Wkkgz regeling voor ergotherapeuten

De kwaliteitswet Wkkgz geldt ook voor ergotherapeuten. Als ergotherapeut leer je je cliënten om zo optimaal en zelfstandig mogelijk hun dagelijkse activiteiten uit te voeren, zowel op je praktijk als bij de mensen thuis of op het werk. Bij deze handelingen is het mogelijk dat jij als therapeut ‘schade’ aanbrengt bij de cliënt.

De overheid heeft bij wet bepaald dat zelfstandige zorgverleners met bijbehorende bedrijfsactiviteiten vallen onder de kwaliteitswet Wkkgz. Aan de wet zijn eisen verbonden waar elke zzp’er aan moet voldoen. Een van die eisen is dat je in het bezit moet zijn van een klachtenregeling en aangesloten moet zijn bij een externe klachtenfunctionaris en geschillencommissie. Dit heeft alles te maken met het verbeteren van de kwaliteit in de zorg op basis van de mogelijkheid die cliënten hebben om een klacht in te dienen. Natuurlijk is het van belang dat je er eerst samen uit probeert te komen. Als dit niet lukt dan kan de cliënt zich wenden tot een externe klachtenfunctionaris, die is onpartijdig en hoort beide verhalen aan.

Een klachtenfunctionaris gaat met jullie in gesprek en probeert tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, of de cliënt is het niet eens met de geboden oplossing, dan kan de cliënt in beroep gaan bij een geschillencommissie. Een geschillencommissie doet vervolgens een uitspraak die voor beide partijen bindend is. Ook zijn zij bevoegd om eventuele boetes op te leggen.

Het inschakelen van een geschillencommissie is voor de cliënt niet altijd gratis.

Als ergotherapeut is het ook verplicht om een kwaliteitssysteem in te richten zodat jij ervoor kunt zorgen dat jouw cliënt de beste zorg krijgt. Een kwaliteitssysteem heeft de volgende uitgangspunten:

  • Je volgt de professionele standaarden
  • Je houdt cliëntendossiers bij en registreert daarin de resultaten van de behandelingen. (Leg hierin ook de ervaringen van de cliënt vast.)
  • Je registreert klachten van je cliënten
  • Je registreert eventuele incidenten en informeert je cliënt hierover, en zo nodig de IGJ.

Probeer met regelmaat te kijken naar de resultaten, klachten en incidenten en reflecteer deze. Probeer aan de hand van die feiten meteen verbeteringen door te voeren in de praktijk.

Op onze site hebben wij een informatieve whitepaper gemaakt waarin alle punten nog eens uitgebreid staan beschreven. Deze kan je hier downloaden.

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket