Klachtenregeling

Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg uit 2015 is iedere zorgondernemer verplicht ‘een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een cliënt, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen.’

Vanaf 01-01-2016 is de Wkkgz van kracht, deze wet verplicht dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke Klachtenfunctionaris heeft voor de informele afhandeling van cliënt klachten.

Onze klachtenregeling

Als zelfstandige in de zorg kun je je aansluiten bij onze klachtenregeling. Deze klachtenregeling voorziet in een Klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie (de klachtencommissie is komen te vervallen). Hierdoor voldoe je aan de Wkkgz.

Wanneer je jezelf als SoloPartners lid aansluit bij onze Klachtenregeling is het zelfs zo dat je geen eigen bijdrage per klacht betaald.

Ook als zelfstandig zorgverlener moet je voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen en het afhandelen van klachten goed regelen.
Als zelfstandige zorgverlener kun je je aansluiten bij de SoloPartners klachtenregeling. Onze blijvende samenwerking met BTN garandeert ervaring en expertise. Je voldoet dan aan alle eisen die de wet stelt.

Aanmelden

Wil je lid worden? Klik dan hier.

Als lid van SoloPartners kun je gebruik maken van veel voordelen, als zorgverlener maar ook als ondernemer.
SoloPartners faciliteert en organiseert in jouw belang, zodat jij je aandacht kunt richten op de zorg.