De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is op 1 januari 2022 van kracht gegaan. Voor jou als zzp’er in de zorg is het belangrijk om te weten dat je een meldplicht hebt. Deze wetgeving zorgt dus niet voor meer wettelijke eisen gericht op jouw kwaliteit van zorg of administratieve lasten. Hoe dit zit, en wat de verplichtingen zijn, leggen we je op deze pagina kort en bondig uit.

Doel van de Wtza

De overheid wil door deze wet meer zicht en grip krijgen op zorgaanbieders in Nederland. De Wtza zorgt voor meer transparantie over de zorg en de zorggelden. Ook vergroot de Wtza het bewustzijn over de kwaliteit van zorg bij zorgaanbieders.

Zorgaanbieders die enkel zorg leveren vanuit de Wmo zijn uitgezonderd van deze wetgeving. Lever jij niet enkel zorg vanuit de Wmo of helemaal niet, lees dan verder.

Zzp’ers in de zorg

Alle zzp’ers die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en/of jeugdhulp moeten zich melden als ze starten als zzp’er in de zorg.

Deze wetgeving brengt de volgende eisen met zich mee:

  • Meldplicht (iedereen moet zich melden bij de IGJ)
  • Jaarverantwoording (voor een kleine groep zzp’ers in de zorg kan dit gelden)

Voor jou als zzp’er in de zorg betekent dit (indien je voor 1-1-2022 al actief was als zzp’er in de zorg) enkel dat je in het zorgaanbiedersportaal hoort te staan. Als je in het portaal staat als bestaande zzp’er, is er geen verdere actie nodig. Kijk hier of je opgenomen bent in het portaal.

De verplichting die de Wtza met zich meebrengt is een ‘Meldplicht’. Voor bestaande zzp’ers in de zorg is dit veelal al volbracht doordat je opgenomen bent.

Ben jij na 1 januari 2022 gestart als zzp’er in de zorg? Dan ontvang je een brief van het CIBG. Je dient je dus te melden bij het CIBG.

Gestart voor 1-1-2022?

Controleer of je in het register, oftewel het zorgaanbiedersportaal, staat van het CIBG. Voor zzp’ers in de zorg die hun bedrijf al voor 1 januari 2022 voeren staat de meldplicht geljk aan een registratie in dit portaal . Is dit niet het geval neem dan contact op met het CIBG om te overleggen hoe je in het portaal komt.

De rol van SoloPartners

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft SoloPartners benaderd om actief deel te nemen aan de klankbordgroep die samen met het ministerie de communicatie rondom de Wtza afstemt. Als brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg vertegenwoordigen wij jullie en proberen wij op voorhand onduidelijkheid weg te nemen. Is er dus wat onduidelijk, laat het ons weten. Met deze signalen kunnen we he gesprek aan gaan.

Heb je na het lezen nog vragen, neem contact op met onze klantenservice.

Interessante artikelen:

Wtza alle informatie centraal
Je vindt hier een toelichting op o.a. de meldplicht voor jou als zzp’er in de zorg terug.

De meest gestelde vragen over de Wtza
Tijdens een online webinar over dit onderwerp kwamen er redelijk wat vragen. Deze vragen hebben we met de antwoorden voor je samengevat in dit artikel.

Sluit je aan bij meer dan 36.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket