Klachtenregeling

Ik heb een klacht over mijn zorgaanbieder

Vanaf 01-01-2016 is de Wkkgz van kracht, deze wet verplicht dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke Klachtenfunctionaris heeft voor de informele afhandeling van cliënt klachten. Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is iedere zorgaanbieder verplicht ‘een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een cliënt, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen.’

Eenvoudig uw klacht indienen bij de Klachtenfunctionaris

U kunt uw klacht over uw zorgaanbieder direct bij SoloPartners melden via:

Telefoon: 085-2010140
E-mail: klacht@solopartners.nl

Een Klachtenfunctionaris zal dan z.s.m. contact met u opnemen en uw klacht in behandeling nemen.

Direct een geschil melden?

Wanneer u direct een geschil wilt melden kunt u dat doen via:

Telefoon: 085-2010140
E-mail: geschil@solopartners.nl

De Geschilleninstantie kleinschalige zorgaanbieders zal dan z.s.m. rechtstreeks contact met u opnemen.