bewustzijn over de kwaliteit van zorg bij zorgaanbieders.

Zzp’ers in de zorg

Deze nieuwe wetgeving brengt de volgende eisen met zich mee:

  • Meldplicht (hieronder meer)
  • Jaarverantwoording (voor een kleine groep zzp’ers in de zorg kan dit gelden)

Voor jou als zzp’er in de zorg betekent dit (indien je voor 1-1-2022 al actief was als zzp’er in de zorg) enkel dat je in het zorgaanbiedersportaal hoort te staan. Als je in het portaal staat als bestaande zzp’er, is er geen verdere actie nodig. Kijk hier of je opgenomen bent in het portaal.

De verplichting die de Wtza met zich meebrengt is een ‘Meldplicht‘. Voor bestaande zzp’ers in de zorg is dit veelal al volbracht doordat je opgenomen bent.

Ben jij na 1 januari 2022 gestart als zzp’er in de zorg? Dan ontvang je een brief van het CIBG. In deze brief staat meer informatie over de meldplicht en de wetgeving waar jij aan moet voldoen met betrekking tot het leveren van kwaliteit in de zorg. Je dient je dus te melden bij het CIBG.

Wat moet je doen?

Controleer dus of ja na 1 januari 2022 in het register, oftewel het zorgaanbiedersportaal, staat van het CIBG. Bestaande zorgaanbieders die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zijn als het goed is al toegevoegd aan de hand van hun sbi-code bij de Kamer van Koophandel of middels de AGB-code.

De Wtza is daarnaast ook gericht op Jeugdhulpaanbieders. Indien jij zorg verleent vanuit de Wkkgz én de Jeugdwet dan moet je je registratie uitbreiden met Jeugdzorg. Verleen je enkel zorg vanuit de Jeugdzorg? Dan ben je waarschijnlijk nog niet opgenomen en is het van belang je te melden. Geen zorgen, je hebt tot 1 juli 2022 de tijd.

Antwoorden op de vragen die we hebben gehad betreft een bewijs van meldplicht of verwijdering van registratie in het register vind je hier.

De rol van SoloPartners

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft SoloPartners benaderd om actief deel te nemen aan de klankbordgroep die samen met het ministerie de communicatie rondom de Wtza afstemt. Als brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg vertegenwoordigen wij jullie en proberen wij op voorhand onduidelijkheid weg te nemen. We nemen jullie tijdens dit hele proces mee middels onze nieuwsartikelen.

Heb je na het lezen nog vragen, neem contact op met onze klantenservice. Ook als je graag het online vragenuurtje Wtza op 13 januari, 13:00u bij wil wonen kan de klantenservice je voorzien van de benodigde link,.

Interessante artikelen:

Wtza alle informatie centraal
Je vindt hier een toelichting op o.a. de meldplicht voor jou als zzp’er in de zorg terug.

Wtza een beknopt overzicht van de verplichtingen
Voor zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners geldt er een vergunningsplicht. Voor andere zorgverleners dan zzp’ers geldt er een jaarverantwoording. Dit en nog meer vind je in dit artikel terug om een completer beeld te vormen van de eisen.

De meest gestelde vragen over de Wtza
Tijdens een online webinar over dit onderwerp kwamen er redelijk wat vragen. Deze vragen hebben we met de antwoorden voor je samengevat in dit artikel.

Sluit je aan bij meer dan 22000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket