Basispakket: Een uitstekende klachtenregeling

De Wkkgz vereist dat je als zelfstandige zorgverlener beschikt over een klachtenregeling. In deze klachtenregeling is opgenomen dat je de beschikking hebt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris en bent aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

Wanneer je als zzp’er in de zorg kiest voor ons basispakket heb je uitsluitend je klachtenregeling op orde, maar voldoe je nog niet aan alle eisen die de Wkkgz stelt. Daarvoor hebben wij ons kwaliteitspakket ontwikkelt.Onze klachtenfunctionarissen zijn zeer ervaren en rechtvaardig. Daarnaast hoef je geen eigen bijdrage per klacht te betalen. De procedure via de geschilleninstantie kost € 50,- voor de cliënt. Echter als deze in het gelijk wordt gesteld , dan krijg hij/zij dit bedrag terug. Wij adviseren jou in ieder geval wel dat je een goede beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering hebt.

Kortom, met ons basispakket (jaarlijks 75,- en eenmalig 20,- inschrijfkosten) beschik je in een klap over een rechtsgeldige klachtenregeling.

Certificaat van lidmaatschap

Zo is direct zichtbaar voor clienten en opdrachtgevers waar jij de klachtenregeling hebt uitbesteed.

Erkende klachtenregeling

Ben je aangesloten bij een ervaren en rechtvaardige klachtenfunctionaris.

Sterke belangenbehartiger

Als dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg behartigen wij jouw belangen.

Direct lid worden Meer informatie